Netværk hjælper med at fokusere og kvalificere bæredygtige indsatser

Det kan være svært at finde ud af, hvor man skal lægge sit fokus i bæredygtighedsarbejdet. I det netværk, som otte ansatte fra forskellige modevirksomheder driver i fællesskab, hjælper man hinanden med at kvalificere indsatserne, og diskuterer både det lavpraktiske og de tunge emner. Noget der i høj grad kommer deltagerne til gavn i deres daglige arbejde.

Hver anden måned er der møde i det CSR-netværk, syv københavnske modevirksomheder selv har startet og driver af egen lyst. Frekvensen er nogenlunde fast, og medlemmerne er gode til at dukke op hver gang, fortæller Mette Lind Jensen, der udover at være CSR & Sustainability Manager i Samsøe & Samsøe også er hovedarkitekten bag netværket. På møderne diskuterer medlemmerne både små og store forhold. Fællesnævneren er, at det alt sammen er emner, der påvirker netværksmedlemmernes arbejdsmæssige hverdag. En hverdag, hvor det internt kan knibe med at finde sparringspartnere, der har samme indsigt i CSR- og bæredygtighedsforhold.

”Vi arbejder alle sammen i virksomheder, hvor der ikke er så mange andre man kan sparre med internt. Jeg får meget ud af at tale med andre, der arbejder med CSR, fordi det er meget nemmere at tale om en problemstilling med nogen, der har stået i samme situation,” siger Allan Sarup, Head of Product Development i Wood Wood.

Han bliver suppleret af Kamma Bischoff-Jensen, Sourcer & CSR Responsible i Baum und Pferdgarten:

”Hvis man føler, man står alene med udfordringerne, er netværket en kæmpe motivation, som kan fastholde én. Her mødes man med ligestillede, som kæmper for det samme. Det er de udførende folk, som deltager i netværket, og derfor er det hands on og operationelt. Det er baseret på erfaringer.”

Fakta

CSR-netværket består af personer, som arbejder med produktion og sourcing, ligesom de har ansvaret for CSR i deres respektive virksomheder. Netværket tæller:

  • Allan Sarup – Head of Product Development, Wood Wood
  • Anna Simone Toft Larsen – CSR Responsible, NN07
  • Gry Thielst Eriksen – Production & Sourcing Manager, Won Hundred
  • Kamma Bischoff-Jensen – Sourcer & CSR Responsible, Baum und Pferdgarten
  • Lauren Bartley – Head of Sustainability & CSR, Ganni
  • Mette Lind Jensen – CSR & Sustainability Manager, Samsøe & Samsøe
  • Mette Tvilling - Head of CSR & Product Development, By Malene Birger
  • Line Vind – Project Coordinator, By Malene Birger

Netværket hjælper med at indkredse diffust emne

Sparringen er vigtig, også fordi bæredygtighed er et område, hvor der ikke altid er en målestok eller en tjekliste. Derfor kan netværket også være med til at sætte retning og inspirere.

”Branchen har historisk arbejdet med lange og komplekse forsyningskæder, og i fællesskab, gennem dette netværk, prøver vi at udrede dele af dem og samarbejde med hinanden om den bedste vej fremad. Netværket giver os mulighed for at diskutere nogle af de udfordringer, vi alle møder, og trykprøve idéer med hinanden, og det er selvfølgelig gavnligt at tage det med ind i de daglige arbejdsgange i vores respektive virksomheder,” siger Lauren Bartley, Head of Sustainability & CSR i Ganni.

Netop evnen til at fokusere genkender Mette Tvilling, Head of CSR & Product Development hos by Malene Birger:

”Jeg får indkredset, hvad der er vigtigt i arbejdet med bæredygtighed og CSR. Mit fokus bliver klarere, ligesom jeg har nogen at spille bold med. Den dialog er god, fordi vi diskuterer de områder, som i bund og grund flytter mest, for ellers er det et meget stort og udefinerbart område, men med de andres perspektiver finder man en fællesnævner og bliver i stand til skære nogle ting fra, som skaber mindre værdi,” siger hun.

Mette Tvilling fortæller ligeledes, at netværket giver lejlighed til at træde ud af den rolle, man har i hverdagen og dele sine tanker i et forum, hvor alle har en stor interesse for bæredygtighed og CSR. Alle netværkets medlemmer fremhæver den fælles passion og muligheden for at sparre om praktiske forhold som nogle af de forhold, der skaber størst værdi i netværksarbejdet. Men også det faktum, at virksomhederne – selvom de er i samme branche – er vidt forskellige, skaber værdi.

”Det er en styrke, at vi kommer fra forskellige virksomheder. Da jeg først trådte ind i gruppen, troede jeg faktisk, at jeg bare skulle tage ved lære, lytte og notere, da jeg ikke kunne se, hvad jeg mon ville kunne bidrage til indenfor dette felt. Men jeg har jo lige så meget at give af, har jeg fundet ud af, og det giver mange flere perspektiver, når der er flere forskellige virksomhedstyper og -størrelser repræsenteret,” siger Gry Thielst Eriksen, Production & Sourcing Manager hos Won Hundred.

Lavpraktiske forhold og tunge temaer

Listen over emner, der bliver behandlet, er lang. REACH (EU’s kemiforordning, red.), tests, standarder og initiativer bliver diskuteret, men også aktuelle sager i pressen, forbrugerspørgsmål eller politiske initiativer er på agendaen. Det kan være alt fra dyrevelfærd, til hvad der skal ske med tøjet, når det ikke længere er i brug.  Udgangspunktet er dog altid praktisk.

”Vi har alle sammen brug for svar på lavpraktiske spørgsmål. Lavpraktisk er godt, for det knytter sig direkte til vores hverdag. Og mange gange kan det være tungt at finde svar på det lavpraktiske, og derfor er det jo fantastisk, at vi kan fordele arbejdsbyrden. På den måde kan vi i fællesskab samle og dele langt mere viden,” siger Mette Lind Jensen, hvilket Allan Sarup kan nikke genkendende til:

”Flere hjerner tænker mere end en. Selvom det ikke er det samme, der fungerer i vores virksomheder, er der masser af synergieffekter i den sparring, vi giver hinanden.”

Selvom diskussionerne har et praktisk afsæt, debatteres de tunge temaer også.

”Det er interessant, at vi formår at tage snakken videre ud over de gængse ting. Vi behandler også mere komplekse emner som leveløn, due diligence og menneskerettigheder. Branchen er godt i gang med at omstille sig, når det kommer til produkter og materialer, men vi er nødt til at gå dybere ind i diskussionen om, hvordan vi kan gøre mere for dem, der laver vores tøj,” siger Kamma Bischoff-Jensen.

Giver stort udbytte i hverdagen

Det er ikke kun på møderne, at deltagerne sparrer med hinanden. Mellem mødedatoerne er alle deltagere gode til at hjælpe hinanden med svar på spørgsmål, som pludselig opstår i det daglige.

For Anna Simone Toft Larsen, CSR Responsible i NN07, er den akutte hjælp sammenholdt med de forskelligartede diskussioner og den inspiration, hun får med fra møderne, med til at styrke hendes arbejde i NN07:

”Det kommer NN07 megameget til gode, fordi vi stadig er i opstartsfasen af vores CSR-indsats, og det kan være svært at finde vej igennem bæredygtighedslabyrinten. For hvor skal vi starte? Materialer? Gennemsigtighed? Det kan være svært at vide, hvor man skal lægge trykket. Her er dejligt at få input fra de andre, som kan fortælle, hvad der virker i deres virksomheder, og hjælpe mig til at undgå faldgruberne,” siger hun og fortsætter:

”Vi vil jo bare gerne hjælpe hinanden. Det skal ikke være så hemmeligt; så kommer vi aldrig videre. Når der er så stort pres både internt og eksternt, så er det fedt, at vi kan være helt åbne.”  

Men kan det ikke blive for meget med alle de indtryk? Forvirrer det ikke mere, end det gavner? Ikke hvis man spørger Gry Thielst Eriksen.

”Både i forhold til mit eget arbejde og Won Hundred generelt får jeg en styrke ud af at deltage. På en og samme tid får jeg viden og bliver lidt forvirret, fordi jeg får så mange indtryk. Men det fører til mere nysgerrighed og giver mig lyst til at grave mig dybere ned i tingene. I en lille virksomhed er det her emne en kæmpestor mundfuld for sådan en som mig, og der er det fantastisk at have nogen at spørge, hvis jeg vil have be- eller afkræftet nogle antagelser,” siger hun.

I den sidste artikel i rækken, får du gode råd til, hvordan du selv kommer i gang med netværksarbejdet, og deltagerne i CSR-netværket løfter sløret for deres største aha-oplevelser i forbindelse med netværksmødet.

10.08.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Brancheorganisation vil have danske mode- og tekstilvirksomheder med i nyt cirkulært initiativ

17.05.2022Dansk Mode & Textil

Sponseret

Nyt redskab hjælper mode- og tekstilbranchen med at styrke menneskerettigheder internationalt

15.04.2021Dansk Mode & Textil

Sponseret

Modebrands går efter FSC-certificering

23.10.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

DM&T kæmper også mod tøjspild men opfordrer samtidig til mere transparens og reelt samarbejde

24.08.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Covid-19 har rusket op i branchens strategiske selvforståelse

22.04.2020Dansk Mode & Textil

Sponseret

Coronakrisen kan blive katalysator for modebranchens bæredygtige omstilling