NORDEN opretter målrettet funktion i indsatsen mod CO2-udledninger

NORDEN har oprettet en ny, målrettet jobfunktion til at lede NORDENs indsats for at nedbringe CO2-udledninger og nå selskabets ambitiøse mål inden for reduktion af samme.

I 2018 foretog NORDEN den første testrejse nogensinde med et stort oceangående skib på CO2-neutralt brændstof. .

Den nye funktion skal accelerere NORDENs udvikling af CO2-neutral transport til kunder og samle bidrag fra hele organisationen i en fælles og effektiv indsats.

NORDEN er opsat på at tage en førende rolle i nedbringelsen af CO2-udledninger i shipping-industrien for at nå det ambitiøse mål sat af FN’s International Maritime Organisation (IMO) om mindst en halvering af sektorens udledning af drivhusgasser i 2050.

“Vi vil yderligere forstærke vores indsats for at lede shipping-industrien mod en renere fremtid og tilbyde vores kunder CO2-neutral transport. Vi er nået langt ved at øge vores brændstofseffektivitet, men der er behov for initiativer som eksempelvis at teste nyt CO2-neutralt brændstof for at nå målsætningerne, ” siger adm. direktør Jan Rindbo med henvisning til verdens første kommercielle testsejlads 100% på CO2-neutralt biobrændstof udført af NORDEN.

Den nye funktion vil blive varetaget af Henrik Røjel, der kommer fra en stilling som Senior Performance Manager i NORDENs Fuel Efficiency afdeling, som han har været med til at etablere. I den nye funktion skal han lede NORDENs dagsorden indenfor nedbringelsen af CO2-udledninger og accelerere indsatsen i udviklingen af CO2-neutral transport til NORDENs kunder og sikre, at alle initiativer vedrørende nedbringelse af CO2-udledninger bliver koordineret og prioriteret.

“Min ambition er at arbejde for at gøre en forskel,” siger Henrik Røjel om sin nye stilling. “Jeg ser frem til at kunne trække på den store viden og erfaring i hele virksomheden og lede NORDEN fremad og samarbejde med industrien om at skabe reelle og varige resultater.”

Indsatsen for at nedbringe CO2-udledninger er centreret omkring projekter på kort og mellemlang sigt og vil som hidtil trække på ekspertviden internt i organisationen.

Målsætninger

NORDEN bakker op om IMO’s mål for reduktion af drivhusgasser: en relativ reduktion på 40% i 2030 og en absolut reduktion på 50% i 2050.

NORDEN mener, at disse reduktioner kun kan opnås ved en kombination af øget brændstofseffektivitet og klimavenlige brændstoffer/klimavenlig fremdrift af skibe.

Reduktion af CO2-udledninger er højt prioriteret hos NORDEN og er i tråd med selskabets CSR-strategi og FN’s Verdensmål nr. 9 med fokus på opbygning af robust og bæredygtig infrastruktur.

08.10.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Solid CDP ranking

17.09.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

NORDEN opretter målrettet funktion i indsatsen mod CO2-udledninger

05.03.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Norden 2018

13.02.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

SETTING SAIL ON CO2 NEUTRAL BIOFUEL

13.02.2019Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

TRANSPARENT SHIP RECYCLING

21.06.2018Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Sponseret

Orients Fond og NORDEN støtter kamp mod plastikforurening