Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet: Hvor meget dokumentation skal vi kræve?

Kom til morgenbriefing om dokumentation i byggeriet, og hør hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.

Byggeriet udgør en kæmpe udfordring for vores klima og miljø. Derfor er der også et stort fokus på, hvordan vi omstiller byggeriet i en mere bæredygtig retning. Det gælder både fra politisk side, men også internt fra branchen. Fra bygherrer og fra brugerne af bygningerne er der forventninger til grøn omstilling og ikke mindst til, at aktørerne kan dokumentere og fremvise deres grønne resultater.  

Spørgsmålet er, om klimabelastningen fra byggeriet bliver mindre af at blive dokumenteret? 

Det er åbenlyst, at der er brug for et vist niveau af solid, valideret data, når man gerne vil præsentere sine ydelser som værende mere grønne. Ligeså er der brug for vigtig viden om, hvilke tiltag der faktisk virker og giver rigtige grønne resultater. Ellers risikerer vi at løbe efter løsninger, som ikke giver de lovede resultater. 

På den anden side er der måske også grænser for, hvor meget effekt vi opnår af en masse CO2-beregninger, hvis de ikke bliver fulgt op af reel handling. På samme måde er det værd at overveje, hvad vi kræver dokumentation for og på hvilken måde, så dokumentationen ikke bliver lavet bare for dokumentationens skyld.

Samtidig er der et stort behov for, at der er enighed om, hvad der er den rigtige dokumentation, så alle ikke kræver forskellige slags dokumentationer. 

Dansk Standard byder velkommen til en morgenbriefing d.13. oktober 2022 fra kl.08:00-10:45, hvor vi stiller de svære spørgsmål og undersøger, hvilken dokumentation der er rimelig at kræve, på hvilken måde og i hvilke situationer? 

Det får du ud af det

  • Overblik over markedets og samfundets nuværende og kommende forventninger til grøn om stilling byggeriet
  • Indblik i forskellig dokumentation af bæredygtighed i byggeri
  • Mulighed for at diskutere, hvilken fremtidig dokumentation byggeriet bør efterleve

Målgruppe

Alle interessenter inden for byggeriet, samt aktører der gerne vil opstille grønne krav til byggeriet.

Kontakt

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at kontakte Rina Ronja Kari, miljø- og klimapolitisk seniorkonsulent i Dansk Standard på mail rrk@ds.dk eller telefon: 39966116.

Program

Velkomst 

Jens Heiede, adm. direktør Dansk Standard 

Hvordan ser kommunerne på deres ansvar og hvilke krav vil de stille til fremtidens byggerier?

Kommunerne er én af landets helt store bygherre. Mange kommuner stiller allerede i dag krav til bæredygtighed, men hvordan ser de fremtidens byggeri og hvordan vil de afveje krav og dokumentation på den ene side og fokus på reel handling på anden side.
Kommunalt panel – TBC

Svanemærket – en stærk vej til et mere bæredygtigt byggeri 

Næste år træder nye skærpede krav i kraft til svanemærket byggeri. De betyder blandt andet, at der er øget fokus på at mindske klimabelastningen både i processen, materialeforbruget og ikke mindst i affaldshåndteringen. Men er certificeringsordninger endnu et dokumentationsled, eller opnår vi faktisk et mere grønt byggeri?  
Oplæg ved Henrik Hougaard, relationschef, Miljømærkning Danmark 

EU’s taksonomi for bæredygtige investeringer – en game changer for fremtidens byggeri!

Med taksonomien sætter EU regler for, hvornår en investering må kaldes grøn. Det betyder også, at fremtidens byggerier skal overholde disse regler med tilhørende dokumentationskrav, hvis de skal indgå i en grøn investeringsportfolio. Dansk Standard er sammen med DTU på vej med en guide til taksonomien for byggeriet. Få overblikket her. 
Oplæg ved Alexander Mollan Bohn Christiansen, Dansk Standard 

Hvordan tester og dokumenterer vi byggematerialer til genbrug?

Vi skal genbruge byggematerialer langt mere i fremtiden. Men hvordan tester og dokumenterer vi de genbrugte materialers kvalitet og egenskaber på et fornuftigt niveau? I et større fælles projekt ser vi på bærerende konstruktioner af træ, stål og beton med henblik på genbrug. Resultaterne skal både bruges direkte i Danmark og i det europæiske standardiseringsarbejde. 
Oplæg ved Lisbeth Ottosen, professor og Head of Section for Materials and Durability, og Anne Holm Sjøberg, afdelingschef, Dansk Standard 

ETA’er – dokumentation af samlinger til bærende trækonstruktioner

Der er mange aspekter at tage i betragtning, når byggeriet skal omstille sig til mere cirkulære processer. Der bygges mere og mere i træ til bærende konstruktioner, og et væsentligt element i træbyggeriet er at sikre, at samlingerne imellem de bærende trækonstruktioner har de krævede egenskaber til fx bæreevne og brand. Samtidigt ønsker producenterne at understøtte den cirkulære økonomi gennem blandt andet reduceret materialeforbrug og design for disassembly. ETA-Danmark A/S giver eksempler på, hvordan ETA’er kan bidrage til at sikre den relevante dokumentation for samlingsbeslagene til de bærende trækonstruktioner.
Oplæg ved Thomas Bruun, adm. direktør i ETA-Danmark

Du kan tilmelde dig morgenbriefingen herunder:

Fysisk deltagelse

Online deltagelse

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig