Opsamling fra dialogmøde: TCFD-klimarapportering gør virksomheder stærke og modstandsdygtige

Mandag den 22. juni afholdt FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed årets andet dialogmøde. Emnet var scenarieanalyser efter Task Force on Climate-related Financial Disclosures’ anbefalinger.

Novo Nordisk er en af de 1300+ virksomheder og organisationer verden over, der har tilkendegivet, at de ønsker at bakke op om TCFD. Kaitlin Vernon, Global Project Manager, Corporate  Environmental      Strategy hos Novo Nordisk gav en indsigt i det arbejde virksomheden gør omkring klimascenarieanalyser. Novo Nordisk har i flere år end de fleste, arbejdet med den tredobbelte bundlinje og finder værdi i at være social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig. Men udsigten til stigende havniveau, flere tornadoer og oversvømmelser, og CO2-afgifter i lande hvor Novo Nordisk har produktion, gør det afgørende for virksomheden at udarbejde scenarier for, hvordan det kan påvirke virksomheden i fremtiden og hvilke tiltag Novo Nordisk bør sætte i værk for at afbøde eller tilpasse sig konsekvenserne.

Gode overvejelser om scenarier
Scenarier er ikke mere værd, end de data der understøtter dem. At spå om fremtiden kan gøres mere eller mindre kvalificeret. Det afhænger af den seriøsitet der ligger i tilgangen til arbejdet. Nogle af de typiske udfordringer virksomhederne står med, når de udarbejder klimascenarier er, ifølge Wim Bartels, medlem af task-forcen og partner i KPMG Holland, følgende:

  1. Der bliver ikke skelet til klimarisici i kerneforretningsprocesserne
  2. Det perfekte bliver det godes værste fjende, når der skal udarbejdes scenarier
  3. Klimarisici passer ikke ind i formatet for, hvordan man traditionelt går til risikovurdering- og styring

Her er Bartels’ bedste råd til scenariearbejdet:

  • Involver interessenter fra kerneforretningen tidligt i processen
  • Fokuser på økonomi og forretning - og glem bæredygtighedselementet for en stund
  • Kortlæg og forstå de relevante risici og muligheder – start gerne kvalitativt
  • Identificer designparametre for scenariemodelleringen
  • Kend din datatilgængelighed før du begynder at kvantificere
  • Vær åben for en dynamisk tilgang til risikohåndtering, for fuldt ud at kunne forstå og inddrage de relevante klimarisici


RCP = Representative Concentration Pathway
Dialogmødet blev afrundet af klimaforsker hos DMI, Martin Olesen. Klimaatlasset indeholder data om forventede fremtidige ændringer i klimaet ned på kommuneniveau og dækker hele Danmark. Martin Olesen gav deltagerne en grundig indføring i Representative Concentration Pathway-scenarierne (RCP), der er scenarier for koncentrationen af drivhusgasser i luften frem mod år 2100. RCP er et kvalificeret grundlag for virksomhedernes egne scenarieanalyser for udviklingen i eksempelvis overfaldetemperatur, havisniveau, havenes pH-værdi og andre væsentlige faktorer for virksomheden.

Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed:

Den sande værdi ligger i at sammenkoble klimascenarier med finansielle scenarier

FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed ser, at den største værdi for virksomhederne ligger i at sammenkoble klimascenarier og finansielle scenarier. Birgitte Mogensen, formand for Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed udtaler:

”Normalt er revisorer ikke glade for at erklære sig fremtiden, men i relation til scenarier for klimarisici ser vi stor værdi for virksomhederne, der nu får en ekstra dimension i deres vanlige risikostyring. Derfor anbefaler vi virksomheder at komme i gang med scenariearbejdet, selvom det er udfordrende og tidskrævende. Virksomhederne kan starte med de lidt mindre datatunge kvalitative scenarieanalyser. Og så er der jo intet krav om, at man skal offentliggøre sit arbejde med klimascenarier.”

Næste dialogmøde afholdes den 13. august og handler om aktivt ejerskab. Mødeleder er Jens Pultz Pedersen, director, PwC.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022