Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

Pensionskassen P+ imødekommer medlemsønsker og lancerer nu høj og lav risiko i opsparingsproduktet P+ Bæredygtig, der har ekstra højt fokus på bæredygtighed.

Foto: P+

For godt to år siden lancerede pensionskassen P+, Pensionskassen for Akademikere som den første arbejdsmarkedspensionskasse en investeringsprofil i markedsrente med ekstra højt fokus på bæredygtighed. 

Det hedder P+ Bæredygtig, og er blevet taget rigtig godt imod af medlemmerne. Sidste år blev den samlede opsparing i P+ Bæredygtig mangedoblet og hvert 10. af de medlemmer af P+, der tager stilling til deres investeringsprofil, vælger i dag P+ Bæredygtig.

P+ Bæredygtig blev i første omgang lanceret med en enkelt risikoprofil, der svarer til mellem risiko i standardproduktet, P+ Livscyklus, men flere af pensionskassens medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at vælge imellem flere risikoprofiler inden for P+ Bæredygtig. Derfor lanceres P+ Bæredygtig nu også med både høj og lav risiko i tillæg til den nuværende risikoprofil.

”2023 var et rigtig godt år for både P+ Bæredygtig og vores standardprodukt P+ Livscyklus, som med henholdsvis 18 pct. 16,9 pct. leverede det højeste og næsthøjeste afkast af alle markedsrenteprodukter i hele pensionsbranchen. Vi er det arbejdsmarkedspensionsselskab, som tilbyder vores medlemmer den største fleksibilitet, og den øger vi nu med yderligere to risikoprofiler i P+ Bæredygtig. Ved at tilbyde flere valgmuligheder gør vi det endnu nemmere for medlemmerne at vælge en investeringsprofil, der passer til netop deres ønsker. Både i forhold til risikoniveau og fokus på bæredygtighed,” forklarer Kåre Hahn Michelsen, adm. direktør i P+.

Mere fokuseret portefølje
Med P+ Bæredygtig får man blandt andet endnu større fokus på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, biodiversitet, klima, ansvarlig skat og ledelsesmæssige forhold. P+ Bæredygtig adskiller sig først og fremmest fra P+ Livscyklus i forhold til børsnoterede aktier, erhvervs- og statsobligationer. Hvor P+ Livscyklus indeholder ca. 2.500 børsnoterede aktier, indeholder P+ Bæredygtig ca. 450 aktier.

”Investeringsuniverset er mindre i P+ Bæredygtig, fordi vi sorterer flere selskaber fra og er mindre tålmodige med vores aktive ejerskab,” siger Kåre Hahn Michelsen.

I 2023 var en væsentlig del af investeringerne i de to produkter ens, det gælder fx investeringerne i infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoter aktier.

”Vi har valgt at designe P+ Bæredygtig på den måde, fordi det betyder, at man får et ekstra højt fokus på bæredygtighed samtidig med, at man får en tilstrækkelig stor risikospredning til, at man med ro i sindet kan investere hele sin pensionsopsparing i P+ Bæredygtig. Vi arbejder dog på, at P+ Bæredygtig på sigt får en selvstændige portefølje af de såkaldte alternative investeringer,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Pensionskassen P+ forventer samlet set, at både risiko, omkostninger og afkast i P+ Bæredygtig over en lang horisont vil være på niveau med P+ Livscyklus. Det øgede fokus på bæredygtighed betyder dog, at der kan opstå anderledes udsving i afkastet i P+ Bæredygtig.

23.05.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter