Ringkøbing-Skjern kommune sætter barren højt med projekt LandsbyEnergi

Ringkøbing-Skjern Kommune vil være selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Denne høje ambition – måske Danmarks højeste – har smittet af på LandsbyEnergi projektet, som er Danmarks hidtil største projekt inden for energiforbedringer i private hjem.

LandsbyEnergi projektet er et samarbejde mellem EnergiTjenesten Jylland-Fyn og Scanenergi. Det skal ses som en pendant til den del af den danske klimapolitik, der drejer sig om reduktion af drivhusgasudledningen fra energiforbrug i bygninger – helt konkret gennem energiforbedringer i private hjem i kommunens landdistrikter. Projektet omfatter blandt andet 1.000 energitjek og har til formål at:

  • Opnå energibesparelser i det enkelte hjem – til gavn for alle i hjemmet, for lokalsamfundet, for kommunen og for miljøet
  • Profilere lokalsamfundene og styrke den lokale sammenhængskraft
  • Afsøge interessen for eventuel fælles, lokal varmeforsyning

Målet er at opnå realiserede besparelser på 5,5 mio. kWh/år inden for projektperioden, der løber frem til oktober 2019. Efter projektets afslutning forventes yderligere ca. 1,2 mio. kWh/år realiseret. Energiforbedringsprojekterne, som skal give disse besparelser, anslås til en samlet investeringssum på ca. 30 mio. kr. i projektperioden – en sum, som vil komme kommunens håndværkere og butikker (som sælger fx belysning, hårde hvidevarer og isolering) til gode, og som kommunens pengeinstitutter i et vist omfang skulle kunne se forretning i at finansiere.

Nytænkende projektmodel

Projektmodellen er udarbejdet af os i samarbejde med Energitjenesten Jylland-Fyn og er nytænkende, da den med forskellige virkemidler fokuserer på at opnå realiserede energibesparelser og ikke ”bare” anvise dem. Den helt store udfordring heri er, at det i sidste ende er boligejeren selv, der skal gennemføre energiforbedringerne i sit hjem. Dette imødekommes ved at give boligejeren nogle blide skub i ryggen undervejs i projektet, blandt andet i form af telefonisk opfølgning på de gennemførte energitjek.

De frivillige kræfter

Et væsentligt virkemiddel for projektets succes er stor inddragelse af lokale, frivillige kræfter, som er organiseret i en række energiklubber. Energiklubberne afholder forskellige arrangementer såsom borgermøder, energimesser og samlinger lokalt på villavejen, hvor energitemaet – og ikke mindst lokalsamfundets gevinster ved højere energi- og boligstandarder, samt det at løfte i flok – bringes opad på den lokale dagsorden.

Andre interessenter i spil

Et andet væsentligt virkemiddel er inddragelse af kommunens håndværkere gennem faglig information, en håndværkerliste (hvorfra borgerne kan søge håndværkere til deres energiprojekter) og samarbejde med energiklubberne om det fælles mål. Endelig er det planen, at den del af kommunens erhvervsliv, som kan se frem til at få yderligere forretning af projektet, gennem kampagner hjælper med at trække i den rigtige retning.

Vi er godt i gang

Siden projektets start har vi gennemført godt 230 energitjek, og har foreløbig anvist godt 1,7 mio. kWh i potentielle energibesparelser. Vi har etableret 5 energiklubber, der allerede er i gang med borgermøder, energimesser m.v., foreløbig med flot tilslutning og opbakning fra lokalområdet. De første håndværkere har deltaget i en håndværkeraften og er blevet optaget på projektets håndværkerliste. Vi ser frem til endnu flere anviste – og realiserede – besparelser, spændende energiklub-arrangementer og en god lokal opbakning. Og så glæder vi os selvfølgelig til at dele de gode resultater her på bloggen.

Vil du høre mere?

Du kan følge LandsbyEnergi på facebook, og er du blevet interesseret i at høre mere om selve projektet og den projektmodel, der ligger bag, er du velkommen til at tage fat i projektleder Michael Dreiøe på mdr@scanenergi.com.

22.11.2018Scanenergi

Sponseret

Hotel Fjordgården opnår markant lavere energiforbrug

09.05.2018Scanenergi

Sponseret

Pilotprojekt med AffaldVarme Aarhus åbner dørene op for vedvarende energi i fjernvarmen

09.04.2018Scanenergi

Sponseret

Ringkøbing-Skjern kommune sætter barren højt med projekt LandsbyEnergi

20.03.2018Scanenergi

Sponseret

Energiforbedringer: her er hvad SMV'erne vælger at fokusere på

22.02.2018Scanenergi

Sponseret

Energirapporter som investeringsværktøj!

29.01.2018Scanenergi

Sponseret

Landbrug og miljø opnår besparelser med Maabjerg Energy Center