P+ fører skærpet aktivt ejerskab med de største CO2-udledere i porteføljen

A.P. Møller Mærsk, DFDS og Samsung. Det er nogle af de største CO2-udledere i P+’s portefølje, som pensionskassen har sat på observationslisten og fører skærpet aktivt ejerskab med.

I november præsenterede pensionskassen P+ tre klimamål for 2025 og 2030, der skal sikre, at pensionskassen bidrager til at skabe omstilling i virkeligheden. En af målsætningerne er, at P+ vil gå i særligt skærpet dialog med de største CO2-udledende selskaber i porteføljen for at påvirke dem i en grønnere retning.

Nu offentliggør P+ listen med de 20 største CO2-udledere i porteføljen, som pensionskassen fremover vil skærpe dialogen med og monitorere nøje. Det fortæller investeringsdirektør i P+, Kåre Hahn Michelsen:

”I P+ ser vi aktivt ejerskab som et af de afgørende greb i arbejdet med den grønne omstilling. Ved at føre særlig skærpet aktivt ejerskab med de 20 største CO2-udledere i porteføljen kan vi være med til at understøtte, at de store virksomheders klimaambitioner faktisk bliver til klimahandlinger.”

Dialog om klimareduktionsmål og omstillingsproces
Dialogen med selskaberne tager udgangspunkt i pensionskassen klimamål og politik for ansvarlige investeringer og spænder bredt.

”I kraft af vores dialog kan vi udfordre selskaberne på deres målsætninger for CO2-udledninger og blandt andet opfordre dem til at indtænke indfrielse af klimamål i deres aflønnings- og incitamentsstrukturer. Vi er fx også opmærksomme på, om selskabernes klimarapporteringer lever op til de internationale anbefalinger på området, og at selskaberne ikke er involveret i at finansiere lobbyarbejde, der modarbejder målene i Paris-aftalen,” fortæller Kåre Hahn Michelsen og forsætter:

”Vi har fx indledt en dialog med Samsung Electronics om deres klimareduktionsmål og omstillingsproces til vedvarende energi, og dialog indgår således allerede som et meget aktivt element i vores arbejde med aktivt ejerskab, som vi kommer til at skærpe yderligere fremover.”
 

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter

04.07.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer knap en mia. i udvikling af næste generation af grønne energiselskaber

24.03.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ runder investeringer for mere end 30 mia. kr. i helt eller delvist bæredygtige fonde

06.03.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Stor interesse for bæredygtige kontorlejemål