P+ reducerer ejendomsporteføljens CO2-udledning markant

Omfattende energirenoveringer har reduceret udledningen af CO2 væsentligt i pensionskassen P+’s portefølje af direkte ejede danske ejendomme.

Som resultat af en række omfattende energirenoveringer har pensionskassen P+ siden 2019 reduceret udledningen af CO2 fra de direkte ejede danske ejendomme med over 30 pct. Ejendomsporteføljen består primært af ældre ejendomme og også set i det lys, er der tale om en markant reduktion.

”Vores direkte ejede danske ejendomme er forholdsvis ældre ejendomme i alderen 50 til 150 år, der som udgangspunkt har dårlige energimærker og dermed et højt CO2-tab. De seneste år har vi dog arbejdet målrettet med at forbedre den energimæssige standard på vores ejendomsportefølje, og det slår nu igennem i kraft af en markant reduceret CO2-udledning,” siger chef for danske ejendomme i P+, Morten Østrup Møller.

Miljømæssige fordele i at renovere
Ifølge tal fra FN’s miljøprogram stammer knap 40 pct. af den samlede globale klimabelastning fra bygninger og byggeri. Samtidig viser analyser fra bl.a. Rambøll, at det ofte er mere fordelagtigt at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt – både set i et miljømæssigt og i et totaløkonomisk perspektiv.

Derfor tænker P+ energioptimering ind allerede i planlægningen af vedligeholdelses- og renoveringsprojekter. Det gælder både selvstændige energirenoveringstiltag, som eksempelvis renovering af varmecentraler og varmedistributionsanlæg, og i forbindelse med moderniseringer og større generelle renoveringsarbejder som udskiftning af tag, energirigtige vinduer og isolering samt andre energieffektive tiltag.

”Energibesparelser indgår systematisk i vores renoveringer, fordi vi tror på, at klimabevidste tiltag er med til at fremtidssikre vores ejendommen. I første omgang i kraft af lavere CO2-aftryk, men også i investeringsøjemed, da vi forventer, at energirigtige boliger vil være attraktive på fremtidens boligmarked. Energirenovering og andre tiltag omkring klimatilpasning vil derfor fortsat have stor prioritet i fremtiden,” siger Morten Østrup Møller.

Næsten 90 pct. er i dag energimærket C eller bedre
Størstedelen af P+’s danske ejendomme i porteføljen var i 2014 energimærket D eller dårligere. I dag er næsten 90 pct. energimærke A, B eller C. De resterende ejendomme er ofte fredede eller har bevaringsmæssige klausuler, der begrænser mulighederne for energirenovering. Det er dog forsat en prioritet for P+ at forbedre ejedomsporteføljens energimærkning.

23.05.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter