Ny klimaberegner til elektronikaffald: Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

En ny klimaberegner udviklet for Elretur viser, at genbrug af kasserede elektronikprodukter kan give store besparelser på CO2-udslippet, primært fordi det sparer værdifulde og energikrævende ressourcer.

Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse.

28.10.2021

Sponseret

Elretur

”Vi anede det jo godt. Det er derfor, at vi investerer et tocifret millionbeløb i to first treatment-anlæg, som skal øge det direkte genbrug af elektronikprodukter, så det ikke bliver til elektronikaffald. Nu har vi fået vished i form af rapportens konklusioner og dokumentation. Genbrug giver markante klimabesparelser i forhold til genanvendelse. For de fleste fraktioner giver det som minimum dobbelt op på besparelsen i forhold til genanvendelse. For slet ikke at tale om, at det selvsagt giver massive besparelser i forhold til forbrænding eller deponi,” siger Morten Harboe-Jepsen, direktør i Elretur, som er producenternes sammenslutning til varetagelse af producentansvaret for elektronikaffald.

Dobbelt og syvdobbelte besparelser

Det er Elretur, der har fået udarbejdet rapporten med en klimaberegner af de forskellige behandlingsformers klimaaftryk. Rapporten er udarbejdet af COWI og undersøger specifikt syv forskellige fraktioner af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr. Eksempelvis en desk top PC uden skærm i kategorien ’småt it- og teleudstyr’, hvor genbrug giver en CO2e-besparelse på næsten 7.000 kg pr. ton i forhold til genanvendelse, som kun giver små 1.000 kg CO2e-besparelse. Fortegnet skifter helt i forhold til forbrænding som følge af fejlsortering eller deponi af udstyret, som giver et udslip på henholdsvis 890 kg og 2.234 kg CO2e, og så kan. En vaskemaskine i kategorien ’Stort udstyr’ giver en CO2e-besparelse på 2.053 kg pr. ton ved genbrug og 1.192 kg ved genanvendelse, mens forbrænding og deponi giver udslip på 231 kg henholdsvis 2.130 kg CO2e.

Materialerne batter

”De to eksempler er ikke tilfældigt valgt, fordi de på hver sin måde udgør et stort potentiale for CO2e-besparelser. Småt it-og teleudstyr boner meget ud, fordi det typisk indeholder værdifulde og ressourcekrævende materialer såsom guld, sølv, kobber og aluminium. Det kunne også eksempelvis være en mobiltelefon, som også er i den kategori. Til gengæld er den indsamlede mængde af produkter i denne fraktion ikke så stor målt på vægt og mængde. Køleskabe og vaskemaskiner udgør til gengæld broderparten af de indsamlede produkter til behandling målt på vægt og mængder. Derfor er potentialet for genbrug og følgende CO2e-besparelser på de fraktioner altså stort,” forklarer Morten Harboe-Jepsen og understreger:

”Det er materialerne, altså ressourcerne, i vores elektroniske produkter, det her handler om mere end noget andet, eksempelvis betyder transporten ikke tilnærmelsesvist lige så meget, selvom mange tror. Beregningen af klimaftrykket underbygger, hvor afgørende det er, at vi hele tiden rykker affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet.”

Sparer 20.000 danskeres årlige CO2-udslip

Samlet set sparer Elreturs nuværende behandling af de indsamlede produkter i alt godt 174.808 ton CO2e i forhold til deponi. Det svarer til 19.641 danskeres årlige udledning.

Open source til fælles løsninger

Elretur planlægger at gøre klimaberegneren til håndtering af kasseret elektronisk og elektrisk udstyr tilgængelig som en open source for hele branchen og på tværs af landegrænser for at hjælpe med at løfte det fælles store ansvar for de stigende mængder elaffald.

Klimarapporten

Med rapporten fra COWI har Elretur ønsket at synliggøre klimaeffekter af den affaldsbehandling af elektronik og elektronisk udstyr (WEEE), som Elretur er ansvarlig for samt de potentielle effekter af at rykke affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet, f.eks. fra genanvendelse til genbrug.

Konkret har Elretur med rapporten fået udarbejdet valide CO2-ækvivalenter for sparet CO₂ per kg genbrug og genanvendelse fordelt på relevante WEEE-fraktioner. Disse besparelser skal kunne sammenlignes med forbrænding og deponi af WEEE. (se figurer i vedhæftede dokument)

Baggrund: Elretur investerer i genbrug

  • Med et tocifret millionbeløb vil Elretur investere i to banebrydende behandlingsanlæg for elektronikprodukter. En ny rapport anslår, at investeringen har potentiale til at øge genbruget fra næsten ikke eksisterende i dag til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede hårde hvidevarer, når anlæggene er i gang i 2022.
  • Med beslutningen tager producenter af elektronikprodukter et afgørende skridt til at accelerere producentansvaret for de mange elapparater, som vi danskere smider ud. Elretur er producenternes sammenslutning, som varetager det lovpligtige producentansvar ved at indsamle og genanvende eller genvinde produkterne. De nye first treatment behandlingsanlæg vil levetidsforlænge og genbruge produkterne i videst muligt omfang ved at tage téten i sortering, vurdering og reparation af det brugte elektronik, også kaldet Forberedelse-til-Genbrug, FtG.
  • Tiltaget er et modtræk til de voldsomt stigende mængder af kasserede elektroniske produkter. På verdensplan ramte vi 53,6 millioner ton i 2019, og det tal er fremskrevet til at ramme 74,7 millioner ton i 2030. En udvikling, som på alle måder også gør sig gældende i Danmark.
  • I dag indsamles årligt næsten 39.000 tons hårde hvidevarer, inklusive køle/fryseskabe, heraf bliver cirka 500 tons genbrugt efter let reparation. Ifølge helt nye beregninger foretaget for Elretur baseret på faktiske undersøgelser af kasserede hårde hvidevarer kan anlæggene indfri et potentiale for direkte genbrug, der er syv gange større end i dag, svarende ca. 3.500 tons årligt.
  • First treatment anlæggene etableres af Elretur i samarbejde med behandlerne og operatørerne Stena Recycling A/S i øst og H J Hansen Genvinding i vest.

Potentialevurdering
 

  • Hårde hvidevarer, inkl. køl/frys: potentialet er i rapporten ”Kortlægning af genbrugelige hårde hvidevarer indsamlet som WEEE på kommunale genbrugspladser”, Econet for Elretur, august 2021, vurderet til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede produkter. Det svarer i runde tal til 60.000 apparater, baseret på indsamlede mængder i 2020.
  • Småt elektronik og skærme kan også genbruges i højere grad end i dag. Elretur vurderer, at 2-4 procent af produkterne kan genbruges, når de nye anlæg kommer i drift. Det umiddelbart lavere potentiale skyldes først og fremmest, at mange af de værdifulde genanvendelige komponenter i de mindre elektronikprodukter, såsom printkort og chips ikke vejer særlig meget, men er ganske værdifulde som ressourcer til erstatning for nyudvundne metaller. Der er altså et ikke ubetydeligt potentiale i komponentgenbrug, dvs. elmotor, harddisk, printkort og lignende.

Om Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 900 medlemmer.

Elretur er en non-profit organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.

Producentansvaret

Kravet til producenterne af elektronik og/eller batterier om at indsamle deres produkter efter endt brug fremgår af EU’s direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, Waste of Electronic and Electrical Equipment). Branchen skal indsamle 65 procent af de solgte produkter. Nærmere betegnet skal indsamlingsprocenten være 65 procent af den gennemsnitlige vægt af elektroniske og elektriske produkter, som er bragt i omsætning i de foregående tre år i den pågældende medlemsstat eller alternativt 85 procent af vægten af WEEE, der er genereret på den medlemsstats område. Diretivet findes her: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)EØS-relevant tekst.

Se mere på www.elretur.dk

Dansk Producentansvarssystem - DPA

DPA-System er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem.

DPA-systems formål er at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister, samt udforme og administrere en enkel og konkurrenceneutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler.

Producentsansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

Miljøhensyn

Reglerne om producentansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af affald fra udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier.

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille mere miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af ressourcerne.

Data og statisk kan findes på: https://www.dpa-system.dk/da/DPA/Statistik

Emner

27.03.2023Elretur

Sponseret

Emballageretur åbner for medlemskab

12.09.2022Elretur

Sponseret

For første gang - fælles nordisk CO2-beregner

05.04.2022Elretur

Sponseret

Bæredygtighed bliver i endnu højere grad et konkurrenceparameter

09.02.2022Elretur

Sponseret

Millioninvestering sikrer langt mere genbrug af kasseret elektronik

28.10.2021Elretur

Sponseret

Ny klimaberegner til elektronikaffald: Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

21.10.2021Elretur

Sponseret

Danskernes interesse for brugt elektronik stiger stærkt