P+ presser på for bankernes grønne omstilling

Pensionskassen P+ går forrest, når det handler om at stemme for bankernes klimaomstilling.

Pensionskassen P+ arbejder målrettet med ansvarlige investeringer. Det betyder, at pensionskassen aktivt tilvælger bæredygtige investeringer og løbende arbejder for at påvirke de selskaber, der investeres i, i en mere bæredygtig retning.

En af de sektorer, P+ har særligt fokus på, er banksektoren. For ligesom pensionskassen kan spille en vigtig rolle som institutionel investor, gør det også en forskel, hvad bankerne finansierer igennem deres udlån og investeringer.

”Hvis vi skal nå Paris-aftalens målsætning om at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader, spiller bankerne en vigtig rolle. Derfor presser vi løbende på for, at de banker, vi investerer i, skal reducere deres CO2-aftryk ved at udfase finansieringen af projekter, der ikke lever op til målene i Paris-aftalen. Samtidig opfordrer vi til, at de øger deres finansiering af klimavenlige projekter og aktiviteter for derved at accelerere den grønne omstilling”, fortæller Kirstine Lund Christiansen, chef for ansvarlige investeringer i P+.

Aktivt ejerskab over for internationale sværvægtere
Sidste år skrev P+ som det eneste danske pensionsselskab under på et positionspapir i regi af Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Her opfordrede pensionskassen sammen med 34 andre globale investorer banksektoren til at tilslutte sig en målsætning om, at de skal være CO2-neutrale senest i 2050. Det har P+ fulgt op på i år ved bl.a. at stemme for klimaansvarlige forslag på bankernes generalforsamlinger.  

”I 2022 har vi blandt andet stemt for, at store internationale banker som Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of Montreal skal sikre, at de ikke er med til at finansiere udvindingen af nye fossile brændstoffer, fordi det ville være uforeneligt med det internationale energiagenturs målsætning om CO2-neutralitet i 2050,” forklarer Kirstine Lund Christiansen.

Når man opgør, hvilke pensionsselskaber der mest konsekvent stemmer for klimaansvarlige forslag på bankernes generalforsamlinger, ligger P+ helt i toppen. Det bliver underbygget en ny rapport fra Ansvarlig Fremtid.

”I år har vi stemt for 14 ud af 15 ambitiøse klimaforslag på de store internationale bankers generalforsamlinger. Og hvis det ikke havde været for en teknisk fejl, ville vi have stemt for alle 15. Det er et godt eksempel på, hvordan vi ønsker at gå forrest i forhold til at være både transparente og konsistente i arbejdet med ansvarlige investeringer”, siger Kirstine Lund Christiansen.

23.05.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter