Rambøll sætter tårnhøj ambition på bæredygtighed

Rambøll lancerer ny fireårig koncernstrategi. Ambitionen er at drive en bæredygtig forandring for både kunder og samfund og blive verdens førende rådgivervirksomhed inden for den grønne energiomstilling.

Foto: Rambøll.

Rambøll offentliggjorde i denne uge sin nye strategi "The Partner for Sustainable Change". Med strategien sætter Rambøll som ambition at blive en globalt førende rådgiver inden for bæredygtighed ved at hjælpe kunder og samfund med at omstille sig til en bæredygtig fremtid.

"I løbet af den seneste strategiperiode er Rambøll vokset 35 procent, og vi har opbygget en meget stærk portefølje af rådgivningsydelser inden for bæredygtighed på tværs af alle markeder. Vi tager nu det næste skridt og går ’all in’ på bæredygtighed for at imødekomme den hastigt voksende efterspørgsel fra virksomheder og samfund på rådgivning inden for bæredygtig omstilling. Vores vigtigste bidrag er at omsætte overordnede visioner til konkrete løsninger, der reelt er bæredygtige, og hjælpe vores kunder med at løse de dilemmaer, der følger med,” siger koncernchef Jens-Peter Saul.

Rambølls nye koncernstrategi dækker perioden 2022-2025.

All in på bæredygtighed
Rambøll vil fremover på alle projekter tilbyde kunderne alternative løsninger til, hvordan de kan forbedre bæredygtigheden på deres projekter, ligesom Rambøll vil hjælpe kunder med at udvikle strategier for bæredygtig omstilling. Rambøll vil fokusere på fire bæredygtighedstemaer: CO2-reduktion, udvikling af bæredygtige byer og samfund, der er gode at leve i, ressourcehåndtering og cirkulær økonomi samt biodiversitet. Alle er områder, som er afgørende for at forandre vores samfund i en bæredygtig retning, og områder hvor Rambøll kan gøre en afgørende forskel.

"Vi vil fokusere hele vores portefølje mod disse store bæredygtighedstemaer i løbet af de kommende fire år. Det betyder, at vi vil samarbejde med kunder, der deler vores ambition inden for bæredygtighed, også selvom nogle vil være i de tidlige stadier af deres omstilling. Vi er nødt til at arbejde meget tæt sammen med vores kunder og samarbejdspartnere for at de kan drage fordel af vores viden, innovationskraft og designekspertise på området,” siger Jens-Peter Saul.

Selvom Rambøll allerede er stærk inden for bæredygtighed, vil virksomheden udvikle ny ekspertise gennem målrettede investeringer, opkøb og tiltrækning af talenter samt strategisk udvikling af de nuværende medarbejderes kompetencer.

"Vi står over for en stor transformation af vores virksomhed. Vi forventer at investere op mod 2,5 milliarder kroner i opkøb og innovation, der kan styrke vores ekspertise yderligere. Derudover vil vi træne og opkvalificere vores 16.000 medarbejdere, så vi alle kan rådgive vores kunder om bæredygtighed. Et særligt fokus vil være at opbygge kompetencecentre med dyb specialistviden, som kan udvikle de thought leaders, der virkelig kan føre denne vigtige dagsorden fremad,” siger Jens-Peter Saul.

Verdens førende rådgivervirksomhed inden for den grønne energiomstilling
Et afgørende mål i strategien er at blive global brancheleder inden for den grønne energiomstilling. I dag beskæftiger Rambølls forretningsenhed for energi 1.500 eksperter. Ambitionen er at have 2.500 eksperter inden udgangen af 2025, der arbejder på verdens største og mest ambitiøse projekter inden for grøn energi. Rambøll er allerede verdensledende inden for havvind og har en førende position inden for nye energiteknologier som Power-2-X, brint og CO2-fangst og -lagring.

Det betyder også, at Rambøll vil forlade rådgivning, der bidrager til udvinding af olie og gas inden udgangen af 2025. Planen er at anvende den dybe, tekniske ekspertise fra mange års arbejde med olie og gas i Nordsøen til nu at rådgive om vedvarende energi. Denne omstilling er allerede godt i gang:

”Vores olie- og gaseksperter er teknisk meget stærke og har stor indsigt i de maritime miljøer, hvor vi gerne vil ekspandere inden for havvind og Power-2-X og brint. Vi har allerede reduceret vores olie- og gasaktiviteter med 75 procent og accelererer nu overførslen af vores resterende olie- og gasekspertise til at arbejde med vedvarende energi og grøn omstilling,” siger Jens-Peter Saul.

Udforsk vores strategi: The Partner for Sustainable Change.

18.04.2024Rambøll A/S

Sponseret

Hektisk start for nyt CSRD-værktøj

24.01.2024Rambøll A/S

Sponseret

Endelig et CSRD-værktøj til SMV'erne

30.11.2023Rambøll A/S

Sponseret

Rambøll-ekspert fylder rundt

04.10.2023Rambøll A/S

Sponseret

Rambøll Management Consulting har branchens bedste brand

12.06.2023Rambøll A/S

Sponseret

ESG og social ansvarlighed: Sådan tager I de nødvendige skridt

12.06.2023Rambøll A/S

Sponseret

ESG-værktøjskassen: Dobbelt væsentlighed og CSRD