Pressemeddelelse: Krav om affaldssortering udfordrer professionelle køkkener

Restauratører og kantineledere søger rådgivning og inspiration til korrekt sortering af madaffald efter at den reviderede affaldsbekendtgørelse er trådt i kraft d. 1. januar 2021.

Den nye affaldsbekendtgørelse stiller store krav til sortering hos virksomhederne, som fremover skal udsortere deres affald i minimum 10 fraktioner.

I professionelle køkkener - både i offentligt og privat regi - udgør madaffald en væsentlig andel af affaldet. Det er nødvendigt med særlige beholdere til madaffald og regelmæssige afhentningsordninger for at køkkenerne kan leve op til de strenge krav om fødevaresikkerhed, som de også er underlagt.

REFOOD certificering synliggør indsatsen
Foreningen REFOOD mærket har siden januar haft en stor tilgang af nye medlemmer fra fødevarebranchen.

Foreningen mærker både en stor interesse og et øget behov for oplysning og inspiration hos de professionelle køkkener. 

Fælles for virksomheder og institutioner som tilslutter sig REFOOD mærket er, at de står over for en reel opgave, hvor de selv bliver ansvarlige for det genanvendelige affald. Samtidig har de også et stigende ønske om at tænke og drive forretning på en ny bæredygtig måde.

Få fokus på sortering af madaffald
Med en REFOOD certificering får køkkenerne hjælp til at synliggøre egne indsatser. Det giver medarbejderne bedre fokus på arbejdet med den bæredygtige forretningsgang fx sortering af madaffald – og anerkendelse hos kunderne, som kan orientere sig om, hvilke indsatser der arbejdes med.

KRAV FRA BEKENDTGØRELSEN

Krav til sortering
Alle virksomheder skal sortere i minimum 10 fraktioner. Madaffald er en af fraktionerne.

Virksomhederne skal selv stå for aftaler om afhentning af sorteret affald med en aktør, der er registreret i affaldsregistret.

Krav til dokumentation

Det offentlige affaldstilsyn kan ved besøg bede om at få fremvist dokumentation for:

  • Aftaler med registrerede aktører om afhentning og genanvendelse af hver affaldstype
  • Afhentede affaldsmængder for en given periode
  • Andelen af affaldsmængder, der er udsorteret til genanvendelse

Det får de professionelle køkkener ud af at sortere madaffald:

  • Opfylder lovkravene
  • Reducerer mængden af madaffald
  • Stopper madspild
  • Får en bedre køkkenprocent
  • Bliver bemærket af gæsterne
  • Gør en indsats for klimaet

Om Foreningen REFOOD mærket
REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.

REFOOD mærket er en tillidsbaseret certificering, der hjælper medlemmerne med at synliggøre deres madspildsindsatser og giver inspiration til at tænke forretning på en ny og bæredygtig måde!

Det er GRATIS at blive medlem og kræver, at man vælger tre madspildsreducerende initiativer samt har en (indsamlings)ordning for genanvendelse af madaffald.

Ved tilmelding får man tilsendt en startpakke med bl.a. stickers og diplom, som kan bruges til synliggørelsen af indsatsen.

Læs mere på refoodlabel.dk

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt