NOVENCO ventilatorer opfylder allerede morgendagens miljøkrav

Forleden offentliggjorde Energistyrelsen deres Klimastatus og -fremskrivning for 2021. I rapporten gøres der status på indsatsen for at reducere emissionen af drivhusgasser med 70% frem mod 2030 i Danmark. Vurderingen er at med de nuværende og uden yderligere politiske tiltag, vil Danmark blot nå op på en 55% reduktion.

De manglende 15% der skal til for at nå klimamålet er opnåelige, hvis der investeres i eksisterende teknologier der vil gøre os CO2-neutrale i et betydeligt mere omkostningseffektivt omfang og hurtigere tempo end hvis der alene fokuseres på, for eksempel, vedvarende energi.

I dag udgør det samlede energiforbrug i bygninger ca. 40%, hvoraf en væsentlig del går til ventilation. Forbedringen af energieffektiviteten indenfor ventilation er et oplagt mål for en samlet indsats til nedbringelse af energiforbruget og dermed udledningen af CO2.

Ventilatorløsningerne fra NOVENCO Building & Industry passer perfekt ind i det voksende og vigtige område for energirenovering af eksisterende bygninger. Ved udskiftning af ældre ventilatorer opnår vi med vores løsninger typisk reduktioner i energiforbruget på op til 55%, hvilket gør dem til nogle af de mest effektive på markedet. I løsningerne anvendes hightech frekvensomformere til at styre motorer med variabel hastighed, som netop tillader intelligent bygningsventilation, fremmer energibesparelser og forbedrer systemeffektiviteten.

Ventilatorerne og løsningerne er designet og produceret med henblik på genanvendelse. Op til 98% af, for eksempel, NOVENCO® ZerAx® ventilatorerne kan således genanvendes efter den særdeles lange produktlevetid på 20+ år. Eftersom både ZerAx ventilatorerne og de højteknologiske frekvensomformere er teknologier der er forbedret og videreudviklet over tid, er de samtidig også afprøvet og opfylder de strengeste krav til emission og effektivitet. Udskiftning af ældre ventilatorer og teknologier indvirker også på genereringen af varme og støj, da nyere og mere effektive ventilatorer afgiver mindre varme og har meget lavere lydniveauer.

Læs mere om NOVENCOs ventilatorer her

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtigt byggeri 2021

Mange nye tilbud og krav til at gøre bygninger og branchen mere bæredygtig vælder frem i form af certificeringer, bygningsreglementsændringer, materialer og cirkulære modeller. Vi ser på, hvor der kan sættes ind og hvem har gode løsninger?

31.05.2024NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

NOVENCO Building & Industry slutter sig til Science-Based Targets initiative og styrker sit engagement i ambitiøse klimamål

30.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Produkter med DGNB dokumentationspakke kommer bagerst i køen

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Energieffektivitet og bæredygtighed går hånd i hånd

17.11.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Better results through increased upcycling of materials

07.07.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

60% energibesparelse i Frankfurt Airport med NOVENCO® ZerAx® ventilatorer

19.04.2022NOVENCO Building & Industry A/S

Sponseret

Dharampal Satyapal Group udfører stort retrofit projekt med NOVENCO® ZerAx® fans