Danske virksomheder ved for lidt om livscyklusvurderinger

Mange virksomheder bestiller ubrugbare analyser, fordi de ikke kender deres egne behov og i ringe grad forstår metoderne bag livscyklusvurderinger. Nyt kursus klæder virksomheder på til gode LCA-processer.

Tag på kursus i livscyklusvurdering.

Når I beslutter jer for at få lavet en livscyklusanalyse, har I måske en forventning om, at  eksterne eksperter kan hjælpe jer med at finde ud af, hvad netop jeres virksomhed har brug for. Desværre kan I som udgangspunkt ikke regne med, at LCA-eksperter bruger lang tid på at analysere jeres unikke behov og vurdere hvilken type af analyse, I ville få allermest glæde af - en sådan opgave kræver dybdegående viden om jeres virksomhed og de mål, I arbejder med. Det ville svare til at bede ekspedienten i en skobutik om at tage med dig hjem og kigge på dine skohylder for at fortælle dig, hvilken type sko du ville få mest ud af at købe. 

Undgå at bruge ressourcer på noget, der ikke kan bruges 

Hvis I ikke forstår jeres eget behov og heller ikke ved, hvilken type analyse I kan få mest gavn af, så risikerer I at smide penge ud af vinduet. Efter i har fået leveret en livscyklusvurdering, kan det fx vise sig, at den analyse, som I har bestilt, ikke kan bruges til opfyldelse af kundekrav eller indgå i markedsføringen på den måde, som I havde forestillet jer. Det kan være, at I har valgt en forkert standard, metode eller afgrænsning, og resultatet dermed ikke lever op til de nødvendige dokumentationskrav. Derfor er det afgørende, at I selv ved, hvad jeres behov er, og hvordan de hænger sammen med LCA-metoderne. 

Lær at stille de rigtige spørgsmål til LCA-eksperterne

Hos Aros Business Academy, har vi lavet et kursus i livscyklusvurderinger, der klæder dig på til at være en aktiv part, når I får lavet livscyklusvurderinger. Kurset giver en grundig indføring i livscyklusvurdering som metode og klæder dig på til at stille alle de vigtige spørgsmål, samt være strategisk omkring din organisations behov for og mål med livscyklusvurderinger. Du lærer ikke at lave livscyklusvurderingen selv, men får i stedet den viden, du har brug for, så du kan bidrage til processen og gå i faglig dialog med eksperten. Du får samtidig en dybere forståelse for, hvordan den færdige analyse kan anvendes i praksis – fx til at afgøre, hvordan I kan forbedre et produkt, og hvad I kan tillade jer at sige om produktet til jeres kunder.

Det perfekte 2- dages kursus til dig, der er product manager eller sustainability manager eller arbejder med produkter og bæredygtighed

På vores kursus lærer du at tage aktivt del i LCA-processen og på den måde bidrage til en mere anvendelig analyse. Du bliver i stand til at stille de rigtige spørgsmål og sætte din viden om virksomheden i spil, så LCA-eksperten kan tage højde for jeres mål og metodemæssige overvejelser. Desuden bliver du klædt på til at fortolke resultateterne af livscyklusvurderinger, så din arbejdsplads kan bruge dem til fx produktforbedringer og markedsføring. 

Kurset kræver ikke nogen forudgående viden om livscyklusvurderinger. 

Læs mere om kurset her 

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

5 skarpe grunde til at efteruddanne dig inden for bæredygtighed (selv om du ved meget allerede)

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

Bør du tage en Mini MBA i Sustainability Management?

29.05.2023Aros Business Academy

Sponseret

De 7 vigtigste vidensområder for bæredygtighedsmedarbejdere

02.11.2022Aros Business Academy

Sponseret

Danske virksomheder ved for lidt om livscyklusvurderinger

17.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Nyt kursus i klimaregnskab for SMV'er kræver ingen forkundskaber

14.10.2022Aros Business Academy

Sponseret

Bliv stærk i bæredygtighedskommunikation med tre praksisnære kursusdage