CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

Mærsk ser rapporteringen som et vigtigt redskab i at holde virksomheden ansvarlig for fremgang på bæredygtighedsområdet og i forhold til deres ESG målsætninger.

Ud af i alt 64 store børsnoterede danske virksomheder var fire virksomheder nomineret til CSR Prisen 2022: A.P. Møller-Mærsk (Mærsk), Carlsberg, Pandora og Ørsted. Som bekendt løb Mærsk med prisen, der blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen på konferencen #CSRDag2022 – CSR i en brydningstid d. 11. oktober, 2022 på Børsen i København.

CSR Prisens dommerpanel fremhæver blandet andet Mærsks bæredygtighedsrapport som forbilledlig og i en klasse for sig, da virksomheden tager livtag med nye elementer af rapportering om bæredygtighed og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG). Der er ros for rapportens detaljer om forankringen af ESG-området hos ledelsen og virksomhedens vurdering af væsentlighed ud fra to perspektiver - både det finansielle, og det sociale og miljømæssige perspektiv.

Bag CSR Prisen står FSR – danske revisorer, og som opfølgning på uddelingen af CSR Prisen 2022, har vi stillet Mærsk tre spørgsmål om virksomhedens rapportering og forventninger til fremtiden. Lene Bjørn Serpa, der er Head of Corporate Sustainability & ESG i Mærsk, svarer her på spørgsmålene:

Hvad er de primære forhold, der driver og påvirker udviklingen af jeres rapportering?

”En vigtig driver for vores rapportering om bæredygtighed og ESG i Mærsk er muligheden for at udfolde, hvordan vi leverer på vores strategi om at være den globale integrator for container transport og logistik, og i den sammenhæng give et klart og transparent indblik i vores arbejde med at omsætte vores strategiske ESG ambitioner til konkrete resultater. I begyndelsen af 2022 lancerede vi en holisitisk ESG strategi med en ambitiøs målsætning om at dekarbonisere vores værdikæde senest i 2040, og med yderligere konkrete målsætninger og KPI’er på vores strategiske prioriteter i relation til både den sociale og governance-mæssige dimension. Vores ESG målsætninger er forpligtende mål til os selv og til vores interessenter, og rapportering om vores fremskridt er et vigtigt redskab til fortsat at holde os ansvarlige for vores fremgang.”

Koblingen mellem finansielle forhold og ESG kommer mere og mere i højsæde, når det gælder vurdering af væsentlighed, nøgletal og finansiering. Hvad er jeres forventning til arbejdet med at styrke koblingen, sidestille og ligestille finansielle forhold og ESG i de kommende år?

”Vi sætter baren højt for vores ESG rapportering, og vi udfordrer konstant os selv i forhold til at gøre det endnu bedre. Fordi ESG er en strategisk prioritet i Mærsk, arbejder vi med at gøre ESG til en mere og mere integreret del af vores finansielle rapportering, både hvad angår årsrapporten og i vores kvartalsrapporter. Det flugter også med de stigende forventninger, vi mødes med fra vores interessenter og med de fremtidige lovmæssige krav til ESG rapportering, der er på vej i EU-regi.

I praksis sikrer vi, at ESG og øvrige forretningsmæssige forhold – inklusiv finans – er sidestillet ved at forankre ansvaret for at levere på vores ESG målsætninger i forretningen og med en repræsentant fra vores Executive Leadership Team som sponsor for hvert af de 14 områder, der udgør vores ESG strategi. Det afspejler sig tydeligt i de strategiske prioriteringer og investeringer, vi laver i f.eks. dekarboniseringen af vores forretning, herunder ift. nye skibe, der er i stand til at sejle på grøn methanol, skalering af nye brændsler, elektriske lastbiler mv. Vores strategiske prioritering af ESG er også afstemt med og forankret i vores overordnede finansieringsstrategi, hvor vi gennem vores Green Finance Framework sikrer finansiering af den grønne omstilling af vores forretningsaktiviteter. Green Finance Framework bygger på de kriterier for bæredygtighed, der er beskrevet i EU’s taksonomiforordning, hvilket betyder, at kun aktiviteter, der er i overensstemmelse med kriterierne heri, kan kvalificere til at indgå i finansiering under Mærsks Green Finance Framework.”

Hvad forventer I at gøre anderledes og arbejde på at forbedre i rapporteringen om bæredygtighed for 2022?

”I vores bæredygtighedsrapport for 2022, som udkommer i februar 2023, er vores primære fokus at udfolde fremskridt i den ESG strategi, som vi introducerede i Sustainability Report 2021. Det betyder at vi kommer til at at rapportere for første gang på en lang række nye strategiske KPI’er. I løbet af 2023 forventer vi desuden at arbejde videre med vores tilgang til væsentlighed baseret på den ’double materiality’ tilgang, som er skitseret i de EU standarder, der er under udvikling.”

Mærsks forventninger til 2022-rapporteringen er meget i tråd med de opmærksomhedspunkter for den kommende rapportering om bæredygtighed, samfundsansvar og ESG, som FSR - danske revisorer har meldt ud i forbindelse med nomineringspublikationen og omtalen af de i alt otte virksomheder, der var nomineret til CSR Prisen 2022 blandt unoterede og børsnoterede virksomheder. Opmærksomhedspunkterne fokuserer på kommende standarder, ledelsesmæssig forankring, risici og forretningsmuligheder, rapportering om E, S og G samt om mål og data.

I FSR – danske revisorer ser vi frem til at se rapporteringen for 2022 i det nye år og opfordrer samtidig danske virksomheder til at forholde sig til foreningens opmærksomhedspunkter.

Læs mere:

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022