Årtiers miljødata skal sættes fri for at styrke fremtidige havmiljøplaner i Nordsøen

TotalEnergies Danmark sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og rådgivning- og teknologivirksomheden DHI A/S vil gøre mere end 30 års data om udviklingen i miljø- og biodiversiteten i Nordsøen tilgængelige på en åben portal.

TotalEnergies Danmark sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og rådgivning- og teknologivirksomheden DHI A/S vil gøre mere end 30 års data om udviklingen i miljø- og biodiversiteten i Nordsøen tilgængelige på en åben portal. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for udarbejdelsen af robuste planer til beskyttelse af havmiljøet. Med den forventede udbygning af vindmølleparker, CO2-lagring og mange andre offshore aktiviteter er det håbet, at alle interessenter i Nordsøen vil gøre brug af portalen og bidrage med data.

Nordsøen har i årtiet været centrum for en stor del af Danmarks energiproduktion med udvinding af olie og gas fra undergrunden og opstilling af havvindmøller, og samtidig arbejdes der på yderligere udbygning af havvindmølleparker samt CO2-lagring. Sammen med fiskeri og landbrug og mange andre menneskelige aktiviteter påvirker det havmiljøet.

DHI og TotalEnergies, på vegne af DUC, er derfor gået sammen om at udvikle en offentlig portal, kaldet North Sea Environment Portal, hvor årtiers havmiljødata stilles til rådighed for interesserede. Det giver et solidt og databaseret grundlag for at passe på det danske havmiljø og bidrage positivt til at modvirke biodiversitetskrisen.

DUC har siden 1980erne monitoreret havmiljøet og samlet store mængder data ind om blandt andet bundforhold, vandkvalitet, fisk, pattedyr, bunddyr og planter. Disse informationer bruges til miljøkonsekvensvurderinger af eksisterende og nye installationer. Det er data, der løbende er blevet indrapporteret til myndighederne, men har hidtil ikke været frit tilgængelige for forskere og offentligheden i et brugervenligt format. Det har DUC og DHI sat sig for at ændre.

”Havet skal beskyttes bedst muligt. Vi har en kollektiv forpligtelse til at passe på havmiljøet, og for at kunne det, har vi brug for viden. Energivirksomheder som TotalEnergies sidder med store mængder data, som kan komme andre til gode, hvis de bliver offentligt tilgængelige. Vi håber at mange flere fra energisektoren vil bidrage til portalen, så vi sammen kan skabe et endnu bedre billede af livet i Nordsøen,” siger Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor hos TotalEnergies EP Danmark og Ph.d. i Marinebiologi.

North Sea Environment Portal vil give adgang til data om den historiske udvikling i havbundsfaunaen og sedimentsammensætningen omkring platformene i den danske del af Nordsøen, og dermed øge forståelsen af udviklingen i havmiljøet samt af både truede og invasive arter. Det vil styrke hele offshore-industriens muligheder for at bedre at beskytte havbundshabitaterne i Nordsøen nu og i fremtiden. En opgave, der kun er blevet mere relevant med den planlagte udbygning af bl.a. havvindmølleparker og CO2-lagring, som Danmark står overfor.

DHI har indsamlet og leveret miljødata til DUC i mere end 30 år og står for opbygningen og udviklingen af den nye portal:

”Første skridt i beskyttelse af livet i havet er at forstå, hvordan tilstanden er, og ikke mindst hvordan den udvikler sig over tid. Det kræver masser af data og stor faglig viden om, hvordan data skal behandles og formidles til interessenter, for at de kan bruges som reel beslutningsstøtte. I den forbindelse oplever vi, at en transparent og åben adgang til information kan være afgørende for at skabe handling og sætte ekstra fart på arbejdet med at sikre havmiljøets tilstand og biodiversitet,” siger Mikael Kamp Sørensen, direktør og leder af DHI's forretningsenhed for energi.

I den nyligt vedtagne aftale om udbygning af 9 gigawatt havvindmøllerparker i Danmark stilles der skærpede krav til bæredygtighed og om monitorering af havbunden. Her vil North Sea Environment Portal kunne bruges til både at søge historiske data og opdatere med nye data. Dette kan bidrage til at fokusere indsatser og samtidig styrke monitoreringen af havmiljøet.

Tænketanken Hav byder derfor det nye initiativ velkommen:

”De virksomheder, der arbejder på havet, har direkte adgang til helt unik data om havmiljøet og biodiversiteten omkring Danmark. Det er data, som er meget afgørende for de handlinger på tværs af vores samfund, som kan og skal være med til at minimere de miljømæssige konsekvenser ved udbygning af bl.a. havvindmøller, lagring af CO2 og andre offshore-aktiviteter. Derfor hilser Tænketanken Hav den nye havmiljøportal varmt velkommen” siger Liselotte Hohwy, direktør for Tænketanken Hav.

Partnerne forventer at have portalen klar i slutningen af 2024.

11.10.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Nyt studie: Forskere vil undersøge offshore-installationers betydning for livet i havet

15.09.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Årtiers miljødata skal sættes fri for at styrke fremtidige havmiljøplaner i Nordsøen

24.05.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Når biologen møder reservoir-ingeniøren

24.03.2023TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

Biodiversitetsstudier ved olie og gasfelter positive for udbygning af havvind i Nordsøen

07.10.2022TotalEnergies Upstream Danmark A/S

Sponseret

CO2 lagring i Danmark rykker et skridt nærmere