Energiforbedringer: her er hvad SMV'erne vælger at fokusere på

Siden august 2015 har man i Ringkøbing-Skjern Kommune haft fokus på energioptimering af de små- og mellemstore virksomheder. De foreløbige resultater viser, at de er klar på at optimere! 45% vælger at implementere et eller flere tiltag.

Som et led i et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, har vi været ude og besøge en række små- og mellemstore virksomheder i kommunen. Målet har været at finde en masse rentable forslag til energiforbedringer.

Og der er da også meget at hente ude i virksomhederne. SMV’erne udgør langt størstedelen af virksomhederne i Danmark og står for over halvdelen af de danske virksomheders samlede miljøpåvirkning.

Det er dog ikke mange virksomheder, der udelukkende vælger energioptimering ud fra et grønt perspektiv. Og det er også helt forståeligt. I vores perspektiv er en bæredygtighed virksomhed da også en virksomhed, der agerer ansvarsfuldt over for både klimaet men også sig selv og dermed økonomien i virksomheden. Men en reduktion af virksomhedens totale energiomkostninger er ikke kun økonomisk fornuft, det er heldigvis også godt for miljøet.

Top-5 energiforbedringer hos SMV’erne

Men hvad vælger de så at fokusere på? De virksomheder, der valgte at implementere et eller flere tiltag, gik efter de store besparelser. I parentesen er angivet, hvor stor en del af de samlede, implementerede besparelser på kWh/år det enkelte område udgjorde:

  1. Ventilation (38,5 %)
  2. Belysning (24,3 %)
  3. Kedel (12,6 %)
  4. Produktionsudstyr / procesvarme (10,3 %)
  5. Konvertering (9,2 %)

I kroner/ører ændrer billedet sig dog en del. Den samlede besparelse på de implementerede projekter er på lidt over en millioner kroner. I parentesen er derfor angivet indsatsområdets andel af de samlede besparelser:

  1. Belysning (30,8 %)
  2. Produktionsudstyr / procesvarme (30,5 %)
  3. Ventilation (15,7 %)
  4. Kedel (12,2 %)
  5. Konvertering (7,3 %)

De to højdespringere er med al tydelighed belysning samt optimering af produktionsudstyr samt procesvarme. Det er dog især udgiften til el, der får dem til at trække det store læs.

Læs om HS Hansen, der fik skiftet til LED belysning med en tilbagebetalingstid på bare 2 år!

Generelt for disse virksomheder er, at de ikke nødvendigvis har et stort forbrug. Men projektet her viser med al tydelighed, at man ikke behøver at være en stor, tung produktionsvirksomhed med tårnhøje energiudgifter for at finde de gode besparelsesprojekter.

Kontakt os hvis du gerne vil have vores bud på mulighederne i din virksomhed.

22.11.2018Scanenergi

Sponseret

Hotel Fjordgården opnår markant lavere energiforbrug

09.05.2018Scanenergi

Sponseret

Pilotprojekt med AffaldVarme Aarhus åbner dørene op for vedvarende energi i fjernvarmen

09.04.2018Scanenergi

Sponseret

Ringkøbing-Skjern kommune sætter barren højt med projekt LandsbyEnergi

20.03.2018Scanenergi

Sponseret

Energiforbedringer: her er hvad SMV'erne vælger at fokusere på

22.02.2018Scanenergi

Sponseret

Energirapporter som investeringsværktøj!

29.01.2018Scanenergi

Sponseret

Landbrug og miljø opnår besparelser med Maabjerg Energy Center