Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

EU-parlamentet vedtog den 23. april en ny forordning, der forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde. Læs her, hvad forordningen betyder for danske virksomheder.

Den nye forordning – der går under navnet Forced Labour Ban – betyder, at der bliver indført forbud mod både salg, import og eksport til og fra EU af produkter fremstillet ved tvangsarbejde.

Nu mangler forordningen at blive endeligt godkendt af det kommende Europa-Parlament og derefter vedtaget i Ministerrådet. Man forventer at forordningen træder i kraft i 2027.

De nye regler indebærer, at nationale myndigheder skal foretage undersøgelser af situationer, hvor der er risiko for, at produkter er fremstillet ved tvangsarbejde. De danske myndigheder skal undersøge virksomhedernes forsyningskæder inden for EU, mens EU-myndighederne får til opgave at undersøge tvangsarbejde uden for EU.

EU-Kommissionen vil etablere en database over områder eller produkter med risiko for tvangsarbejde. Derudover vil der blive udarbejdet en liste over sektorer og geografiske områder i lande medrisiko for, at stater pålægger borgerne tvangsarbejde. Dette vil indgå som et kriterium i myndighedernes risikovurdering.

Hvad betyder forordningen for danske virksomheder?
The Forced Labour Regulation adresserer - ligesom det kommende Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) - tvangsarbejde og menneskerettigheder. I modsætning til CS3D omfatter forordningen dog alle virksomheder uanset størrelse.

Med forordningen får EU-kommissionen og de nationale myndigheder mulighed for at iværksætte undersøgelser, hvis der opstår mistanke om tvangsarbejde.

Som led i disse undersøgelser bliver virksomheder forpligtet til at dele informationer, ligesom myndighederne får mulighed for at gennemføre kontroller og inspektioner, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. Det betyder, at virksomheder bliver pålagt at samarbejde med myndighederne samt at levere efterspurgt data men henblik på at dokumentere, at der ikke forekommer tvangsarbejde i værdikæden.

Hvis der bliver konstateret tvangsarbejde, kan virksomhederne blive pålagt at trække produktet tilbage fra det indre marked og online markedspladser, og eksport og omsætning bliver forbudt. Virksomhederne skal også bortskaffe varerne.

Hvad sker der ved brud på reglerne?
Virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen, risikerer bødestraf. Hvis tvangsarbejde udgår af værdikæden, kan tidligere forbudte produkter blive tilladt igen.

Kommissionen vil senere udarbejde vejledning til både virksomheder og myndigheder samt støtteværktøjer til SMV’er.

Hvad omfatter Forced Labour Ban?

Med forordningen bliver det forbudt at markedsføre produkter, der er fremstillet gennem brug af tvangsarbejde. Dette gælder:

  1. Import af produkter fremstillet ved brug af tvangsarbejde på det europæiske marked med henblik på distribution, forbrug eller brug i EU i forbindelse med kommercielle aktiviteter.
  2. Online salg af produkter fremstillet ved tvangsarbejde, når de retter sig mod EU-brugere.
  3. Eksport fra EU af produkter fremstillet ved tvangsarbejde.

Forordningen gælder således både for det indre marked i EU samt for import- og eksportaktiviteter mellem tredjelande og EU.

Læs mere om Europa-Parlamentets pressemeddelelse fra vedtagelsen her. 

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

16.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Erhvervsstyrelsen er klar med hjælp til den dobbelte væsentlighedsanalyse

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger