OKNygaard skruer ned for CO2-udledningerne

Et lavt klimaaftryk er højt på to-do-listen hos OKNygaard, som gør alt for at reducere udledninger og optimere energiforbrug. Det afspejler også den stigende interesse, som stadig flere af OKNygaards kunder og offentlige udbud tillægger CO2-reduktioner.

OKNygaards CO2-reduktion sker bl.a. gennem omlægning til el af håndholdte maskiner og biler.

Hensynet til miljø og klima er en af OKNygaards grundværdier. En grundværdi, som kun er blevet styrket efter anlægsgartnervirksomhedens indtræden i idverde. Derfor går OKNygaard også stålfast til opgaven med at reducere virksomhedens CO2-udledninger med 5 % om året. Det er bl.a. fastlagt med en bæredygtighedsstrategi, der lever ude i OKNygaards elleve afdelinger. 

”Som en del af vejen mod at blive en mere bæredygtig virksomhed, tager vi ansvar for skabelsen af en grønnere fremtid med færre CO2-udledninger. Derfor sætter vi i OKNygaard ind, når og hvor det kan lade sig gøre at nedsætte vores eget klimaaftryk”, udtaler Ole Kjærgaard, adm. direktør i OKNygaard.

Elektrificering og data er en vigtig del af løsningen
For en landsdækkende anlægsgartnervirksomhed som OKNygaard er det typisk maskiner og materiel, der er den væsentligste kilde til CO2-udledning. Traditionelle maskiner til grøn drift som hækklippere, plæneklippere og løvblæsere kører på diesel, men det er ikke tilfældet i OKNygaard ret meget længere; OKNygaard har omstillet deres store maskinpark igennem flere år, så der nu er over 1.000 batteridrevne håndholdte maskiner og knap 200 robotplæneklippere. Konverteringen til el-værktøj betyder en markant CO2-reduktion på over 90 % samt færre vibrationer, mindre støj og ingen brændstofdampe til gavn for medarbejderne og omgivelserne, der arbejdes i. 

Det er dog ikke kun selve maskinerne, der er vigtige for at kunne reducere udledningerne. Det er information om hvordan de skal bruges, også, fortæller Klavs Thorsø Nielsen, der er indkøbschef hos OKNygaard: 

”Hos OKNygaard bruger vi flådestyring til vores værktøj. Det betyder bl.a., at vi helt præcist kan se, om de forskellige ruter har det rette el-materiel til at løse opgaven. Vi kan også lave en nøjagtig udskiftningsplan for maskinerne. Når vi ved, hvor mange timer hver enkelt maskine har været i anvendelse, undgår vi at udskifte nogle for tidligt, og vi kan fokusere mere på service på maskinerne”.

Flere kunder efterspørger CO2-regnskab og klimatiltag
OKNygaards indsatser målrettet CO2-reduktion kommer samtidig med en stadig større samfundsinteresse for klimahensyn. I OKNygaard oplever man også, at både virksomheder og offentlige udbud i stigende grad efterspørger informationer om bl.a. CO2-udledning og indsatser for at modgå disse. 

Den interesse har anlægsgartnervirksomheden brugt innovativt. De er bl.a. i fuld gang med at udvikle og implementere et værktøj, som kan måle de enkelte maskiners CO2-udledning og vise forskellen på klimapåvirkningen ved brug af eldrevne versus dieseldrevne maskiner. Det nye værktøj skal hjælpe med at tydeliggøre det konkrete klimaaftryk ved forskellige projekt- og opgavebeskrivelser. 

Værktøjet er fuldt implementeret hos OKNygaard Fyn,  mens det videre arbejde pågår i de øvrige afdelinger. Det er ambitionen, at værktøjet udbredes til alle OKNygaards 11 afdelinger. 

Faktaboks
OKNygaard reducerede fra 2020 til 2021 sit samlede CO2-udslip med 11 % målt på ton CO2 pr. million kr. omsætning 

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer