CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

Ifølge STARK Group er der brug for at sikre, at ESG data har samme kvalitet som den finansielle rapportering for yderligere at styrke koblingen mellem ESG og finans.

Ud af i alt 48 store unoterede danske virksomheder var fire virksomheder nomineret til CSR Prisen 2022: Arla, Grundfos, Salling Group og STARK Group. Som bekendt løb STARK Group med prisen, der blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen på konferencen #CSRDag2022 – CSR i en brydningstid d. 11. oktober, 2022 på Børsen i København.

CSR Prisens dommerpanel roser blandt andet STARK Groups bæredygtighedsrapport for at forpligte virksomheden overfor sine interessenter gennem det langsigtede klimamål for 2050, hvor virksomheden redegør for helt konkrete handlingsplaner og milepæle frem mod 2024 og 2030. Samtidig får rapporten ros for at gøre brug af international guidance inden for ESG og klimarapportering og for at være åben om udfordringer og give en klar og datadrevet status for fremdrift.

Bag CSR Prisen står FSR – danske revisorer, og som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2022 har vi stillet STARK Group tre spørgsmål om virksomhedens rapportering og forventninger til fremtiden. Louise Askær-Hune, der er Group Head of Sustainability i STARK Group svarer her på spørgsmålene:

Hvad er de primære forhold, der driver og påvirker udviklingen af jeres rapportering?

”Som en af Nordeuropas største forhandlere og distributører af byggematerialer, skal vi tage et aktivt ansvar for det samfund og miljø, som vi opererer i. Vi har et stort ansvar for de klima-, miljømæssige- og sociale påvirkninger som vores aktiviteter har, både i vores egen drift, men også på tværs af vores værdikæde. I dag arbejder vi aktivt og strategisk for at nedbringe de negative påvirkninger og derved være med til at bygge en mere bæredygtig fremtid – og det vil vi gerne bruge rapporteringen til at kommunikere.

Derfor har det været vigtigt for os at være datadrevet på tværs af en bred vifte af bæredygtighedsparametre og at sætte ambitiøse mål. Vi bygger vores forretning på tillid, og vi bestræber os på at vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet som helhed anser os for at være ansvarsfulde og støtte op om vores fælles mål om den grønne omstilling.

Vi bruger vores rapportering som en kommunikation af vores mål, fremskridt og udfordringer. Rapportering driver ikke i sig selv bæredygtige fremskridt, men er med til at påpege de områder, hvor vi har den største påvirkning inden for det brede ESG-område, og derved at prioritere vores indsatser der, hvor vi kan gøre den største forskel.

Derudover bruger vi rapporteringen internt til at fremhæve de bæredygtige cases for at anerkende den kæmpe indsats, der bliver lagt på tværs af organisationen. Det bidrager til at drive højere medarbejderengagement og stolthed.”

Koblingen mellem finansielle forhold og ESG kommer mere og mere i højsæde, når det gælder vurdering af væsentlighed, nøgletal og finansiering. Hvad er jeres forventning til arbejdet med at styrke koblingen, sidestille og ligestille finansielle forhold og ESG i de kommende år?

”Vi mener, at vores økonomiske vækst kræver gode ESG-præstationer, og derfor er det naturligt at måle og løbende følge op på begge parametre. Derfor arbejder vi også på, at yderligere styrke koblingen mellem de finansielle forhold og ESG.

I 2021 optog vi et ESG-omfattet lån, hvilket betyder, at vores banklån bliver billigere, hvis vi når vores CO2 reduktioner, og besparelsen bliver reinvesteret i yderligere grønne tiltag. Derfor giver vores målopfyldelse en direkte finansiel gevinst på den korte bane, i modsætning til at gevinsten for klimaet ved at nå målet ellers har et mere langsigtet perspektiv.

Derudover har STARK Groups ledelsesvederlag siden 2021 været knyttet til vores bæredygtighedspræstationer for at sikre fokus og kontinuerlig fremgang på ESG-emner. STARK Group er en måldrevet virksomhed, og ambitionen er, at bæredygtighedspræstationer på sigt skal indgå i målene på tværs af hele organisationen.”

Hvad forventer I at gøre anderledes og arbejde på at forbedre i rapporteringen om bæredygtighed for 2022?

”I løbet af det næste år har vi et mål om at styrke vores dataindsamlingsproces og ansætter derfor også en ESG data specialist, der skal være med til at løfte vores ESG data og processer op på kvalitetsniveau med vores finansielle.

Derudover arbejder vi hårdt på at inddrage en større del af vores værdikæde i vores rapportering. Vi anerkender vores ansvar på tværs af værdikæden, og med øget gennemsigtighed mellem partnere er det lettere at træffe informerede beslutninger og støtte vores samarbejdspartnere i at forbedre deres bæredygtighedspræstationer.”

I FSR – danske revisorer ser vi frem til at se rapporteringen for 2022 i det nye år og opfordrer samtidig danske virksomheder til at forholde sig til de opmærksomhedspunkter for den kommende rapportering om bæredygtighed, samfundsansvar og ESG, som FSR - danske revisorer har meldt ud i forbindelse nomineringspublikationen og omtalen af de i alt otte virksomheder, der var nomineret til CSR Prisen 2022 blandt unoterede og børsnoterede virksomheder. Opmærksomhedspunkterne fokuserer på kommende standarder, ledelsesmæssig forankring, risici og forretningsmuligheder, rapportering om E, S og G samt om mål og data.
 

Læs mere:

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022