Lancering: Nyt charter for samfundsansvar skal sikre fundamentet for fremtidens bæredygtige byggeri

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerer et nyt Charter for Samfundsansvar - version 2021 - den 27. maj for at adressere de udfordringer, bygge- og anlægsbranchen står over for. I den nye version, tager vi udgangspunkt i nødvendigheden af at arbejde med den tredobbelte bundlinje, hvor særligt behovet for at styrke det bæredygtige byggeri fremhæves for at understøtte regeringens målsætning om en 70%-reduktion af CO2 inden 2030, samt et øget fokus på, hvordan vi omsætter FN’s 17 verdensmål til handling.

Billede: FBSA arkiv.

Da Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar blev grundlagt i 2014, underskrev alle medlemmer et Charter for Samfundsansvar, som branchen selv var med til at udvikle med det formål at skabe en sund konkurrence i byggeriet baseret på ordentlige forhold.

Gennem de senere år har bygge- og anlægsbranchen udviklet sig fundamentalt i takt med et stigende fokus på bæredygtighed, hvor der samtidigt har vist sig et behov for at styrke arbejdsmiljøet, diversiteten og samarbejdet mellem de mange aktører i branchen. Det understreges bl. a. gennem udrulningen af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der for eksempel sætter spot på anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8), bæredygtige byer og lokalsamfund (mål 11), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) og partnerskaber for handling (mål 17).

”Verdensmålene sætter en ny fælles ramme for løsning af verdens udfordringer, som vi aktivt skal forholde os til, så vores medlemmer er godt klædt på til at møde fremtidens krav til samfundsansvar og bæredygtigt byggeri", siger Palle Adamsen, bestyrelsesformand i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og direktør i Lejerbo.

Tre principper på tre niveauer
Nu lanceres et revideret Charter for Samfundsansvar for at adressere netop de udfordringer, vi som branche står over for i forhold til at sikre en bæredygtig omstilling af byggeriet – både på det sociale, miljømæssige og økonomiske plan. I stedet for det oprindelige charters seks principper, er udviklingsarbejdet resulteret i tre hovedprincipper, der vurderes på tre niveauer som omdrejningspunkt for byggeriet. Det fortæller Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar:

”Vi har arbejdet på at styrke temaer som bæredygtige udbud, grønnere og mere socialt ansvarlige materialevalg, cirkulær økonomi, samt diversitet og inklusion af minoriteter i byggeriet. Det er dagsordener, som vi forventer kommer til at fylde endnu mere i det kommende årti, og som bør indtænkes i hele værdikæden".

Det første princip understreger vigtigheden af at have ordentlige, sikre og inkluderende arbejdsvilkår, det andet, at der arbejdes for miljømæssigt bæredygtige løsninger, mens det tredje lægger vægt på etisk ansvarlig forretning og totaløkonomisk tilgang til byggeprojekter.

Principperne bør sættes i spil ift. tre niveauer: henholdsvis systematisk due diligence i egen organisation, i samarbejdet med leverandører og øvrige samarbejdspartnere, samt i dialogen med myndigheder, beboere og øvrige interessenter, der påvirkes af virksomhedens byggeaktiviteter.

Det nye charter er udarbejdet i samarbejde med foreningens Unge Advisory Board og Arbejdsgruppe for verdensmål og har været i høring hos alle medlemmer og relevante interessenter i branchen.

Hør mere om det nye Charter for Samfundsansvar på lanceringseventet d. 27. maj. Det foregår kl. 14.30-16.00 på Teams.

Tilmeld dig lanceringen her.

22.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Stærk almen profil overtager forpersonsposten i Byggeriets Samfundsansvar

16.05.2023Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Byggeriets Samfundsansvar opruster med ny stærk CSR-profil

18.11.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Derfor skal du interessere dig for eu-taksonomiens sociale minimumsgarantier

03.10.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

FBSA vil sætte diversitet på skoleskemaet

30.09.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Millionstøtte skal skabe mere diversitet og en bedre arbejdskultur i byggebranchen

04.06.2022Byggeriets Samfundsansvar

Sponseret

Forening vil hjælpe den danske byggebranche med at bruge FN’s Verdensmål