Nej, miljø og klima er ikke det samme

Der kludres ofte i de to begreber miljø og klima. Faktisk så meget, at selv politikerne kan have svært ved at skelne mellem dem. Men dissekerer man de to begreber, finder man hurtigt ud af, at der er en stor (og ret så vigtig) forskel på dem.

Miljøet er det, der omgiver os

Skærer man ordet miljø ind til benet, beskriver det kort sagt de fysiske omgivelser, vi befinder os i. Og det er det, mennesker, dyr og planter påvirker. Det lyder måske abstrakt, så lad os nævne et par eksempler.

Vi mennesker kan påvirke miljøet ved eksempelvis at plante eller fælde træer. Dyr gør det bl.a. ved at spise insekter, mens planter enten vokser eller dør, hvilket skaber levesteder og føde for dyr og insekter. Miljøproblemer dækker derfor over mange ting; det kan være tab af biodiversitet og forurening af jorden og grundvandet.

Klima er de benhårde fakta

Mens miljø kan virke som et bredt og lidt flyvsk begreb, er klima en mere urokkelig størrelse. Der er nemlig international enighed om, at klimaet vurderes ud fra vejrforhold målt over en længere periode (typisk på mindst 30 år). Det, der dog alligevel gør klimaet til et temmelig kompliceret fænomen, er, at målingerne laves ud fra mange forhold, bl.a. temperatur, nedbør, vind, lufttryk, skydække og solindfald.

Når man taler om klimaforandringer, er der altså tale om varige ændringer i vejrforholdene. Det kan være alt fra tørke, oversvømmelser og temperaturstigninger til flere og mere voldsomme storme og orkaner.

Du hjælper ikke klimaet ved at sortere dit affald

Den kyniske sandhed er, at du faktisk ikke tilgodeser klimaet ved at sortere dit affald, da det i udgangspunktet ikke er med til at begrænse din CO2-udledning. Til gengæld gør du noget godt for miljøet, da du sikrer, at dine affaldsprodukter bliver genanvendt.

Det samme er tilfældet, når du køber økologisk. Du mindsker nemlig mængden af sprøjtemidler – og ikke mængden af drivhusgasser – ved at vælge økologiske produkter. Og faktisk udleder økologiske produkter i mange tilfælde mere CO2 end konventionelle produkter.

Den kan måske lyde nedslående. Men den gode nyhed er, at det ene heldigvis ikke (altid) udelukker det andet! Det er dog vigtigt at være bevidst om, at de gerninger, der er gode for miljøet, ikke altid er gavnlige for klimaet.

Forskellen handler om, hvor man retter sit blik

Er du stadig lidt forvirret? Så fortvivl ikke. En let huskeregel er at se miljø som det, der udgør nærområdet og klima som det, der beskriver det globale plan. Klimaet har derfor også en betydning for miljøet, mens det omvendte sjældent finder sted.

Vil du vide med om, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed? På Mini MBA i Sustainabiliy Management får du redskaberne til at udarbejde konkrete handleplaner for jeres arbejde med FN’s verdensmål. Læs mere om uddannelsen her.

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

5 skarpe grunde til at efteruddanne dig inden for bæredygtighed (selv om du ved meget allerede)

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

Bør du tage en Mini MBA i Sustainability Management?

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

De 7 vigtigste vidensområder for bæredygtighedsmedarbejdere

02.11.2022Aros Business Academy

Sponseret

Danske virksomheder ved for lidt om livscyklusvurderinger

17.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Nyt kursus i klimaregnskab for SMV'er kræver ingen forkundskaber

14.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Bliv stærk i bæredygtighedskommunikation med tre praksisnære kursusdage