Pensionskassen P+ frasælger 42 fossile selskaber

En række olie- og forsyningsselskaber i pensionskassens portefølje har forretningsplaner, der er uforenelige med målene i Paris-aftalen. Derfor frasælger P+ deres investeringer til en samlet værdi af 458 millioner kroner.

I de seneste måneder har pensionskassen P+ analyseret og vurderet en række olie- og forsyningsselskaber i porteføljen. Resultatet er, at pensionskassen i den kommende tid frasælger deres investeringer i 42 selskaber til en samlet værdi af 458 millioner kroner. Det fortæller underdirektør i P+, Pensionskassen for Akademikere Kirstine Lund Christiansen:

”Som det fremgår af vores nye klimamål ønsker vi, at CO2-aftrykket fra vores investeringsportefølje skal reduceres markant frem mod 2025. Det betyder, at vi fremover vil stille endnu skarpere klimakrav over for de virksomheder, som vi investerer i. Forretningsplanerne i de 42 olie- og forsyningsselskaber, som vi nu frasælger, vurderer vi er uforenelige med Paris-aftalen, ligesom selskabernes klimambitioner ikke i tilstrækkelig grad er blevet omsat til klimahandlinger. Da vi samtidig vurderer, at vi ikke kan opnå konkrete resultater på kort sigt via dialog og aktivt ejerskab, har vi derfor valgt at frasælge selskaberne inden udgangen af 2021.”

Farvel til BP og Equinor 
Blandt de 42 frasolgte selskaber er 22 forsyningsselskaber og 20 olieselskaber, heriblandt BP og Equinor, som har været på pensionskassens observationsliste siden februar. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen:

”Vi har tidligere vurderet, at BP og Equinor havde et potentiale for at udvikle forretningsplaner, der er forenelige med Paris-aftalen. Derfor har vi i en periode beholdt vores investeringer i de to selskaber, men samtidig sat dem på vores observationsliste og dermed under øget overvågning. Vi har også udøvet aktivt ejerskab og presset på for, at de grønne ambitioner blev ført ud i livet. Desværre må vi nu konstatere, at vi ikke har set de nødvendige fremskridt. BP´s klimamål omfatter eksempelvis ikke alle deres relevante aktiviteter, mens Equinors planer om at udvikle nye oliefelter er utilfredsstillende.”

Kun to olieselskaber tilbage
Med frasalget af BP og Equinor er selskaberne Eni og Repsol de eneste to tilbageværende olieselskaber i P+’s porteføljen. Begge selskaber har også været på pensionskassens observationsliste siden februar, men ifølge Kirstine Lund Christiansen er vurderingen indtil videre, at selskaberne viser en positiv udvikling hen imod en grøn omstilling:

”Repsol var det første store olieselskab, som offentliggjorde et mål om klimaneutralitet i 2050, og både Repsol og Eni forventer at udfase deres olieudvindingsaktiviteter allerede fra 2025. Derudover planlægger begge selskaber at øge deres grønne investeringer på kort sigt, og Repsol og Eni er samlet set blandt de mest ambitiøse i industrien. Det vil vi gerne holde dem fast på, og derfor har vi valgt at beholde vores investering. Det afgørende er dog, at selskaberne også fører de grønne ambitioner ud i livet, og vi har derfor fortsat Repsol og Eni placeret på vores observationsliste, ligesom vi fører en aktiv dialog med selskaberne for at understøtte deres grønne omstilling.”

P+ vil vurdere Eni og Repsols indsats og fremskridt på klimaområdet igen i februar 2022. Såfremt selskaberne ikke har vist de forventede fremskridt, vil de blive indstillet til frasalg. 

Frasalg er ikke et mål i sig selv
Frasalget af de 42 fossile selskaber sker, fordi investeringerne ikke lever op til de målsætninger, som P+ vedtog i november 2020. Det ændrer dog ikke ved, at pensionskassen ikke ser frasalg som et mål i sig selv. 

”I P+ ønsker vi at sikre fremdrift i den grønne omstilling igennem aktivt ejerskab. Det afspejler sig blandt andet i vores nye klimamål, hvor vi har en målsætning om at gå i særlig skærpet dialog med de 20 største CO2-udledere i porteføljen med henblik på at påvirke dem i en mere grøn retning. Men hvis fremskridt udebliver, og aktivt ejerskab vurderes udsigtsløst, vil selskaberne blive frasolgt,” siger Kirstine Lund Christiansen, der samtidig understreger, at frasalgene ikke vurderes at få nogen effekt på afkastet:

”I forbindelse med vores frasalg analyserer vi altid, i hvilket omfang frasalgene kan påvirke bredden og risikoniveauet i vores portefølje. Vi vurderer fortsat, at vi har en veldiversificeret portefølje, og frasalgene vil derfor ikke få betydning for afkastet til vores medlemmer.” 

23.05.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter