Opdaterede tjeklister til §§ 99 a og b – få styr på redegørelserne for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Vil du sikre dig, at du lever op lovgivningen i din redegørelse for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning af ledelsen. Så benyt FSR - danske revisorers tjeklister, der netop er blevet opdateret og er klar til brug for virksomheder og revisorer.

Revisors tjekliste hjælper dig med at sikre overholdelse af loven.

FSR – danske revisorer har netop udgivet opdaterede tjeklister for §§ 99 a og b, herunder selskabslovens § 139 c.

Tjeklisterne har til formål at hjælpe både virksomheder og revisorer med at sikre overholdelse af reglerne om samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Redegørelserne er begge omfattet af revisors udtalelse om ledelsesberetningen, og i tjeklisten får du et godt overblik over, hvad loven siger, hvad virksomhedens pligt er, og hvad revisors pligt er. Ligeledes får du en let introduktion til redegørelserne og information om særlige forhold, der gør sig gældende, eksempelvis på det finansielle område.

Tjeklisterne følger gældende lovgivning og de seneste vejledninger udgivet af Erhvervsstyrelsen.

FSR – danske revisorers tjekliste for årsregnskabslovens § 99 a

FSR – danske revisorers tjekliste for årsregnskabslovens § 99 b og selskabslovens § 139 c

Erhvervsstyrelsens vejledning om redegørelse for samfundsansvar

Erhvervsstyrelsens vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022