Nyt fra medlemmerne: Indstil din kollega til BIOFOS Ressourcepris 2017

Vidste du, at du helt frem til den 1. oktober 2017 har mulighed for at indstille en person i dit netværk, der gør en ekstraordinær indsats for vores branche, til årets Ressourcepris. Prisen på 50.000 kroner uddeles på Dansk Vand Konferencen i november.

08.09.2017

Sponseret

DANVA

Den 14. november 2017 bliver BIOFOS Ressourcepris uddelt for anden gang. Ressourceprisen er en påskønnelse til de mange mennesker, der gør en stor indsats for spildevandsbranchen. Med andre ord hædrer vi det sprudlende spildevandsfolk.

Det er den ekstraordinære indsats, der fejres med Ressourceprisen. Sidste år gik prisen og de 50.000 kr. til spildevandsbranchens faglige fyrtårn, Gert Petersen. Nu har du chancen for at nominere en, du kender til prisen i 2017.

BIOFOS Ressourcepris kan tildeles en eller flere personer i forening, en institution, en organisation eller en offentlig/privat virksomhed.

“Spildevandsområdet er i rivende udvikling i disse år. Der bliver fokuseret på at producere energi, og vi har brug for nyudvikling i samarbejde mellem virksomheder og medarbejdere. Derfor glæder jeg mig til at læse de mange forslag til nomineringer af Ressourceprisen 2017, ” siger teknisk direktør hos BIOFOS, Jens Prisum.

Ressourceprisen tildeles ud fra et af følgende tre kriterier

  • Personen eller organisationen har via forskning eller udviklingsarbejde opnået ekstraordinære, væsentlige eller nyskabende resultater inden for spildevandsrensning
  • Personen eller organisationen har i en årrække bidraget til udviklingen af spildevandsrensningen i Danmark
  • Personen eller organisationen har gennem undervisning eller formidling bidraget til information/viden om spildevandsrensning

Spildevandsrensning omfatter alle værdiskabende processer ved udnyttelsen af spildevandet, fx reduktion af ressourceforbrug, reduktion af påvirkning af miljø og klima samt nyttiggørelse af spildevandets ressourcer.

Nomineringer
Forslag til nomineringer kan fremsættes af alle med en skriftlig begrundelse på højst én A4-side. Sidste frist for nomineringer er den 1. oktober 2017.

Materiale sendes til: post@biofos.dk. I emnefelt skrives “BIOFOS Ressourcepris”.

Læs mere
Her kan du læse meget mere om ressourceprisen 

Læs mere om konferencen her 

05.08.2019DANVA

Sponseret

Nyt fra medlemmerne: National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi

31.07.2019DANVA

Sponseret

Ambitiøst vandsamarbejde indgået mellem Danmark og Malaysia

16.07.2019DANVA

Sponseret

Vandsektoren bifalder grøn politisk aftale

02.07.2019DANVA

Sponseret

Valgløfter om vand konfirmeret på Folkemødet

17.06.2019DANVA

Sponseret

Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

06.05.2019DANVA

Sponseret

Pesticidrester i grundvandet betyder højere vandpriser