Organisk gødning giver harmoniske juletræer

Vedvarende brug af organisk gødning de seneste fire år, ses nu tydeligt på juletræerne hos Global Nature Trees. Effekten er harmoniske fyldige træer, som kræver mindre formklipning.

Foto: Daka - Øgro

Juletræsproduktion kræver en dedikeret indsats i mange år, før man står med et salgsklart juletræ. Vejen derhen kræver håndelag og erfaring. Tildelingen af gødning, timing og kombinationen af gødninger i løbet af året er afgørende for, hvordan træet klarer sig. Erfaringerne fra de seneste års brug af organisk gødning viser, at tilgængelighed og en jævn frigivelse af næringsstoffer er med til at skabe harmoniske grønne juletræer.
 

”Vi kan tydeligt se, at når vi bruger organisk gødning med et højt niveau af kvælstof, giver det i et livstidsperspektiv mere harmoniske juletræer. Man undgår simpelthen de store ”eksplosioner” af vækst i gødskningsperioden, som man får med mineralsk gødning”. Fortæller Per Skarby fra Global Nature Tree 


Hos Global Nature Tree, som er en af Danmarks største juletræsproducenter, har man i fire år anvendt Øgro 10-3-1 både i de konventionelle juletræer og dem der dyrkes efter de økologiske principper. Selvom juletræerne dyrket efter økologiske principper ikke er Ø-mærket, anvendes der kun organisk gødning, som er tilladt at anvende i økologisk produktion, og sprøjtemidler undgås.

Per Skarby fortæller: ”Vi bruger Øgro, fordi den har et naturligt højt indhold af organisk kvælstof. I Øgro 10-3-1 er alle 10 % kvælstof organisk og i ØgroTree er det 5,6 kg ud af 11 kg kvælstof, der er organisk. Det er en væsentlig højere andel af organisk kvælstof end andre organiske og semiorganiske gødninger på markedet”.
 

Mere naturlig og mindre tidskrævende vækstregulering
Øgro 10-3-1 anvendes i dag på alle de godt 700 ha som varetages af Global Natur Tree. Både de konventionelt dyrkede juletræer og dem dyrket efter økologiske principper. Deres erfaringer viser at gødningen udover tilvækst også bidrager til at gårdens medarbejdere bruger væsentligt færre arbejdstimer på at passe juletræerne.
 

”Efter at have gødet med Øgro i en årrække kan vi virkelig se en positiv effekt. Juletræerne står stærkere, og vi forventer over tid at kunne nøjes med at bruge tang til vækstregulering. Det gør vores produktion meget mere naturlig. Vores eget forsøg har vist, at vi er gået fra at bruge ca. 700 timer på formklipning af træerne på et område på 7 ha, uden Øgro. Mod 50 timer på 7 ha gødet med Øgro” forklarer Per Skarby
 

Global Nature Trees har besluttet at lægge, stort set, hele produktionen om til Øgro-gødninger. Effekten af gødningen er god, mens den giver en lang række tidsbesparelser ift. vækstregulering og udbringning. Samlet giver det i høj grad god mening økonomisk set.

”Salgsprisen på Øgro ser måske høj ud, men samlet set er der virkelig god økonomi i at bruge Øgro.” slutter Per Skarby

17.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro modtager Årets Medlem-pris fra REFOOD-mærket

04.06.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

Mommark Marina Seaside Bistro udnævnt som Årets medlem af REFOOD mærket 2024

31.05.2024Daka Denmark A/S

Sponseret

MÆRKNINGSORDNING UDVIDER FESTIVALENS MADSPILDSSAMARBEJDE

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede