Når biologen møder reservoir-ingeniøren

TotalEnergies’ partnerskab med Nationalpark Vadehavet går nye veje i offentlig-privat samarbejde. Bagved er et ønske om at beskytte et vitalt naturområde i Nordvesteuropa. Siden maj har man kunnet se medarbejdere fra TotalEnergies arbejde i parken.

Ynglesæsonen for fuglene i Vadehavet er netop begyndt, men i år bliver fuglelivet fulgt tættere end normalt fra TotalEnergies’ kontorer på havnefronten i Esbjerg. For multienergiselskabet, med betydelige aktiviteter i den danske Nordsø, og Nationalpark Vadehavet er gået sammen om at beskytte dyrelivet i området, som er på UNESCOs verdensarvsliste.

Dette forår kan TotalEnergies’ medarbejdere bruge op til tre arbejdsdage på at hjælpe nationalparken med opgaver såsom at sætte hegn op omkring yngleområderne for fuglene, overvåge de indhegnede områder og fjerne hegnet, når sæsonen er ovre og ungerne er fløjet fra reden.

Begge aktører ser et lovende partnerskab, som i fremtiden kan udvikle sig og bane vejen for mere offentlig-privat samarbejde inden for biodiversitet.

”Samarbejde om bæredygtig udvikling er centralt for både Nationalpark Vadehavets og partnerskabsprogrammets fremtid. Vi er glade for at kunne byde TotalEnergies velkommen som lokal partner, der som en af verdens førende energileverandører er fuldt forpligtet til FN’s verdensmål”, siger Janne Liburd, bestyrelsesforperson for Nationalpark Vadehavet og fortsætter:

”Jeg er imponeret over TotalEnergies’ globale biodiversitetsstrategi: Her anerkendes vigtigheden af verdens beskyttede områder og selskabet har forpligtet sig til ikke at udføre efterforskning eller udvinding af olie og gas på steder som er på UNESCOs verdensarvsliste. I områder under IUCN forpligter selskabet sig til at have en nettopositiv indvirkning på biodiversiteten. Gennem det nye partnerskab bringes kompetencer og ressourcer i spil i et omfang, som vi ikke har oplevet før. Det er ydermere vores ambition sammen at bidrage til menneskers trivsel gennem aktiviteter i naturen. Vi ser frem til at udforske vores fælles styrker til fordel for biodiversitet og lokalsamfund,” siger Janne Liburd, bestyrelsesforperson for Nationalpark Vadehavet.

For TotalEnergies passer partnerskabet godt ind i ambitionen om at beskytte og opretholde arv og biodiversitet samt arbejdet med at understøtte flere af FN’s verdensmål, f.eks. Verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet), verdensmål 15 (Livet på land) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling). 

“Fra vores base her I Esbjerg bor vi tæt på nationalparken og kan nyde de unikke landskaber og dyrelivet. Derfor er Nationalpark Vadehavet en oplagt partner for os, da vi deler ambitionen om at beskytte biodiversiteten,” siger Eric Delattre, administrerende direktør for TotalEnergies danske aktiviteter i Nordsøen og fortsætter: ”For mig er det her blot starten, og jeg håber, at vi kan udvide vores støtte i de kommende år – både økonomisk, med vores medarbejdere gennem medborgerskab, og frivillige initiativer samt ved at trække på vores specialiserede viden og kompetencer indenfor marinebiologi og miljøpåvirkning”.

Partnerskabet

  • Nationalpark Vadehavet indgår partnerskaber med lokale virksomheder, institutioner og aktører i området omkring vadehavet. Det er en del af en femårs plan med målet om en lokal forankret og vedvarende udvikling af både nationalparkens naturmæssige og kulturelle værdier – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.
  • TotalEnergies blev en officiel partner for Nationalpark Vadehavet i september 2022. Nu vil medarbejderne fra TotalEnergies Esbjerg begynde en række projekter for at understøtte dyrelivet i nationalparken.
  • Lige nu er der projekter i gang på Rømø, Fanø og Blåvand, hvor TotalEnergies’ medarbejdere frivilligt sætter hegn op omkring parringsområderne for fuglene, overvåger de indhegnede områder og fjerner hegnet, når parringssæsonen er overstået. Et af de næste projekter, som partnerne kigger på at igangsætte, er at etablere beskyttelseszoner for fiskeyngel i Esbjerg havn.

Om Vadehavet

Vadehavet er et af de vigtigste tidevandsområder i verden. Vadehavet er anerkendt som verdensarv på UNESCOs verdensarvsliste, og klassificeret under IUCN (kategori II). Vadehavet strækker sig fra Skallingen i Danmark, gennem det nordvestlige Tyskland og hele vejen til Den Helder i Holland. For mange vandfuglearter er Vadehavet det vigtigste fourageringsområde under træk- og overvintringstiden i Europa. Hvert år flyver mere end 10 millioner vandfugle gennem Vadehavet langs den østatlantiske trækrute.

11.10.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Nyt studie: Forskere vil undersøge offshore-installationers betydning for livet i havet

15.09.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Årtiers miljødata skal sættes fri for at styrke fremtidige havmiljøplaner i Nordsøen

24.05.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Når biologen møder reservoir-ingeniøren

24.03.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Biodiversitetsstudier ved olie og gasfelter positive for udbygning af havvind i Nordsøen

07.10.2022TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

CO2 lagring i Danmark rykker et skridt nærmere