Naturgenopretning får mere natur på vingerne: Sjælden sommerfugl lever flere og flere steder

Naturen vender tilbage, når vi giver den ødelagte levesteder tilbage. Det gælder blandt andet i Naturfondens naturområde Bøtøskoven på Falster, hvor den sjældne sommerfugl sort ildfugl nu ses flere og flere steder.

Sort ildfugl, han og hun. Bøtøskoven er artens sidste chance for at overleve i Danmark. Foto: Bjarne Skule.

For bare få år tilbage var der kun en håndfuld mindre steder tilbage, hvor den sjældne sommerfugl sort ildfugl sås uden for Bøtøskoven. Den levede kun på diget mellem skoven og Marielyst Strand, en af landets bedste badestrande. Den levede slet ikke i skoven, som på det tidspunkt bestod af birk og mørk ensartet plantage plantet til med invasive nåletræer for at få tømmer.

Men i 2017 købte Naturfonden området, og siden er meget blevet helt anderles i skoven i samarbejde med Guldborgsund Kommune, som står for den daglige drift.

Nu glimrer sort ildfugl mere og mere med sine orange farver og sorte pletter. I 2022 var der således flere steder med både hanner og hunner end tidligere.

Det rapporterer Bjarne Skule, som er sommerfugle-ekspert, og har fulgt skovens udvikling fra mørk plantage tilbage mod vildere og bedre natur. Han holder et særligt vågent øje med både dagsommerfugle og natsommerfugle.

”Området er sort ildfugls sidste håb om at overleve i Danmark. Det kræver, at de får de rette levesteder. Det er hestene med til at sørge for. Deres intense græsning på en del flader langs grusvejene har givet tusindfryd (bellis) gode betingelser, og nu er sort ildfugl begyndt at finde føde på disse nektarplanter. Netop manglen på nektarplanter har i årevis været et stort problem, især i forsommerkuldet af sort ildfugl. Nu har hestene åbenbart hjulpet til med at sørge for flere planter,” siger Bjarne Skule.

Hesteflokken græsser for vilde insekter og planter i Bøtøskoven .

Der er også gjort meget for at genoprette naturen. Vi har fældet de mørke områder med plantage for at give mere lys og variation til vilde planter, heriblandt de planter, som sort ildfugl skal bruge for at suge nektar og lægge æg. Sort ildfugl kræver pletter med læ, sol og varme, og den slags var der stort set ikke i skoven indtil 2017, og derfor var der heller ingen sort ildfugl.

Mads Jakobsen står for at sikre naturen i Bøtøskoven hos Naturfonden, og han er glad for de gode nyheder.

”Det er dejligt, at vi er kommet så langt med at hjælpe sjældne arter som sort ildfugl til at sprede sig til flere steder i skoven. Det giver håb om, at vi for alvor er på vej mod en større og mere fast bestand i Bøtøskoven. Vi har sørget for mere lys i skoven. Det giver plads til flere planter og nye levesteder for sort ildfugl og andre insekter, hvor de kan finde noget at spise og lægge æg.” siger Mads Jakobsen.

Flere arter sommerfugle har faste planter, de lægger æg på eller suger nektar af. Sort ildfugl lægger æg på den vilde plante rødknæ, som farver engen i den sydlige del af skoven rødt i maj.

21.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Grøn julegave fra 18.315 danskere: Trine, Camilla og Christian er med til at give en hel skov

19.12.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sjælden vestjysk skov købt af 18.315 danskere som gave til naturen

13.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Truet flue får endnu bedre levesteder i Vejle Ådal

10.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Maskiner graver ud: Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

02.10.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

500 borgere med til at skabe nye naturoplevelser

29.09.2023DEN DANSKE NATURFOND

Sponseret

Sensation i Vadehavet: Truet fugl er tilbage i genoprettet natur