P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

I september besluttede pensionskassen P+ at fravælge ENI og Repsol. Dermed er alle de største olie- og gasselskaber fravalgt af P+.

Pensionskassen P+, Pensionskassen for Akademikere ønsker at bidrage til en reel omstilling og ansvarlig udvikling. Derfor prioriterer pensionskassen som udgangspunkt at udøve aktivt ejerskab, og P+ arbejder for at påvirke de selskaber, man investerer i, så de udvikler sig i overensstemmelse med pensionskassens politik for ansvarlige investeringer. Men hvis dialogen er udsigtsløs, kan P+ vælge selskaberne fra.

Fra observations- til fravalgsliste
Siden 2019 har P+ løbende fravalgt olie- og gasselskaber. I første omgang valgte P+ dog at beholde de to europæiske selskaber ENI og Repsol, som begge havde forpligtet sig på at blive CO2-neutrale. Begge selskaber blev i 2021 sat på P+’s observationsliste og dermed under skærpet aktivt ejerskab for at holde dem fast på målsætningerne.

I september i år måtte pensionskassen dog konstatere, at både ENI og Repsols omstilling stadig går for langsomt. Begge selskaber foretager fx fortsat nye investeringer, der ikke er forenelige med målet i Paris-aftalen om at begrænse de globale temperaturstigninger til under 1,5 grader. Derfor blev både ENI og Repsol fravalgt.  

”De seneste tre år har vi ført skærpet aktivt ejerskab med ENI og Repsol og forsøgt at fastholde dem på deres begyndende grønne målsætninger. Vi må dog desværre konstatere, at selskaberne ikke har rykket sig tilstrækkeligt. Fx har ENI fortsat planer om at udvide deres olieproduktion i Arktis. Det tog vi i september konsekvensen af med beslutningen om, at begge selskaber skulle fravælges,” siger Jasper Riis, der er investeringsdirektør i P+.

Alle de største olie- og gasselskaber valgt fra
Med fravalget af ENI og Repsol er alle større olie- og gasselskaber nu fravalgt af P+.  

”Pension er en langsigtet investering. Vi tror på, at et olie-og gasselskabs udvikling over den lange horisont vil hænge sammen med selskabets evne til at omstille sig til de brede målsætninger på klimaområdet. Derfor er vores fravalg helt i tråd med vores investeringsproces med et fokus på gode risikojusterede afkast over en mangeårig horisont,” tilføjer Jasper Riis.

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter

04.07.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer knap en mia. i udvikling af næste generation af grønne energiselskaber

24.03.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ runder investeringer for mere end 30 mia. kr. i helt eller delvist bæredygtige fonde