Ambitiøst vandsamarbejde indgået mellem Danmark og Malaysia

Et nyt partnerskab med danske vandspecialister skal hjælpe Malaysia med at øge forsyningssikkerheden og nedbringe et højt vandtab.

Ledningsarbejde i den malaysiske stat Johor. Vandtabet i Malaysia ligger i gennemsnit på 35 pct. på landsplan..

31.07.2019

Sponseret

DANVA

I Malaysia går i gennemsnit 35 pct. af drikkevandet tabt, inden det når ud til forbrugerne. Mens de mest effektive stater mister ca. 20 pct. af det rene vand forsvinder mere end 60 pct. de steder i landet, hvor vandtabet er højest. Det en én af grundene til, at Malaysias forbund af vandforsyninger nu har indgået en aftale med danske vandspecialister, der skal bidrage til at nedbringe vandtabet.

Aftalen er indgået mellem ’The Malaysian Water Association’ (MWA), DANVA og NIRAS. Det nye partnerskab indebærer, at Malaysias vandforsyninger får træningsforløb, der kan ruste dem til at udnytte grundvand bedre samt at mindske lækager i deres forsyningsnetværk.

”Aftalen er et vigtigt delmål i MWA's samarbejde med førende, internationale partnere inden for vandforsyning. Den skal udvikle vores medarbejdere og faglige talenter, så de kan opfylde Malaysias ambition om at få en vandsektor på linje med de bedste i verden,” siger Datuk Ir. Abdul Kadir Mohd, præsident for Malaysian Water Association.

Viden i verdensklasse

I Danmark ligger vandtabet med et nationalt gennemsnit på 7 pct. Mange års indsatser og incitamenter fra politisk side har gjort Danmark til noget nær verdensmestre i forsyningssikkerhed og lavt vandtab. Derfor giver det god mening, at Malaysia kigger imod Danmark, nu hvor de står overfor massive, landsdækkende indsatser på området.

I Malaysia har man nemlig sat et ambitiøst mål. Vandtabet skal på nationalt niveau reduceres til 31 pct. allerede i 2020, og i 2025 skal det helt ned på 25 pct. Samtidig skal indsatser på området for håndtering af grundvand øge forsyningssikkerheden for landets lidt mere end 32 mio. indbyggere.

”For at kunne løse udfordringerne i de malaysiske vandforsyninger, er de nødt til at geare op på viden og erhverve sig nye løsninger og værktøjer. Derfor hjælper vi fra NIRAS, DANVA og VIA med at udvikle kursusmoduler, som skal afvikles så hurtigt som muligt. Det er nødvendigt, hvis de ambitiøse mål for at nedbringe vandtabet skal indfries,” siger Omar Christian Thomsen, som er markedschef for internationalt vand i NIRAS.

Træningen starter i efteråret

Træningsforløbene til de malaysiske vandfolk bliver nu tilrettelagt i løbet af efteråret 2019, og målet er, at undervisningen kan tilbydes allerede i slutningen af året. I træningsforløbene byder VIA ind med viden om didaktik og effektive undervisningsmetoder, NIRAS har nogle af branchens førende specialister inden for lækagestyring og håndtering af grundvand, mens DANVA byder ind med sine mange års praktiske erfaringer fra den danske vandsektor.

”Det er en central del i DANVAs strategi at skabe partnerskaber nationalt og internationalt til glæde for vores medlemsvirksomheder. Den malaysiske vandforening har efterspurgt viden om og uddannelse inden for benchmarking, grundvandsmanagement og NRW – alt sammen emner, hvor Danmark og danske vandselskaber sammen med vores rådgivere og leverandører har rigtig meget at byde på. Emnerne spiller også fint ind i forhold til vores arbejde med FN’s verdensmål,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA.

Tom Heron, direktør i NIRAS, lukker aftalen med et håndtryk til præsidenten for ‘The Malaysian Water Association’. Yderst til venstre: Henrik Bjørn, lektor ved VIA University College. I anden position fra venstre: Carl-Emil Larsen, direktør for DANVA. Midt for i baggrunden: Dr. Xavier Jayakumar, som er minister for Water, Land and Natural Resources i Malaysia. Yderst til højre: Omar Christian Thomsen, markedschef i NIRAS. .

05.08.2019DANVA

Sponseret

Nyt fra medlemmerne: National vandklynge fremmer innovation og eksport af dansk vandteknologi

31.07.2019DANVA

Sponseret

Ambitiøst vandsamarbejde indgået mellem Danmark og Malaysia

16.07.2019DANVA

Sponseret

Vandsektoren bifalder grøn politisk aftale

02.07.2019DANVA

Sponseret

Valgløfter om vand konfirmeret på Folkemødet

17.06.2019DANVA

Sponseret

Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende

06.05.2019DANVA

Sponseret

Pesticidrester i grundvandet betyder højere vandpriser