P+ Bæredygtig er i luften

Pensionskassen P+ lancerer som den første arbejdsmarkedspensionskasse et ekstra bæredygtigt opsparingsprodukt, P+ Bæredygtig.

Medlemmer af pensionskassen P+ tilbydes fremover et opsparingsprodukt med ekstra højt fokus på bæredygtighed. P+ Bæredygtig er til medlemmer, der ønsker, at deres pensionsmidler investeres med et endnu højere bæredygtighedsniveau, end det de allerede har i dag.  

”P+ Bæredygtig er et tilbud til de medlemmer, der ønsker at sætte yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i din opsparing. I P+ investeres ens pension allerede med et højt bæredygtighedsniveau, og vores politik for ansvarlige investeringer gælder på tværs af vores portefølje. Som pensionskasse arbejder vi løbende for at øge valgfriheden, og jeg er derfor glad for, at vi med P+ Bæredygtig nu har mulighed for at imødekomme den del af vores over 100.000 medlemmer, der prioriterer bæredygtighed ekstra højt,” fortæller Søren Kolbye Sørensen, administrerende direktør i P+, Pensionskasse for Akademikere.

CO2-neutral pension allerede i 2030
I november præsenterede P+ tre ambitiøse klimamål, der tilsammen understøtter pensionskassens langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050. I opsparingsproduktet P+ Bæredygtig er ambitionerne hævet yderligere, hvilket bl.a. betyder, at man som medlem kan forvente en CO2-neutral pension allerede i 2030.  

”De medlemmer, der ønsker at sætte endnu mere fokus på den grønne omstilling, skal kunne se sig selv i P+ Bæredygtig. Udover en målsætning om en CO2-neutal investeringsportefølje allerede i 2030, forventer vi derfor, at over halvdelen af porteføljen består af klimavenlige investeringer samme år, ligesom vi har fravalgt en række selskaber og sektorer. Og så vil vi i P+ Bæredygtig praktisere et mere utålmodigt aktivt ejerskab og hurtigere skride til eksklusion,” forklarer Søren Kolbye Sørensen.

Porteføljen udvikles løbende
De skrappere bæredygtighedskrav gør, at investeringsuniverset i P+ Bæredygtig bliver smallere end i pensionskassens andre opsparingsprodukter. Det betyder, at mængden af aktier, som er en del af dette investeringsunivers, er skåret ned fra omkring 2.500 til ca. 500.  

Den illikvide del af porteføljen, dvs. investeringerne i fx unoterede aktier, infrastruktur, ejendomme og skove, vil til at begynde med være det samme i begge produkter. Men målet er, at P+ Bæredygtig skal udvikle sig yderligere, så man over tid også får yderligere fokus på ansvarlighed og bæredygtighed i den illikvide del af porteføljen.

Læs mere om P+ Bæredygtig her.

23.05.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Nye risikoprofiler i P+ Bæredygtig

04.04.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ når nye milepæle i arbejdet med samfundsansvar

29.02.2024P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ styrker indsatsen for biodiversitet

13.12.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

Ny investering sætter strøm til den grønne omstilling

30.10.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ har sagt farvel til alle store olie- og gasselskaber

21.08.2023P+, Pensionskassen for Akademikere

Sponseret

P+ investerer i lån til vedvarende energiprojekter