Millioninvestering sikrer langt mere genbrug af kasseret elektronik

Elretur, HJHansen Recycling A/S og Stena Recycling A/S er kommet tæt på en endelig lokation af to First Treatment anlæg, som skal sikre langt mere genbrug af kasseret elektronik end i dag. Det tegner til, at anlæggende placeres i Middelfart og i Roskilde.

09.02.2022

Sponseret

Elretur

Genbrugsaktørerne Elretur, HJHansen Recycling A/S og Stena Recycling A/S er kommet tæt på en endelig lokation af to First Treatment anlæg, som skal sikre langt mere genbrug af kasseret elektronik end i dag. Det tegner til, at anlæggende placeres i Middelfart og i Roskilde.

Anlæggene skal sikre Danmark en førerposition indenfor genbrug af elskrot og kommer til at beskæftige op mod 80 personer og koste godt 10 mio. kr. hver. Elretur forventer, at anlæggene er i drift ved årsskiftet 2022/2023, hvis alle de nødvendige tilladelser kommer på plads.

Formålet med de to nye anlæg er at sikre stordrift med hensyn til identifikation og udsortering, så en langt større del af danskernes kasserede elektronik til genbrug, kan forlade affaldsstrømmen og komme tilbage på markedet efter reparation og rengøring. Anlæggenes særlige procesteknologi og volumen vil sætte nye standarder i Europa og placere Danmark helt fremme i førergruppen indenfor europæisk genbrug af elektronik og el-produkter.

Parterne er i forberedelsesfasen med hensyn de endelige lokationer for at realisere projektet. De foreløbige sonderinger tyder på, at de nye anlæg kommer til at ligge på lejet grund i Middelfart på HJHansens grund og på lejet grund på Stena Recyclings plads i Roskilde, hvor der begge steder er en god infrastruktur, og man er tæt på behandlingsanlæg.

10% af alle kasserede hårde hvidevarer vil kunne genbruges

”De nye anlæg vil forlænge levetiden på mange kasserede el- og elektronikprodukter. Vores analyser indikerer, at vi f.eks. med First Treatment anlæggene vil kunne genbruge op til 10% af alle kasserede hårde hvidevarer. Det svarer til ca. 60.000 produkter om året, som kan forlade genbrugspladserne og komme tilbage på markedet til gavn for forbrugerne og for klimaet. Med anlæggene kan vi på en gang beskytte miljøet og klimaet, skabe bæredygtige forretningsmuligheder og arbejdspladser og sikre forbrugere velfungerende kvalitetselektronik til overkommelige priser. Det er et smukt eksempel på den cirkulære økonomi”, siger adm. direktør i Elretur, Morten Harboe-Jepsen.

Genbrug af kasseret elektronik er en kæmpe gevinst for samfundet. En ny rapport som konsulentvirksomheden COWI har udarbejdet for Elretur viser eksempelvis, at vi årligt sparer miljøet 7.000 kg CO2 per ton kasseret ”småt it- og teleudstyr, hvis vi genbruger det kasserede udstyr. Hvorimod det vil koste en ekstra udledning på over 2.000 kg CO2 per ton elektronik at deponere det gamle it-udstyr.

”Det er materialerne, altså ressourcerne, i vores elektroniske produkter, det her handler om mere end noget andet. Eksempelvis betyder transporten nærmest ingenting. Beregningen af klimaftrykket underbygger, hvor det afgørende er, at vi hele tiden rykker affaldsbehandlingen op i affaldshierarkiet”, siger Morten Harboe-Jepsen, der ser frem til et godt samarbejde med alle aktører for at sikre genbrug og genanvendelse i hele landet.

Miljøgevinster og bæredygtig forretning

Adm. direktør i HJHansen Recycling A/S, Mogens Bach Christensen ser frem til at etablere ”First Treatment” anlægget i samarbejde med Elretur.

”Som aktør i genindvindingsindustrien ser vi på elektronikaffald på en anderledes måde end det meste af samfundet. Vi ser miljøgevinster og bæredygtig forretning. Med ”First Treatment” anlæggene får vi i Danmark en unik mulighed for at øge mængden af kasserede produkter, som kan genbruges. Det betyder, at vi både sætter et langt mindre klimaaftryk, samtidig med at vi skaber en bæredygtig forretning. Vi ser meget frem til, at ”First Treatment anlæggene vil løfte os helt op i toppen af den europæiske superliga indenfor genbrug, siger direktøren.

Business Area Manager Stena Recycling Danmark A/S, Jakob Høy Thomsen, er på linje med sin kollega.

” Baseret på den erfaring vi har fra vores 3 lignende anlæg i Sverige og Norge, så vil det sætte os i stand til endnu mere effektivt og hurtigt, at identificere, udsortere, reparere og videresælge, brugte funktionsdygtige elektronikprodukter. Udover Co2 besparelserne ved at genbruge vil vi også opleve store Co2 besparelser på en optimering af hele logistikken i værdikæden. Det er ganske enkelt en langt mere bæredygtig proces og en win-win for alle involverede parter. At skabe et sådant unikt genbrugsmiljø i Danmark er en mulighed, som vi ikke må lade gå fra os”, siger Jakob Høy Thomsen

Ifølge Elreturs analyser vil de to nye ”First Treatment” anlæg f.eks. kunne løfte det direkte genbrug af hårde hvidevarer fra 500 tons i dag til 3.500 tons. Hvilket svarer til en syvdobling. Samtidig vurderer Elretur, at der ligeledes er et stort genbrugspotentiale i komponentgenbrug som elmotorer, harddiske, printkort, it- og teleudstyr og lignende.

Anlæggene skal arbejde med ”Forberedelse-til Genbrug (FtG) og dermed sætte fokus på og fart i genbrugsprocessen. Kasseret elektronik udgør en af verdens største affaldsstrømme.  Globalt løb den kasserede elektronik i 2019 op i 53,6 millioner tons. Anerkendte kilder fremskriver dette tal til 74,7 millioner tons i 2030.  Denne udvikling må vi alle tage ansvar for at stoppe, så vi ikke opbruger de knappe råstoffer og udleder store mængder CO2, når vi udvinder råstofferne.

Genbruger i samarbejde med

For at øge andelen af elektronik, der genbruges, har Elretur indgået aftaler med flere lokale og landsdækkende samarbejdspartnere i form af kommercielle reparatører, der genbruger i samarbejde med Elretur. Elretur søger løbende at udvide netværket af reparatører/samarbejdspartnere, og formålet er at øge genbruget af elektronikaffald (Waste Electrical and Electronic Equipment, forkortet WEEE). Det overordnede mål er således at bidrage til den cirkulær økonomi og FN’s verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) gennem forberedelse til genbrug (FtG) af genbrugsegnet elektronikaffald. Læs mere her.

Kort om anlæggene

  • Anlæggene ejes og drives af HJHansen Recycling A/S, Stena Recycling A/S og Elretur.
  • Investeringen i anlæggene er et tocifret millionbeløb.
  • Der arbejdes videre med placering og design af de endelige lokationer. Placeringen af de to nye anlæg skal sikre en nem og enkel adgang til infrastruktur, behandlingsanlæg og arbejdskraft.
  • Anlæggene kommer til at ligge sammen med - eller tæt på – behandlingsanlæg til restfraktioner.
  • Anlæggene bliver opført og forventes taget i brug omkring årsskiftet 2022/2023.

Om aktørerne

Elretur

Elretur er Danmarks største kollektivordning, som repræsenterer mange forskellige brancher og virksomhedstyper. Vi håndterer producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier på vegne af vores mere end 900 medlemmer.

Elretur er en non-profit-organisation og sørger for ansvarlig og omkostningseffektiv indsamling og håndtering af det elektronik- og batteriaffald, der afleveres på landets genbrugspladser. Det i en sådan grad, at Elretur genanvender 84 procent af de indsamlede produkter. Det er over EU-gennemsnittet på 80 procent. Målet er nu at gå skridtet videre og øge genbruget af produkterne.

HJHansen Recycling A/S

HJHansen Recycling Group A/S er en af Nordens største genvindingsvirksomheder, og håndterer årligt op mod 1 million tons genanvendelige materialer. Virksomhedens omsætning udgjorde i sidste regnskabsår DKK 2,4 Mia. HJHansen Recycling Group beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Danmark, Sverige, Tyrkiet og Kina, og har aktiviteter indenfor recycling af jern- og metalskrot, beton samt nedbrydning.

Stena Recycling A/S

Stena Recycling er en del af Stena Metall-koncernen med syv forretningsområder mere end 200 steder i ni lande. Koncernen har en nettoomsætning på knap 27.400 MSEK. Hvert år genvinder og forædler Stena Metall 6 mio. ton affald og udtjente produkter samt forsyner sine kunder med nødvendige råvarer, stålprodukter og marine brændsler. Gennem forskning og udvikling arbejder vi på at imødegå fremtidens udfordringer med nye bæredygtige løsninger. Stena Metalls knap 3.500 medarbejdere arbejder tæt sammen med partnere og kunder for at skabe værdi, både ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, for miljøet og for hele samfundet.

Baggrund om First Treatment

  • Med et tocifret millionbeløb investerer HJHansen Recycling A/S, Stena Recycling A/S og Elretur i to banebrydende behandlingsanlæg for elektronikprodukter. En rapport, udarbejdet af Econet for Elretur, anslår, at investeringen har potentiale til at øge genbruget fra næsten ikke eksisterende i dag til mellem 7 og 10 procent af de indsamlede hårde hvidevarer, når anlæggene er i gang i 2022.
  • Med beslutningen tager producenter af elektronikprodukter et afgørende skridt til at accelerere producentansvaret for de mange elapparater, som vi danskere smider ud. De nye first treatment behandlingsanlæg vil levetidsforlænge og genbruge produkterne i videst muligt omfang ved at tage téten i sortering, vurdering og reparation af det brugte elektronik, også kaldet Forberedelse til Genbrug, FtG.
  • Tiltaget er et modtræk til de voldsomt stigende mængder af kasserede elektroniske produkter. På verdensplan ramte vi 53,6 millioner ton i 2019, og det tal er fremskrevet til at ramme 74,7 millioner ton i 2030. En udvikling, som på alle måder også gør sig gældende i Danmark.
  • I dag indsamles årligt næsten 39.000 tons hårde hvidevarer, inklusive køle/fryseskabe, heraf bliver cirka 500 tons genbrugt efter let reparation. Ifølge beregninger, foretaget af Econet for Elretur, baseret på faktiske undersøgelser af kasserede hårde hvidevarer, kan anlæggene indfri et potentiale for direkte genbrug, der er syv gange større end i dag, svarende ca. 3.500 tons årligt.

27.03.2023Elretur

Sponseret

Emballageretur åbner for medlemskab

12.09.2022Elretur

Sponseret

For første gang - fælles nordisk CO2-beregner

05.04.2022Elretur

Sponseret

Bæredygtighed bliver i endnu højere grad et konkurrenceparameter

09.02.2022Elretur

Sponseret

Millioninvestering sikrer langt mere genbrug af kasseret elektronik

28.10.2021Elretur

Sponseret

Ny klimaberegner til elektronikaffald: Genbrug fordobler CO2-besparelsen i forhold til genanvendelse

21.10.2021Elretur

Sponseret

Danskernes interesse for brugt elektronik stiger stærkt