Pop-up seminar: Cirkulær økonomi i byggeriet

Deltag gratis på pop-up seminaret "Cirkulær Økonomi i byggeriet set fra en ingeniørs øjne igennem Circle House i Lisbjerg" i Aarhus den 5. marts.

GRATIS ADGANG! TILMELD DIG POP-UP SEMINARET DEN 5. MARTS HER!

Cirkulær Økonomi i byggeriet er et begreb der de seneste par år er blevet meget mere udbredt. Det skal vi høre om. Men vi mangler stadigvæk i praksis at få det ind under huden. Circle House-projektet i Lisbjerg uden for Aarhus under den almene boligforening Lejerbo er planlagt som Danmarks første cirkulære boligbyggeri. Vi skal høre om tankerne bag projektet og de praktiske tilgange, der er tænkt ind i projektet. Desuden vil vi i løbet af eftermiddagen sætte ingeniøren i fokus i den cirkulære og bæredygtige kontekst.

Vi glæder os til at byde velkommen til et inspirerende arrangement!

Dato: 5. marts 2018
Tid: 12.00-15.10
Sted: Navitas, Auditoriet
Adresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus
Målgruppe: Ingeniører, arkitekter, entreprenører m.fl.
Tilmelding: Gratis adgang – Tilmeld dig her!
OBS: Begrænset antal pladser, tilmelding foregår efter “først-til-mølle-princippet”.
Ved udeblivelse, uden afmelding 24 timer, før pålægges no-show fee på 500,- ekskl. moms.

Download programmet her eller se det herunder

12.00 Ankomst og registrering

12.30 Velkommen til Cirkulær økonomi i byggeriet – Fra en ingeniørs øjne igennem Circle House i Lisbjerg
Kasper Lynge, ASE introducerer for Circle House og Building Green.

12.40 Flemming Besenbacher, Carlsberg Foundation/AU perspektiverer over CØ generelt, CØ i byggeriet og CØ i uddannelsen
Flemming Besenbacher har været med til at sætte Cirkulær Økonomi på Danmarks kortet som formand for regeringens advirsory board for cirkulær økonomi. Flemming vil i hans præsentation komme ind
på hvorfor, hvordan og hvor vi er på vej hen med hensyn til cirkulær økonomi. Derudover så har Flemming også en mission om at få cirkulær økonomi implementeret i uddannelserne.

13.00 Kasper Guldager, 3XN/GXN fortæller om CØ i byggeriet og om Circle House
Hvad er cirkulært byggeri kendetegnet ved, hvad betyder det for miljøet, arkitekturen, forretningen, de nye funktionelle løsninger og samarbejder? Circle House, som GXN har været med til at sætte i verden, har dannet ramme om et projekt med knap 30 partnere, der har skullet designe
forudsætningerne for at bygge 60 almene boliger efter principper, så 90 % kan genanvendes uden at miste nævneværdig værdi.

13.45 Pause (Kaffe/kage/vand)

14.00 Henning Andresen, ORBICON fortæller om ingeniøren i Circle House
Henning vil beskrive de nye krav, som cirkulært byggeri stiller ingeniørerne overfor og forklare, hvordan ingeniørernes rolle som bygherrerådgiver må ændres, hvis det cirkulære byggeri skal blive
mainstream. Orbicon har deltaget i udviklingsarbejdet om Circle House, som en del af fællestegnestuen sammen med GXN, 3XN, Vandkunsten og Lendager Group.

14.25 Andreas Qvist Secher, Rambøll: Ingeniøren i bæredygtighed
Bæredygtighed er et begreb der er kommet for at blive. Men mange ingeniører føler måske stadigvæk det er et lidt diffust begreb. Andreas er en del af det team i Rambøll, der prøver på daglig basis at
trække tråde mellem de forskellige ingeniørmæssige fagdiscipliner hen til et samlet bæredygtigt byggeri. Andreas vil komme ind på nogle af de udfordringer der findes i dag, når man
som ingeniør arbejder med bæredygtighed, og komme med et bud på hvor begrebet bevæger sig hen ad.

14.50 Kort opsummering og afslutning

15.10 kan studerende fortsætte i gruppearbejde

Tilmeld dig Pop-Up seminaret i dag. Klik her.

POP-UP seminaret er arrangeret af:


Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar
I 2014 hjalp Responsible Assets Bygherreforeningen og Realdania med at etablere Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der i dag tæller 100 af dansk byggeris førende virksomheder.
Medlemsvirksomhederne bekender sig til at drive forretning på ordentlige vilkår. Det betyder blandt andet, at de har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, arbejder efter principper for bæredygtigt byggeri og stiller lignende krav til deres leverandører. Det fælles fundament, foreningen bygger på, er et charter, Responsible Assets har udarbejdet.
Responsible Assets har nu til opgave at drive foreningens faglige udvikling ved at betjene bestyrelsen og udvikle medlemsaktiviteter som fx debatmøder, konferencer og formidling af best practice-cases og  -værktøjer.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet er en selvstændig enhed på Aarhus Universitet forankret i AU Engineering. Ingeniørhøjskolen er optaget i det internationale elitenetværk for ingeniøruddannelser CDIO og skal leve op til en række kvalitetsstandarder, der sikrer høj kvalitet i undervisningen og et stærkt erhvervsrettet fokus. Alle udviklingsog forskningsaktiviteter ved Ingeniørhøjskolen foregår i tæt samarbejde med virksomheder samt forsknings- og vidensinstitutter. Ingeniørhøjskolen har i alt cirka 2.500 studerende.

Building Green
Building Green har siden sin begyndelse i 2011 haft en mission om at formidle nyeste viden om bæredygtighed i byggebranchen og vigtigheden heri. Building Green byder på inspiration og vidensdeling for alle med interesse for grøn innovation og bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Eventen afholdes i foråret i Aarhus og i efteråret i Oslo og København og hvert år, og består af en større udstilling samt stort konferenceprogram – udover de større events afholder
Building Green også mindre pop-up arrangementer i samarbejde med VIP-partnerne.

09.02.2018Building Green

Sponseret

Anden gang i Aarhus: Building Green samler branchens bedste

06.02.2018Building Green

Sponseret

Fokus på træ i byggeriet

23.01.2018Building Green

Sponseret

Se hele programmet på Building Green Aarhus 2018

16.01.2018Building Green

Sponseret

Building Green Aarhus: Vær klar til programmet

10.01.2018Building Green

Sponseret

Pop-up seminar: Cirkulær økonomi i byggeriet

09.01.2018Building Green

Sponseret

Vær hurtig - Book stand på Building Green Aarhus 2018