Sådan bliver verdensmålene til god forretning

FN’s verdensmål skaber forretningsmuligheder for mindst 12 billioner $. Men hvordan og hvad skal der til for at danske virksomheder kan få en sundere økonomi ved at skabe en mere bæredygtig forretning?

04.12.2018

Sponseret

Anne-Sophie Stokbro, Sustainor

Vejen til succes handler om at prioritere og fokusere målrettet på de udvalgte verdensmål og samarbejdspartnere, som er mest lønsomme og relevante for kerneforretningen.

Bæredygtighed er ikke længere sådan lige at komme udenom. Rigtig mange danske virksomheder forsøger at navigere i junglen af bæredygtighedsbegreber i ønsket om at placere sig bedst muligt i et marked hvor kunderne efterhånden tager for givet, at der fra producentens side er taget stilling til netop bæredygtighed. Begreber som CSR, bæredygtighed og verdensmål ses ofte som et parameter i kontraktforhandlinger og udbudsmateriale. Ind i mellem ganske ukritisk – hvor ordregiver stiller krav om, at de virksomheder, der byder på opgaven, skal kunne dokumentere at de arbejder seriøst med alle 17 verdensmål på én gang. Men kan man overhovedet det? Eller er denne tendens blot et udtryk for at CSR, bæredygtighed og verdensmål bliver sat uforbeholdent ind i udbudsmaterialet fordi det SKAL være der, ikke fordi det giver nogen reel mening i forhold til kontraktens genstand, altså det leverandøren skal levere til ordregiver. Hvordan giver verdensmål #2 STOP SULT eksempelvis mening i et samarbejde hvor produktet er uddannelse af virksomhedens ledere eller rengøring af kontorlokalerne?

Det giver absolut ingen mening. Og hvis vores arbejde med verdensmålene ikke giver mening, hvorfor så gøre det? I bedste fald gør virksomheden ingen forskel for sig selv eller omverdenen, - i værste fald risikerer den at blive opfattet som værende useriøs og uambitiøs i arbejdet med dem. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvilken konsekvens det vil have for en virksomhed, hvis omverdenen begynder at opfatte virksomheden som useriøs og uansvarlig i arbejdet med de 17 verdensmål.

Læs også artiklen Er virksomhederne altid så ansvarlige som de siger?

”Vi ved jo godt at vi skal arbejde med verdensmålene, men ved vi hvordan vi gør det på en meningsfyldt måde? Først når vi arbejder med verdensmålene på en måde der giver mening for forretningen, vil det skabe værdi for både virksomheden og for bæredygtighedsagendaen”. 

 1. Identificer de relevante verdensmål:
  Ingen virksomhed kan arbejde lige fokuseret med alle 17 verdensmål. Derfor er det væsentligt at få identificeret de områder hvor virksomheden allerede gør og potentielt kan gøre den største forskel. GRI og FN Global Compact har udgivet en rapport – An analysis of the Goals and Targets. Rapporten indeholder blandt andet en meget pragmatisk femtrins­ tilgang som tager udgangspunkt i de præliminære anbefalinger. 
  Det er vigtig at lægge mest vægt på de områder som passer ind i virksomhedens mission, altså der hvor virksomheden allerede påvirker verden i en positiv retning. Eksempelvis vil en virksomhed som har til formål at bygge almennyttige boliger kunne arbejde verdensmål #11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND ind blandt de udvalgte verdensmål.
   
 2. Find en individuel CSR-profil:
  Tag afsæt i virksomhedens kerneprodukt og målgruppe. Ingen virksomhed kan arbejde meningsfuldt med alle 17 verdensmål – og det er ulønsomt for virksomheder i samme branche at arbejde med samme mål på samme måde. Tænk nyt og skab en individuel og konkurrencedygtig CSR-profil.
   
 3. Skab relevante partnerskaber:
  Vælg partnere, der arbejder med verdensmål som kan relateres til virksomhedens egne udvalgte verdensmål.
   
 4. Engager hele virksomheden:
  Sørg for at hele virksomheden, ledelsen, driften, marketing- og salgsafdelingen – har kendskab til – og arbejder efter de udvalgte verdensmål. På den måde kan målene omsættes til handling, investering, besparelser og mersalg.
   
 5. CSR-optimer virksomhedens leverandører:
  Tænk et ekstra led ud i forsyningskæden. Forpligt virksomhedens leverandører til at arbejde med verdensmålene.

   

Om forfatteren:
Anne-Sophie er uddannet i strategisk virksomhedsledelse og kommunikation og har siden 2010 arbejdet forretningsorienteret med CSR i en af Danmarks største virksomheder. Derudover sidder Anne-Sophie i Sustainors Advisory Board med rådgivningsansvar indenfor områderne CSR strategier, FN’s 17 verdensmål, ansvarlig leverandørstyring og CSR kommunikation.

18.09.2023Sustainor

Sponseret

Sustainor Backbone opgør enkelt og hurtigt scope 1+2+3 udledningerne

15.05.2023Sustainor

Sponseret

En bølge af grønne krav er på vej fra EU – er jeres virksomhed klar?

15.05.2023Sustainor

Sponseret

ESG-software kommer især landets SMV-virksomheder til gavn

20.02.2023Sustainor

Sponseret

Sådan minimerer du risikoen fra dine leverandører

06.02.2023Sustainor

Sponseret

Vi søger 10 testvirksomheder, som gratis vil prøve Sustainor Backbone det næste år.

29.03.2021Sustainor

Sponseret

Kan man lave en skarp CSR strategi på 4-5 måneder - udelukkende via online rådgivning?