Orkla Danmark forbedrer bæredygtighedsgraden af deres emballage

I fællesskab med resten af Orkla-koncernen er Orkla Danmark i gang med at mobilisere en styrket indsats for at bruge genanvendte materialer i deres emballage samt promovere overgangen til cirkulære værdikæder.

Bähncke BIO-plast .

Orkla har i løbet af de seneste år fokuseret på at udvikle deres emballage i en mere bæredygtig retning. Miljøudfordringerne forsaget af plastik og affald er et af de områder, der får størst opmærksomhed i klimadebatten. Faktisk viser virksomhedens analyse, Orkla Sustainable Life Barometer, at danskerne udover klima særligt er bekymrede for mængden af affald, vi genererer, og mængden af plastik i havene.

I fællesskab med resten af Orkla-koncernen er Orkla Danmark i gang med at mobilisere en styrket indsats for at bruge genanvendte materialer i deres emballage samt promovere overgangen til cirkulære værdikæder.

Helt konkret arbejder virksomheden mod et overordnet 2025-mål om, at 100% af deres emballage skal være genanvendelig, mens 75% skal være af genanvendte materialer, og 50% af virksomhedens plastikemballage skal være af genanvendt eller fornybart materiale.

Om virksomhedens arbejde med at forbedre bæredygtighedsgraden af deres emballage fortæller Trine Rubæk Olsen, Head of Business Development & Sustainability i Orkla Danmark:

”Vi er relativt langt på rejsen i forhold til at sikre, at vores emballager er genanvendelige - vi er faktisk næsten i mål. I forhold til at sikre at en høj andel af emballagerne også er lavet af genvendte eller fornybare materialer, er der stor forskel på fremdriften afhængigt at emballagetype. For både glas- og papir/karton-emballager er vi også fornuftigt på vej med at nå vores målsætninger for 2025. Vores største udfordring er at sikre genanvendte eller fornybare materialer i vores plastemballager. Det er en generel markedsudfordring, da kun en enkelt type plast er godkendt til genanvendelse, når det kommer til fødevareemballage. Det er den hårde plasttype PET. Flere af vores emballager laves af de bløde plasttyper PP/PE, som på nuværende tidspunkt ikke kan genanvendes til fødevareemballage grundet fødevaresikkerhed. Vi håber, at fremtidige teknologiske udviklinger kan være med til at gøre, at mere plastemballage kan genanvendes, også i en kvalitet der er relevant i fødevaresammenhænge. Derfor deltager vi også i forskellige udviklingsprojekter på området. Indtil vi har en bedre cirkulær plastøkonomi i Danmark, har vi arbejdet med at indføre BIO-baseret plast i vores emballager. Dette er dog heller ikke uden udfordringer, og vi mener ikke, at det nødvendigvis er en holdbar langsigtet løsning på plastudfordringen.”

Nedenfor kan du blive klogere på nogle af Orkla Danmarks emballagemæssige tiltag:

Bähncke i flasker af BIO-plast

Med flasker produceret af 50% BIO-plast kommer Orkla-brandet Bähncke med en mere bæredygtig emballage end tidligere. BIO-plasten, der anvendes til flaskerne, er udvundet fra et affaldsprodukt, der stammer fra nordisk fyrretræsproduktion. Tidligere blev affaldsproduktet brændt, men med nye teknologiske muligheder kan det anvendes til plast. At flasken er lavet af 50% BIO-plast fra fyrretræsproduktion betyder både, at halvdelen af plasten kommer fra en fornybar ressource, og at emballagens CO2-aftryk mindskes. 

Hos Orkla følges udviklingen inden for plast nøje, og dermed er produktionen af emballage i 50% BIO-plast blot et af mange skridt på rejsen mod 2025-målet om at anvende 100% genanvendelige materialer.

Paulúns granola i emballage af FSC-certificeret genbrugskarton

Orkla-brandet Paulúns emballage er produceret af 100% genanvendelig karton, som er udvundet som et biprodukt af anden produktion. Tiltaget betyder, at kartonet er FSC-certificeret.

Med Orklas 2025-mål om skovrydningsfrie forsyningskæder samt at 100% af virksomhedens emballage er af genanvendelige materialer, er certificeringen vigtig. Certificeringen sikrer nemlig, at skove drives bæredygtigt, mens der tages socialt ansvar, og truede dyr, vandløb og planteliv beskyttes.

100% genanvendt plast og 75% reduceret klimapåvirkning - FUN Light hældes på klimabevidste plastflasker

I 2020 påbegyndte Orkla-brandet FUN Light overgangen til at producere flasker af 100% genanvendt plast. Dette mindsker klimapåvirkningen med 75%, hvilket svarer til den årlige udledning fra 600 biler. Således bidrager emballagetiltaget til Orklas mål om, at al virksomhedens emballage senest i 2025 skal fremstilles af genbrugeligt eller fornybart materiale.

For at vi igen og igen kan anvende plastflaskerne, er det essentielt, at hele værdikæden arbejder på at øge genanvendelsesgraden. Orkla har derfor sat flere initiativer i søen for at bidrage til brugen af genanvendt og genanvendelig emballage. Et konkret eksempel herpå er, at FUN Light har indført pant på deres plastflasker.

Omstillingen til en cirkulær emballagestrøm skal dermed i tiltagende grad reducere klimapåvirkningen.

Den Gamle Fabriks marmeladeglas er produceret af 60-70% genanvendt glas

Hos Orkla-brandet Den Gamle Fabrik sættes genanvendelse højt på agendaen. Derfor er virksomhedens marmeladeglas produceret af 60-70% genanvendt glas, mens et affaldspiktogram, som fremgår af etiketten, forklarer, hvordan glasset skal affaldssorteres. Desuden er limen på etiketten udskiftet fra permanent klæber til aftagelig klæber for at sikre, at denne nemt kan aftages, og glasset dermed kan genbruges.

27.03.2023Orkla Danmark

Sponseret

Orklas bæredygtighedsmål frem mod 2025

31.08.2021Orkla Danmark

Sponseret

Orkla Danmark forbedrer bæredygtighedsgraden af deres emballage