NOVENCO Building & Industry slutter sig til Science-Based Targets initiative og styrker sit engagement i ambitiøse klimamål

Hos NOVENCO Building & Industry har vi fokus på 100% CO2-neutralitet inden 2050 i hele vores værdikæde. Engagementet i klimaet og den grønne omstilling er vigtigt for os og vi ønsker at gøre mere, hvorfor vi har sluttet os til den globale standard Science-Based Targets initiative (SBTi). Selve initiativet SBTi hjælper virksomheder og organisationer forme deres klimamål i overensstemmelse med FN’s historiske Paris-aftale fra 2015.

Foto: Novenco

Som virksomhed har vi i mange år arbejdet med miljøforberedende tiltag og har i de senere år øget vores daglige indsats for at nå FN’s klimamål. Med SBTi forpligter vi os til de ambitiøse mål om netto-nul (Engelsk: Net-Zero) emission senest i år 2050. Arbejdet vi i den sammenhæng har påbegyndt bidrager i endnu større omfang til en bæredygtig fremtid for planeten.

Lars Erik Knaack, CEO, NOVENCO Building & Industry

Lars Knaack, CEO hos Novenco Building & Industry A/S. Foto: Novenco

Med den ambitiøse tilslutning til SBTi har NOVENCO Building & Industry to år til at udmelde mål for validering af SBTi, hvilket er en proces der tager adskillige måneder. Efter godkendelse af målene, skal fremskridt rapporteres årligt i form af egne og emissioner i værdikæden.

Hvis vi skal lykkes med reduktion af vores emissioner i størst muligt omfang, er det afgørende med en samlet indsats fra os og vores leverandører. Emissioner forbundet med indkøbte varer og materialer udgør størstedelen af vores virksomheds samlede klimaemissioner. Som konsekvens deraf, er vi nødt til at sætte ambitiøse mål for os selv og stille højere krav til vores leverandører, så at vi sammen kan bevæge os mod nye og bedre løsninger.

Initiativet SBTi er et samarbejde mellem the Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) og UN Global Compact (UNGC). Det er skabt med henblik på at fremme ambitiøse klimainitiativer i den private sektor gennem tilskyndelse af virksomheder til at sætte reduktionsmål for klimaet i overensstemmelse med anbefalingerne fra klimavidenskaben.

Læs mere om SBTi her: www.sciencebasedtargets.org

Den seneste klimavidenskab fra FN’s Klimapanel (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) viser ”kode rød for menneskeheden”. Selv om det angiver, at det stadig er muligt at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C, er vi faretruende tæt på tærsklen. Vigtigheden af at vi som samfund arbejder mod halvering af de globale emissioner inden 2030 og at nå netto-nul senest i 2050 er større end nogensinde.

Sikrer overholdelse af Paris-aftalen

Med SBTi udvikles målsættende metoder baseret på den seneste klimavidenskab fra IPCC for virksomheder i forskellige brancher. Metoderne gør det muligt at specificere tempoet, hvormed en virksomhed bør reducere sine drivhusgas-emissioner, herunder CO2, for at opfylde målet i Paris-aftalen om at holde den globale opvarmning under 1,5 °C.

31.05.2024NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

NOVENCO Building & Industry slutter sig til Science-Based Targets initiative og styrker sit engagement i ambitiøse klimamål

30.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Produkter med DGNB dokumentationspakke kommer bagerst i køen

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Energieffektivitet og bæredygtighed går hånd i hånd

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Better results through increased upcycling of materials

07.07.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

60% energibesparelse i Frankfurt Airport med NOVENCO® ZerAx® ventilatorer

19.04.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Dharampal Satyapal Group udfører stort retrofit projekt med NOVENCO® ZerAx® fans