P+ fokuserer på bæredygtighed efter COVID-19

Pensionskassen P+ og flere end 100 andre institutionelle investorer i Europa opfordrer i et fælles brev til stats- og regeringschefer i EU til at tænke bæredygtighed ind i genopretning af europæisk økonomi i kølvandet på COVID-19.

Torsdag den 4. juni modtog regeringsledere i EU’s medlemslande et brev fra P+, Pensionskassen for Akademikere, og 108 øvrige investorer. Brevet indeholder fem anbefalinger til en bæredygtig genopretning af økonomien efter COVID-19. Blandt andet bør regeringer prioritere at beskytte især de mest sårbare borgere og at skabe job, der matcher indsatsen for klima og bæredygtighed.

”Det er helt centralt at indtænke klima og sætte mennesker i centrum efter COVID-19. Med engagementet i dette brev er vi med til at adressere vigtigheden af en bæredygtig plan for genopretning af økonomien efter Covid-19, der fokuserer både på klima og hvordan negativ påvirkning af mennesker kan minimeres og prioriteres,” siger underdirektør i P+, Pensionskassen for Akademikere, Kirstine Lund Christiansen.

Ansvarlighed på flere fronter
Tiltaget ligger godt i tråd med de andre temaer inden for ansvarlighed, som P+ arbejder med, tilføjer hun.

”Ansvarlighed er en eksplicit målsætning i P+. Som eksempel har vi øget fokus på menneskerettigheder, hvor vi også arbejder på at påvirke dagsordenen internationalt gennem samarbejde med investorer på tværs af landegrænser,” siger Kirstine Lund Christiansen.

Det fælles brev fra investorer er via netværksorganisationen The Institutional Investors Group om Climate Change (IIGCC) sendt til stats- og regeringschefer i EU’s medlemsstater forud for et møde i Det Europæiske Råd den 18.-19. juni 2020.

Af brevet fremgår følgende anbefalinger til EU-ledere:

  1. Prioritere at beskytte mennesker og skabe job
  2. Fastholde Paris-aftalen
  3. Sørge for, at offentlig støtte adresserer klimaproblematik
  4. Prioritere klima-robusthed og grønne løsninger
  5. Inddrage investorer i planlægning af genopretningen

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter

04.07.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer knap en mia. i udvikling af næste generation af grønne energiselskaber