Orients Fond og NORDEN støtter kamp mod plastikforurening

Et strategisk partnerskab med den uafhængige organisation Plastic Change bidrager til en 4-årig havekspedition, der skal dokumentere problemets omfang og kalde politikerne til handling.

Hvert år udledes omkring 8 mio. tons plastikaffald direkte i verdenshavene. Konsekvenserne er omfattende, idet plastikaffaldet påvirker både økosystemer, biodiversitet, fiskeri og menneskers helbred. Den schweiziske tænketank World Economic Forum vurderer, at hvis udviklingen fortsætter, vil plastik i 2050 overhale mængden af fisk i verdenshavene – målt i vægt.

NORDEN og Orients Fond har indgået et 4-årigt strategisk partnerskab med den uafhængige organisation Plastic Change og er dermed med til at sponsorere Ekspedition Plastik 2017-20, der har Asien som geografisk mål. Asien anslås at stå for 60% af verdens samlede plastikforurening af havene. Ekspeditionens resultater skal udbrede viden om og kendskab til plastikforureningen af havene med det formål at påvirke politikere verden over til at handle.

Vi er on site og ser problemerne med egne øjne

Henrik Beha Pedersen, leder af Ekspedition Plastik

Plastikken kommer fra land
”Selv om rederidrift ikke bidrager til plastikforureningen, der hovedsageligt stammer fra landbaserede aktiviteter, anser NORDEN plastik i havene for en væsentlig problemstilling, som vores søfolk også møder under deres tusindvis af rejser hvert år. Der er ikke tidligere lavet en så omfattende kortlægning af plastikforureningens omfang i havene, og Ekspedition Plastiks kortlægning vil bidrage til et globalt sammenhængende datasæt til monitorering og forhåbentlig løsning af plastikproblemet. Såfremt det er praktisk muligt, vil NORDEN supplere ekspeditionens dataindsamling med indsamling af prøver fra egne skibe,” siger CSR & Compliance Manager Kristina Kunigenas, NORDEN.

Omkostningsfuld ekspedition
Plastic Change er stiftet af den danske miljøbiolog, dykker og sejler Henrik Beha Pedersen, der fortæller, at ekspeditioner til havs er en kerneaktivitet hos Plastic Change.

”Vi er on site og ser problemerne med egne øjne. Ekspedition Plastik har samlet prøver af plastikforureningen hele vejen fra Danmark til Tahiti i Stillehavet. Men ekspeditionen er omkostningsfuld,” siger Henrik Beha Pedersen.

Besætningen består typisk af 8-9 personer – sejlere, forskere og kommunikationsfolk.

Særlig synligt for søfolk
I Orients Fond, der får sine indtægter gennem aktiebesiddelser – primært i NORDENs hovedaktionær Motortramp – siger forretningsfører Dan Pode Poulsen:

”Plastikforureningen er naturligvis særlig synlig for søfolk og andre, som færdes på havene. Orients Fonds bestyrelse finder det derfor i høj grad relevant at bidrage med støtte til Plastic Change´s og NORDENs  arbejde med at synliggøre omfanget af dette problem. Orients Fond bestyrelse er bekymret for den tiltagende forurening af verdenshavene og har i de senere år også støttet andre initiativer mod plastikforurening.”

08.10.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Solid CDP ranking

17.09.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

NORDEN opretter målrettet funktion i indsatsen mod CO2-udledninger

05.03.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Norden 2018

13.02.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

SETTING SAIL ON CO2 NEUTRAL BIOFUEL

13.02.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

TRANSPARENT SHIP RECYCLING

21.06.2018Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Orients Fond og NORDEN støtter kamp mod plastikforurening