MSC´s bestyrelse godkender enstemmigt den nye fiskeristandard

Ny version af MSC's standard for bæredygtigt fiskeri vil sikre, at MSC-certificeret fiskeri fortsat bliver anerkendt som førende inden for bæredygtighed.

Efter en omfattende fire-årig revision, der har involveret mere end 1000 interessenter og et stort omfang af videnskabelige undersøgelser, har Marine Stewardship Councils (MSC) bestyrelse enstemmigt godkendt den nye version af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri. 539 fiskerier er i øjeblikket MSC certificeret, hvilket repræsenterer 16% af verdens fangster af vildtlevende fisk. Det gør MSC certificeringen til det største bæredygtige fiskeriprogram i verden. 

Revisionen af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri er den mest omfattende organisationen har foretaget, og den har inkluderet bidrag fra fiskerierhvervet, forskning, NGOer, industri med flere. Revisionen har behandlet nogle af de sværeste problemer, som havet står over for, herunder beskyttelse af marin biodiversitet, hvilket skaber incitament til stærkere havforvaltning. Samtidig har revisionen givet værktøjer til at udvide tilgængeligheden af MSC´s markedsbaserede bæredygtighedsprogram til småskalafiskerier og nye markeder. De væsentlige ændringer sikrer, at MSC-certificeret fiskeri fortsat anerkendes som verdens førende inden for bæredygtighed, hvilket hjælper med at drive fremskridt hen imod at nå FN's bæredygtighedsmål, herunder målet om at stoppe overfiskning. MSC vil stille et komplet program med træning og vejledning til rådighed for at støtte fiskeriet og certificeringsorganer i implementeringen de nye krav, efterhånden som den nye standard udrulles og implementeringen begynder. 

I en erklæring udstedt af MSC´s bestyrelse fredag ​​den 24. juni 2022 sagde bestyrelsesformand Dr. Werner Kiene: "Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til denne revision - især MSC´s videnskabelige medarbejdere, der har ledet dette omfattende, komplekse arbejde med stor dedikation og ekspertise, såvel som medlemmer af vores ledelse fra alle dele af verden, som generøst har givet deres tid og viden til at forme denne nye standard. Vi anerkender værdien af ​​dette enestående arbejde. Bestyrelsen er meget bevidst om vigtigheden af ​​MSCs Fiskeristandard og dens rolle i at drive forandring i vores hav. Selvom der til tider er modsatrettede holdninger til, hvad der bør være i standarden, og hvor barren skal sættes, er vi overbevist om, at den nye version rammer den rigtige balance mellem at sætte en høj ambition om bæredygtighed og behovet for at sikre, at kravene praktisk kan implementeres over en passende tidshorisont, med henblik på at opnå det bedst ydende fiskeri rundt om i verden."

Rupert Howes, administrerende direktør i MSC sagde: "Jeg er dybt taknemmelig for det enorme interessentengagement og alle de input vi har modtaget gennem de fire år og for det dedikation og det hårde arbejde, som MSC´s ledelse har udført. Samlet har det gjort det muligt for MSC´s bestyrelse at godkende den nye standard. På tærsklen til FN´s havkonference i Lissabon denne sommer fokuseres verdens opmærksomhed i stigende grad på det kritiske behov for at sikre, at vores havressourcer forvaltes bæredygtigt for denne og fremtidige generationer. MSCs nye fiskeristandard vil levere reelle fordele og bidrage til at opnåelse af FN´s mål for bæredygtig udvikling gennem vores partneres fortsatte engagement og støtte. Det er gode nyheder for havet, fiskerne og forbrugerne."

Revisionen af MSC´s standard for bæredygtigt fiskeri omfatter: 

  • En ny tilgang til beskyttelse af ETP arter (endagered, threatend and protected species). Fiskerier forventes at minimere deres indvirkning med henblik på genopretning af disse arter. 
  • En politik der sikrer beskyttelse af hajer vil være obligatorisk for alle fiskerier. Denne foranstaltning vil styrke det eksisterende forbud mod hajfinning i MSC-certificerede fiskeri.
  • Eksisterende krav i standarden er blevet strømlinet med det formål at gøre vurderinger mere effektive, og samtidig er metoder til at støtte databegrænsede fiskerier blevet forbedret med henblik på at sikre tilgængeligheden. 
  • Nye foranstaltninger for multinationale fiskerier, forvaltet gennem regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, for at sikre troværdige og robuste høststrategier. 
  • Nye evidenskrav vil sikre, at fiskerierne - især fiskerier på åbent hav med uønsket fangst, der omfatter f.eks. havfugle - skal fremlægge stærkere bevis for, hvordan de håndterer deres påvirkninger. 

Den nye version af standarden vil blive offentliggjort i oktober 2022. Fiskerier, der skal evalueres for første gang, vil anvende den nye standard fra maj 2023. Mens certificerede fiskerier har maksimalt seks år til at justere deres praksis for at opfylde den nye standard, hvilket er en reduktion af den tidligere overgangstid.

Mer info
MSC´s bestyrelse er MSC´s styrende organ (governing body of the MSC). Den består af 15 internationalt anerkendte eksperter inden for detailhandel, marin forskning, bevaring, myndighed og fiskeriforvaltning. Bestyrelsens medlemmer afspejler således den brede blanding af interessenter, der har en interesse i MSC´s mission.  

Læs hele erklæringen fra MSC's bestyrelse: Read the full statement from the MSC’s Board of Trustees og A summary of the requirements to be included in the new MSC Fisheries Standard.

08.06.2023Marine Stewardship Council

Sponseret

Stop for overfiskeri kan hjælpe med at tackle underskud af næringsstoffer for millioner af mennesker verden over

14.11.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC giver Årets Guldfisk til LETZ SUSHI for arbejdet med at fremme bæredygtig fisk og skaldyr i restaurantverdenen.

25.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Ny MSC-fiskeristandard vil drive fremskridtet inden for bæredygtigt fiskeri, siger CEO

13.10.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC indfører strengere krav for certificeret tunfiskeri

20.09.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

MSC´s bestyrelse godkender enstemmigt den nye fiskeristandard

08.06.2022Marine Stewardship Council

Sponseret

Et skift i den offentlige mening giver håb om fremskridt for havet