Produkter med DGNB dokumentationspakke kommer bagerst i køen

Bæredygtighed kommer ikke kun snigende i byggeriet. Det kommer buldrende med fuld fart.

Allerede i april 2020 var antallet af bygninger og byområder, der var certificeret, præcertificeret eller tilmeldt en bæredygtighedscertificering, mere end tre gange så højt som i 2019 ifølge Green Building Council Denmark. I Københavns kommune har man vedtaget, at alle nybyggerier til mere end 20 millioner kroner fremover skal certificeres med Svanemærket eller DGNB Guld. Og Rambølls Green Market Study viser, at mere end 90 procent af de nordiske ejendoms- og bygningseksperter forventer, at bæredygtighed er en forudsætning for, at et projekt bliver en succes, og at bæredygtige bygninger har en højere ejendoms- og udlejningsværdi, lavere driftsudgifter og er nemmere at udleje.

Tilsammen understreger det, at udviklingen kun går én vej: Bæredygtigt byggeri bliver en selvfølgelighed. Derfor kan det undre, at man i byggeriet vælger løsninger uden DGNB dokumentationspakke, når der findes alternativer med transparent dokumentation for bæredygtighed på markedet.

Bæredygtighed i alle dele af byggeriet
I forhold til den samlede DGNB-vurdering af en bygning tæller ventilatorer ikke særlig meget. Beton og tegl vægter derimod langt mere, fordi det udgør en større del af selve konstruktionen. Hvis bæredygtigt byggeri er målet, så bør alle byggeriets dele – også dem, der udgør en mindre del af det samlede byggeri – være bæredygtige. Men faktum er, at det ikke er det, vi ser i dag.

Hvad ventilation i kontor- og boligbyggerier angår, så er udfordringen, at der ikke findes aggregater med DGNB dokumentationspakke. Derfor vælger man aggregater med ventilatorer uden dokumentation for bæredygtighed, hvor man tildeler en estimeret standardværdi, der kan bruges i beregningen af bygningens samlede bæredygtighed. Også selvom der rent faktisk er mulighed for at vælge en ventilator med en dokumentationspakke.

”Der er behov for øget fokus på materialedokumentation hos de tekniske produktleverandører som supplement til energieffektivitet og holdbarhed. Der skal være fokus på reduktion i ressourceindvinding og miljøkemi og øget genanvendelse, men den miljømæssige byggevaredokumentation på de tekniske produkter er pt. så begrænset, at det er vanskeligt for rådgivere at træffe det bæredygtige valg,” siger Ronnie Piil Haagensen, rådgiver og DGNB-konsulent hos Kuben Management.

Parkeringskældre kan sætte standarden
Mens vi venter på et bæredygtigt alternativ fra aggregatproducenterne, kan vi i stedet rette blikket mod byggeriets bogstavelige bund. Både globalt og i Danmark bliver der nemlig bygget flere og flere parkeringskældre, og her er aggregater uden dokumentation for bæredygtighed ikke en stopklods for at vælge et bæredygtigt luftbehandlingssystem. For i parkeringskældre anvender man impulsventilatorer, og derfor er aggregaterne unødvendige.

-

NOVENCO har i maj 2020 fået en DGNB dokumentationspakke på deres ZerAx® aksialventilator, og med den kan ventilationen samlet set udgøre op til 39,1 procent af pointene ved DGNB-certificering af kontor- og boligbyggeri. Det er dog ikke ventilatoren alene, der sikrer de 39,1 procent, for procentsatserne beskriver de kriterier, hvor ventilatoren kan bidrage positivt til pointtildelingen i det enkelte projekt.

Christine Collin, Senior Bæredygtighedskonsulent hos Rambøll fortæller, at ”NOVENCOs produkt er veldokumenteret og gør det derfor nemt at arbejde med, når der skal gennemføres DGNB-certificeringer. Med al dokumentationen til DGNB samlet et sted har NOVENCO skabt større transparens af deres produkt, NOVENCO ZerAx aksialventilator, hvilket der netop bliver behov for i fremtiden, når vi skal kunne træffe informerede designvalg.”

Indtil videre er ZerAx ventilatoren den eneste på markedet med en dokumentationspakke for DGNB. Sammen med 98% genanvendelighed, en ventilatorvirkningsgrad på op til 92% og en levetid på 20+ år er den det oplagte valg i såvel bæredygtige bolig- og kontorbyggerier som parkeringskældre. Men det kræver, at rådgiverne prioriterer, at komponenter til drift af byggeriet også er bæredygtige – uanset hvilken type af byggeri, der er tale om.

Ambitiøs på miljøets vegne
Hvis vi i branchen skal følge med udviklingen, der uomtvisteligt går mod mere bæredygtighed, må vi være ambitiøse. Også selvom de første skridt kan være svære. Klimaet har for længe siden bedt os om at reducere klimaaftrykket, ressource- og energiforbruget samt sikre større genanvendelighed.

På trods af at luftbehandlingssystemer ikke er det, der vægter tungest i skålen, har vi et ansvar at løfte. Det gør vi ved at tilbyde løsninger med en DGNB dokumentationspakke, så det bliver nemt for rådgiverne at vælge bæredygtigt.

På rådgiversiden er opgaven fremadrettet at vælge de dokumenteret bæredygtige produkter, fordi man vil bæredygtighed i sig selv og ikke kun jagter point til DGNB-certificeringen uden at skele til, om pointene kommer fra produkter, der har en dokumentationspakke, eller om de kommer fra produkter, der har fået tildelt en estimeret standardværdi, fordi de endnu ikke har dokumentation for bæredygtighed.

I byggeriet skal bæredygtighed kort sagt tages mere alvorligt. Det er ikke en pointjagt. Det er vores fælles fremtid, vi er i gang med at skabe. Så hvorfor tager byggeriet ikke skridtet fuldt ud og prioriterer løsninger med dokumentation for bæredygtighed? For erfaring viser, at det, der i dag er en anbefaling eller tilrådeligt, vil være standard om ti år.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: nyt fra bæredygtigt byggeri

Hvad sker der i byggeriet? Er der kommet flere let-tilgængelige bæredygtige materialer, nye krav at leve op til, nye ideer? Vi ser på tendenser og udfordringer i det bæredygtige byggeri.

31.05.2024NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

NOVENCO Building & Industry slutter sig til Science-Based Targets initiative og styrker sit engagement i ambitiøse klimamål

30.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Produkter med DGNB dokumentationspakke kommer bagerst i køen

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Energieffektivitet og bæredygtighed går hånd i hånd

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Better results through increased upcycling of materials

07.07.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

60% energibesparelse i Frankfurt Airport med NOVENCO® ZerAx® ventilatorer

19.04.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Dharampal Satyapal Group udfører stort retrofit projekt med NOVENCO® ZerAx® fans