Ny udbudslov: Nye regler skal sikre mere innovative og grønne indkøb

Har du styr på livscyklusomkostningerne for dine produkter? RBE: Regeringen har sendt udkast til ny dansk udbudslov i høring. Loven samler alle regler om udbud ét sted og implementerer samtidig EU’s nye udbudsdirektiv.

Ny udlovslov.

10.12.2014

Sponseret

Dennis Friis Thaagaard, Sustainor

Som noget nyt skal ordregivere kunne tildele opgaver på baggrund af en vurdering af livscyklusomkostninger og ikke kun anskaffelsespriser. De skal også kunne kræve specifikke mærker som bevis for, at det tilbudte produkt har de krævede egenskaber.

En ambition i EU-direktivet er at bane vejen for flere grønne indkøb. En central del af den nye udbudslov er derfor også at skabe grundlag for, at de offentlige myndigheder køber mere bæredygtigt ind. RBE vil udarbejde høringssvar – på basis af input fra medlemmerne. Umiddelbart rummer lovudkastet to områder, hvor forudsætningerne for bæredygtige indkøb styrkes:

Livscyklus: De offentlige myndigheder skal kunne købe ind med afsæt i en beregning af produktets/ydelsens livscyklusomkostninger. De omkostninger, der skal tages hensyn til, omfatter ikke kun direkte udgifter, men også eksterne miljøomkostninger, hvis de kan værdisættes og verificeres. Europa-Kommissionen forventes at udarbejde en fælles metode til beregning af livscyklusomkostninger. Når den foreligger, skal ordregiveren gøre brug af denne, hvis de vælger at tildele opgaver på baggrund
af livscyklusomkostninger.

Mærkning: Eu-direktivet giver ordregiveren mulighed for i udbudsmaterialet at kræve specifikke mærker som bevis for, at det tilbudte produkt har de krævede egenskaber. Det er en forenkling af reglerne, fordi ordregiver i stedet for at indsætte de specifikke kriterier for opfyldelsen af et relevant mærke som i dag, fremover blot kan kræve et specifikt mærke. Dog skal ordregiver, som kræver et bestemt mærke, acceptere alle mærker, der opfylder tilsvarende mærkekrav. Ordregiveren skal acceptere anden passende dokumentation, hvis tilbudsgiveren ikke har mulighed for at få det krævede mærke eller et tilsvarende mærke inden for den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende tilbudsgiver.

Kilde: RBE – Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling

18.09.2023Sustainor

Sponseret

Sustainor Backbone opgør enkelt og hurtigt scope 1+2+3 udledningerne

15.05.2023Sustainor

Sponseret

En bølge af grønne krav er på vej fra EU – er jeres virksomhed klar?

15.05.2023Sustainor

Sponseret

ESG-software kommer især landets SMV-virksomheder til gavn

20.02.2023Sustainor

Sponseret

Sådan minimerer du risikoen fra dine leverandører

06.02.2023Sustainor

Sponseret

Vi søger 10 testvirksomheder, som gratis vil prøve Sustainor Backbone det næste år.

29.03.2021Sustainor

Sponseret

Kan man lave en skarp CSR strategi på 4-5 måneder - udelukkende via online rådgivning?