MT Højgaard

I MT Højgaard koncernen skaber vi de rum, som vi lever, arbejder og bevæger os i, og det har vi gjort i 100 år. I dag kombinerer vi vores praktiske viden med avanceret teknologi og insisterer på samarbejde, som bygger på dialog, nysgerrighed, mod og entusiasme.

Koncernen er blandt de førende aktører inden for byggeri, anlæg, infrastruktur og services til private og offentlige bygherrer i Danmark og på udvalgte, internationale markeder.

Koncernens består af seks selskaber, der opererer som selvstændige enheder med hver deres ledende position på de respektive delmarkeder. Projekter i Danmark og internationalt udføres typisk som hoved- og totalentrepriser eller som Offentlig-Private Partnerskaber. Alle selskaber har fokus på at levere økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtige løsninger i hele byggeriets livscyklus.

For os handler bæredygtighed om både produkter, mennesker, miljø og samfund. Inden for de områder bygger vi bro mellem vores virksomheder og sikrer, at vi med vores respektive tilgang og fokus samarbejder målrettet om bæredygtighed.

Vi har fra starten været med i arbejdet omkring DGNB- og Svanemærke certificeringer i Danmark. Disse processer passer nemlig rigtigt fint sammen med vores tilgang til projekterne.

Som entreprenør ved vi, hvor afgørende den tidlig involvering kan være. Ved at samarbejde tæt med vores kunder og leverandører kan vi skabe et langt bedre resultat.

På de fleste projekter skal der findes besparelser, som kan have stor betydning for brugernes liv i bygningen og den oplevede kvalitet af byggeriet. Nogle af disse besparelser kan vi undgå eller håndtere ved måden, vi designer og bygger på.
 

MT Højgaard Danmark
Full-service entreprenør med speciale i bygge-, anlægs- og infrastrukturprojekter for offentlige og private kunder i Danmark, nybyggeri såvel som renovering.

Enemærke & Petersen 
Renovering af almene boliger, skoler, erhverv, daginstitutioner og andels- og ejerforeninger samt nybyggeri af blandt andet boliger, skoler, institutioner og kontorer.

Scandi Byg
Industrielt fremstillede modulbyggerier til boliger (Svanemærkede), kontorer, institutioner og sundhedsfaciliteter samt modulbyggede mandsskabsskure og bolig-, institutions- og kontorpavilloner.

MT Højgaard International
Bygge-, anlægs- samt installationsopgaver på udvalgte internationale markeder for private og offentlige kunder.

Ajos
Etablering af midlertidigt byggeri i form af pavilloner samt etablering, indretning og afrigning af byggepladser. Udlejning af materiel til bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter.

MT Højgaard Projektudvikling
Udvikler, konkretiserer og realiserer bæredygtige erhvervs- og boligprojekter (BtC + BtB) samt opfører og drifter byggeri i Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP).

Adresse

Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg, Danmark ,

Besøg site

https://mthh.dk/

Seneste nyt

16.02.2023MT Højgaard

Sponseret

Scandi Byg er på forkant med de nye klimakrav

Bæredygtighed ligger dybt i Scandi Bygs DNA, og modulproducenten kan allerede nu opføre byggerier under de grænseværdier for CO2, der forventes i 2029.

09.10.2022MT Højgaard

Sponseret

Bygningers DNA skal understøtte den cirkulære udvikling i byggebranchen

10.03.2020MT Højgaard

Sponseret

Vi er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020

04.04.2019MT Højgaard

Sponseret

Et bud på fremtidens cirkulære bygningsdesign

04.04.2019MT Højgaard

Sponseret

Fremtidens byggeri skal være cirkulært

Temaer som virksomheden deltager i

Artikler virksomheden er nævnt i

19.06.2017CSR.dk

Folkemødedebatter: Cirkulær økonomi kræver samtænkning og nok også støtte

10.06.2016CSR.dk

Ny bog om cirkulært byggeri

11.01.2016CSR.dk

NCC: Branchen skal levere bæredygtige løsninger