Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?

Nyt lovforslag implementerer direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) i dansk lovgivning, og danske virksomheder bliver mødt med nye og omfattende krav. Lovforslaget indeholder bl.a. en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven.

Vi har i lang tid snakket om CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) og ESRS-standarderne (European Sustainability Reporting Standards), men hvilken betydning får de for danske virksomheder og dansk lovgivning?

Erhvervsministeren fremsatte den 7. februar 2024 forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven m.fl., der implementerer CSRD i dansk lovgivning.

For din virksomhed kan det betyde, at I kan opleve udvidede og standardiserede krav til bæredygtighedsrapportering sammenlignet med dem, der findes i dag. Det bliver bl.a. også et krav, at bæredygtighedsrapporten skal bestå af en revisorerklæring og indberettes digitalt.

Formålet med lovændringen er at opnå ensartethed og at forbedre virksomheders bæredygtighedsrapportering som følge af det europæiske bæredygtighedsdirektiv. Det skal være med til at sikre, at investeringer strømmer mod reelt bæredygtige virksomheder gennem troværdige data og samtidig gør op med greenwashing.

Lovforslaget medfører også en ændring af størrelsesgrænser for regnskabsklasserne som følge af inflationen i de seneste år. Det kan få betydning for, hvornår I bliver omfattet af de nye regler om bæredygtighedsrapportering. Generelt vil ændringen betyde, at færre virksomheder bliver omfattet af de krav til bæredygtighedsrapportering.

Foto: Dansk Erhverv

Læs mere om de nye størrelsesgrænser.

Hvad betyder det for din virksomhed?

Lovændringen vil allerede have virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 for børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 heltidsbeskæftigede.

Selvom den nye lovgivning i første omgang er målrettet større virksomheder, vil kravene falde gennem leverandørkæderne og samarbejdspartnere, hvorfor også SMV’erne kan blive mødt af nye krav til at levere bæredygtighedsdata. Få overblik over, hvornår din virksomhed bliver direkte omfattet at de nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Lovforslaget forventes at være vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie, og det kommer til direkte eller indirekte at påvirke de fleste danske virksomheder.

Læs også forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love.

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter

11.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?