OKNygaard afsøger grønnere muligheder i kundetilbud

OKNygaard tilbyder i stigende grad løsninger, der ser på muligheden for alternative løsninger med fx genanvendelse af råstoffer og brug af allerede etablerede ressourcer. Det giver tilbud med plads til innovation og bl.a. mindre CO2-udledning undervejs.

Foto: OKNygaard afsøger alternative løsninger i deres kundetibud som fx genbrug af jord..

Når OKNygaard afgiver tilbud til kunderne, bliver der indtænkt alternative løsninger, der optimerer ressourceforbruget og reducerer miljøbelastningen. Det kan eksempelvis være genbrug af jord, grus og planter eller ved at genanvende knust beton i bærelag.

Den alternative ressourcebrug hænger sammen med virksomhedens arbejde for en grønnere fremtid, fortæller Lars Bering Sonne, der er områdedirektør for Anlæg i OKNygaard:

”Ved at tænke alternativt kan vi reducere miljøbelastningen i vores anlægsprojekter. Fx mindsker vi både vores CO2-udledning og vores råstofforbrug, hvis vi benytter den råjord, der allerede er til stede, eller som vi fx har udgravet fra et andet projekt, fremfor at bruge ny jord, transportere og bortskaffe. Vi bliver hele tiden bedre til at se på de ressourcer, der er til rådighed, og hvordan de kan anvendes på ny.”

En vigtig del af processen handler om det rette mindset, fortæller Lars Bering Sonne videre: 

”I OKNygaard, og som en del af idverde, integrerer vi naturen i vores arbejde. Det betyder, at vi hele tiden optimerer vores arbejdsprocesser ud fra det synspunkt, at det skal gavne natur og miljø mest muligt uden at gå på kompromis med funktion og kvalitet. Derfor udfordrer vi også os selv på at finde de bedste naturbaserede løsninger, som samtidig tilfredsstiller de behov, som kunden har.”

Helhedstænkning giver gode resultater
OKNygaard har allerede flere gode eksempler at trække frem, når det gælder genanvendelse af råstoffer. Da klimaentreprenøren i 2021 anlagde et regnvandsbassin og oversvømmelsesareal ved naturområdet Haraldsminde, udgravede man over 33.000 m3 jord. Takket være kreativ tænkning kom jorden til at give liv til nye projekter i området, bl.a. en hundeskov, en kælkebakke og en støjvold ud mod den forbipasserende motorvej. 

På samme måde har OKNygaard under arbejdet i et boligområde på Nørrebro optimeret brugen af de allerede eksisterende ressourcer på stedet. Bl.a. ved at genanvende grus, som blev fundet ved et tilfælde under afgravning og ved at bruge eksisterende muld fra andre områder til at fylde op. 

Alternativer findes på flere måder
Selvom Haraldsminde er et større anlægsprojekt, findes de alternative løsninger også i mindre skala. Det gælder eksempelvis den grønne del af anlægsgartnervirksomheden, hvor flere af OKNygaards kunder efterspørger etablering af eller omlægning til større biodiversitet. Her forsøges det ligeledes - i videst muligt omfang - at tage udgangspunkt i den natur, der allerede findes i stedet for at plante nyt. Det tager nemlig længere tid for nye planter at etablere sig, blomstre og dermed tiltrække insekt- og andet dyreliv. Ofte er det til bedre gavn for biodiversiteten at udvikle og give plads til den natur, der allerede findes. 

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer