OKNygaard uddanner Europas første 22 klimagartnere

Snart kan 22 medarbejdere fra OKNygaard kalde sig uddannede klimagartnere. Sammen med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus lancerer anlægsgartnervirksomheden en klimagartner-uddannelse. Ambitionen er at udbrede uddannelsen til flere lande i Europa.

En ny klimagartner-uddannelse har set dagens lys. Sammen med Jordbrugets UddannelsesCenter Århus har anlægsgartner og klimaentreprenør OKNygaard etableret en uddannelse, som skal ruste medarbejderne til at kunne bygge fremtidens klimatilpasnings anlæg.

’’Vi ser et stort ønske om og behov for kompetenceopbygning indenfor klimatilpasning – både blandt vores egne medarbejdere, men også generelt i branchen. Kunderne har i højere grad fokus på klima og natur end tidligere, og vi ser ind i en fremtid med mere ekstremt vejr og flere oversvømmelser, som både kommuner, regioner og forsyningsselskaber ønsker at finde en løsning på, som også passer ind i byrummet, landskabet eller deres erhvervsarealer.’’, fortæller Kristoffer Sindby, der er udviklingschef for klimaløsninger hos OKNygaard’’.


Unikt, dansk bidrag til tværeuropæiske samarbejde om klima og urban greening

Den nye klimagartner-uddannelse har potentiale til at blive en vigtig del af det 4-årige EU-samarbejde European Platform for Urban Greening (EPLUG), som både OKNygaard og Jordbrugets Uddannelsescenter Århus er en del af. Med det tværeuropæiske samarbejde arbejdes der bl.a. med vidensdeling og et styrket samarbejde på tværs af virksomheder, forskere og anlægsgartnerfaget i Danmark, Tjekkiet, Rumænien, Finland, Spanien og Holland.

Med klimagartner-uddannelsen opnås kompetencer til at kunne bygge anlæg til fremtidens klimatilpasning, og den bidrager til større international vidensdeling indenfor klimatilpasning. Allerede nu deles undervisningsmaterialet til uddannelsen med de øvrige samarbejdspartnere i EPLUG.

’’Med vores ambition om at være Danmarks førende anlægsgartner følger et ansvar for at sætte en mere klimavenlig og bæredygtig retning, men vi skal også være en del af løsningen. Det gør vi bl.a. ved at udvikle de kompetencer, som vi i branchen har brug for at kunne afhjælpe nogle af de klimaudfordringerne, vi oplever nu og fremadrettet’’, siger Ole Kjærgaard, administrerende direktør i OKNygaard.


Flere klimagartnere på vej

Den første klimagartner-uddannelse afholdes lige nu hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder ved Aarhus. Uddannelsen består af 2 x 3 dages undervisning efterfulgt af en praktisk eksamen over to dage, hvor OKNygaards medarbejdere skal forsøge sig med etableringen af et fysisk anlæg, hvor planter, jord og belægninger skal leve op til kunne håndtere vand og have et flot æstetisk udtryk.  Programmet byder bl.a. på indlæg om vandtransport i jord, dimensionering af LAR, opbygning af permeabel bund, sammensætning af planter, kendskab til biodiversitet, jordbundstyper og drift af LAR.

Det er målet, at OKNygaard og Jordbrugets Uddannelsescenter skal uddanne et hold klimagartnere mere til efteråret. Herefter skal Jordbrugets Uddannelsescenter Århus overtage driften af uddannelsen, så flere i branchen får mulighed for at uddanne sig til klimagartner. 

’’Sammen med OKNygaard har vi skabt en uddannelse, som er fuldstændig unik. Vi har i forvejen et godt samarbejde om bl.a. vores elever og EPLUG, hvilket gør det oplagt for os at bidrage med vores faglighed og kompetencer til et dansk pilotprojekt som dette, der også kommer vores elever til gode, når de er færdiguddannede’’, afslutter Christian Nærborg, der er faglærer på anlægsgartneruddannelsen og ansvarlig for klimagartner-uddannelsen hos Jordbrugets Uddannelsescenter Århus.

I uddannelsen er der stort fokus på den praktiske forståelse af materialer og hvordan materialer bygges sammen på rigtig vis. Resultatet er en samlet forståelse af, hvordan anlæg, de bygger, fungerer i større vandopland og hvordan de medvirker til grønne åndehuller for flora og fauna.

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer