Sådan kan din virksomhed bruge The B Impact Assessment og SDG Action Manager til at måle og forbedre samfundsimpact

Med ønsket om at vi nu træder ind i de meningsfyldte handlingernes årti, lancerer B Lab og UNGC SDG Action Manager i januar 2020. Det betyder nu, at B Lab tilbyder to Impact Management-værktøjer for virksomheder, der ønsker at måle, forbedre sin impact – men hvad kendertegner dem, og hvad adskiller dem?

25.03.2020

Sponseret

Steffen Kallehauge , MäRK

FN’s Verdensmål – eller SDG’erne – er en samling af 17 sammenkoblede og indbyrdes afhængige mål, som FN’s 193 medlemsstater i 2015 blev enige om skulle være et blueprint til at bygge en bedre verden i 2030.

Visionen bag SDG’erne kalder på en dyb transformation, som betyder at virksomheder ikke blot deltager, men tager lederskab i udviklingen mod den bedre verden, vi forestiller os i 2030.

Det betyder, at business as ususal ikke længere er nok, hvis vi skal nå SDG’erne. Man bliver som virksomhed nødt til at gentænke sin forretningsmodel og bruge sin stemme til at opfordre til yderligere handling.

For at hjælpe virksomheder med at foretage meningsfyldte handlinger i forhold til SDG’erne i det næste årti, har B Lab og UN Global Compact i samarbejde udviklet et nyt online Impact-Management-værktøj, der trækker på deres respektive ekspertiser fra UNGC’s 10 principper og B Labs B Impact Assessment.

Lad næste årti være handlingernes årti

Vi har brugt lang tid på at sikre SDG’ernes plads på agendaen og overbevise hinanden om, at det er den eneste rigtige vej for virksomheder. Med ønsket om at vi nu træder ind i de meningsfyldte handlingernes årti, lancerede B Lab og UNGC SDG Action Manager i januar 2020.

SDG Action Manager tilbyder din virksomhed værktøjer og retning, så din virksomhed kan lede ved at gentænke praksis, politik og forretningsmodel for at kunne gøre fremskridt i forhold til SDG’erne i næste årti.

Beta-testningen er allerede i gang, og B Corps og andre interesserede har allerede fået et sneak peak. Det betyder, at B Lab nu tilbyder to Impact-Management-værktøj, der fungerer som rammeværktøj for virksomheder, der går forrest ved at bruge deres forretning til at bygge en bedre verden.

Men hvad adskiller SDG Action Manager og The B Impact Assessment, og hvordan overlapper de? For at hjælpe virksomheder, der er interesseret i det nye Impact-Management-værktøj, deler vi hermed en FAQ, som beskriver hvor the B Impact Assessment og SDG Action Manger overlapper og er forskellige, og hvordan virksomheder bedst kan arbejde med hvert værktøj.

Nedenfor finder du svar på dine spørgsmål: 

Lad os starte med det basale: Hvad er the B Impact Assessment, og hvordan anvender man det?

The B Impact Assessment er et Impact-Management-værktøj, der hjælper virksomheder med at måle deres impact på forskellige interessentgrupper; Governance, Workers, Community, Environment og Costumers. Virksomheder kan bruge dette gratis værktøj til at sammenligne deres impact performance med andre virksomheder og identificere samt tracke forbedringspotentialer. En impact-performancescore på minimum 80 point er et krav for at en virksomhed kan opnå en B Corp-certifiering.

Og hvad er SDG Action Manager?

SDG Action Manager er et gratis webbaseret Impact Management-værktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem B Lab og UN Global Compact. Værktøjet gør det muligt for virksomheder at handle på SDG’erne frem mod 2030 gennem datadrevne impact-målinger.

SDG Action Manager blander The B Impact Assessments omfattende stakeholderbaserede perspektiv med et mere fokuseret blik på din virksomheds performance på de enkelte SDG’er. SDG Action Manager gør det muligt for virksomheder at:

  • Finde et startpunkt: Lær hvilke SDG, der betyder mest for din virksomhed baseret på dens profil, og hvordan virksomheden kan starte med at handle på SDG’erne i dag.
  • Forstå og dele impact: Få et overblik over, hvordan din virksomheds praksisser, supply chain og forretningsmodel skaber positiv impact, og identificer risikoområder for hver SDG.
  • Sætte mål og tracke forbedringer: Vi har 10 år til at indfri SDG’erne. Forbliv motiveret og visualisér din virksomheds fremskridt på Dashboardet.
  • Samarbejde på tværs af virksomheden: Invitér kollegaer til at blive en del af SDG Action Manager, bidrage med deres ekspertise og se realtime fremskridt og performance.
  • Lære for hvert skridt: Bestem high impact handlinger baseret på tankevækkende og provokerende dog handlingsorienterede spørgsmål, benchmarks og forbedringsguides.
  • Være SDG-pionér: Bliv en del af en global bevægelse af virksomheder, der bruger forretningen til at bygge en bedre verden for mennesker og en bedre planet i 2030.

Hvorfor udfylde SDG Action Manager?

Indsigter fra B Lab og UN Global Compact har vist, at virksomheders fokus på SDG’erne er meget høj, men de mangler værktøjer og retning for at starte med at handle på dem. Og mens der er standarder og frameworks på markedet, der hjælper virksomheder med at rapportere på deres bidrag til SDG’erne, og howto-guides for specifikke praksisser, der er koblet til SDG’erne, er der en kløft i værktøjer, der guider virksomheder mod intern refleksion og specifikke meningsfyldte praksisser, der er forbundet til SDG’erne. Derfor gik B Lab og UN Global Compact sammen om at skabe meningsfyldt indhold på baggrund af deres ekspertise og unikke tilgange til virksomhedsansvar og bæredygtighed gennem SDG Action Manager.

Skal man have udfyldt The B Impact Assessment for at bruge SDG Action Manager?

Nej. SDG Action Manager er en stand alone løsning. Virksomheder kan bruge begge på samme tid eller blot vælge at arbejde med en af de to. Hvis man vælger at bytte mellem at bruge the B Impact Assessment og SDG Action Manager, vil man ikke skulle svare på ellers overlappende spørgsmål, man har svaret på i et af værktøjerne.

Læs den fulde artikel her

18.03.2024MäRK

Sponseret

Her bor den gode (bæredygtigheds-)historie

18.03.2024MäRK

Sponseret

ESG er som at lære et nyt sprog

07.02.2024MäRK

Sponseret

GIV ESG-KOMPETENCERNE ET LØFT I VIRKSOMHEDEN

16.03.2023MäRK

Sponseret

Forretning eller klima? Her er direktørens grønne dilemmaer

30.01.2022MäRK

Sponseret

Fem veje til forbrugerens bæredygtige hjerter

18.01.2022MäRK

Sponseret

Bliv klogere på bæredygtighedskommunikation