Lancering af CSR Rapporteringsprisen 2017

Hvem udmærker sig og udgiver de bedste CSR rapporter i Danmark? Med CSR Rapporteringsprisen 2017 nominerer vi de virksomheder, som har lavet den bedste rapport og kårer vinderne af prisen d. 26. oktober, 2017 på Børsen. Læs her, hvordan I kan være med.

Prisens formål
Med CSR Rapporteringsprisen sætter FSR - danske revisorer fokus på god praksis inden for rapportering om CSR i bred forstand. Vi ønsker årligt at hylde danske virksomheder, der udmærker sig med tillidsvækkende rapportering af høj kvalitet, der skaber transparens om virksomhedens samfundsansvar og værdiskabelse, og som kan være til inspiration for andre virksomheder.

Årets priser & anerkendelse
Prisen har løbende udviklet sig, og i år er det 23. gang, at FSR - danske revisorer uddeler priser for danske virksomheders CSR rapportering.

I 2017 vil vi:

Kåre vindere inden for tre priskategorier

I 2017 ønsker vi at uddele priser for bedste CSR rapportering inden for tre priskategorier:

 1. CSR Rapporteringsprisen 2017 - børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere

 2. CSR Rapporteringsprisen 2017 - virksomhed med flere end 250 medarbejdere

 3. CSR Rapporteringsprisen 2017 - virksomhed med færre end 250 medarbejdere


Inden for hver af de tre kategorier vil vi nominere op til tre virksomheder, hvoraf en vil vinde prisen. 

Tildele anerkendelse inden for rapportering om FN's Verdensmål
Ud over at uddele CSR Rapporteringsprisen ønsker vi også at anerkende en eller flere virksomheder blandt de nominerede, såfremt de udmærker sig ved deres rapportering om FN's Verdensmål.  

Sådan er I med i kapløbet om prisen
Muligheden for at være med hænger sammen med jeres type af virksomhed og virksomhedens størrelse:

Børsnoterede virksomheder med flere end 500 medarbejdere - priskategori 1
Alle dansk børsnoterede virksomheder med hovedsæde i Danmark og med flere end 500 medarbejdere er automatisk med i priskategori 1. Vurderingen vil tage udgangspunkt i den rapportering, der indeholder virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. Årsregnskabslovens krav.

Alle virksomheder inden for denne kategori vurderes i forhold til en nominering til prisen og i forhold til en evt. anerkendelse for deres rapportering om FN's Verdensmål ud fra et fastlagt sæt af kriterier. Et uafhængigt dommerpanel beslutter, hvem der skal nomineres. De nominerede virksomheder orienteres i september måned og inviteres til et afklarende møde med dommerpanelet fredag den 29. september 2017, hvorefter panelet tager endelig beslutning om, hvem der skal vinde. 

Danske virksomheder med flere eller færre end 250 medarbejdere - priskategori 2 & 3
Virksomheder, der er registreret i rigsfællesskabet Danmark, Grønland eller Færøerne, og som har flere eller færre end 250 medarbejdere inviteres til at indstille deres seneste CSR rapportering til bedømmelse i hhv. priskategori 2 og 3. Virksomheder kan være med uanset virksomhedens historik inden for rapportering om samfundsansvar og værdiskabelse, og om rapporteringen er affødt af lovgivning eller ej.

Inden for disse to kategorier vurderes virksomhedernes rapportering i forhold til en nominering til en pris og i forhold til en evt. anerkendelse for deres rapportering om FN's Verdensmål ud fra et fastlagt sæt af kriterier. Et uafhængigt dommerpanel beslutter, hvem der skal nomineres. De nominerede orienteres i september måned og inviteres til et afklarende møde med dommerpanelet fredag den 29. september 2017, hvorefter panelet tager endelig beslutning om, hvem der skal vinde. 

OBS! Indstillingen til kategori 2 og 3 skal være FSR - danske revisorer i hænde senest d. 15. maj 2017. Brug indstillingsblanketten og send virksomhedens CSR rapportering til Mette Conradsen: mcr@fsr.dk.

Dommerpanelet
Dommerpanelet træffer den endelige beslutning om, hvem der skal nomineres og vinde CSR Rapporteringsprisen 2017, samt tildeles en evt. anerkendelse inden for rapportering om FN's Verdensmål. Panelet består af udvalgte repræsentanter fra dansk erhvervsliv, organisationer, den finansielle sektor, uddannelsesinstitutioner m.fl. og har i 2017 følgende medlemmer:

 • Ole Buhl, underdirektør, ATP

 • Esben Høstager, CEO, Høstager SOLO

 • Morten Lehmann, CSR-chef, Dansk Erhverv

 • Sara Krüger Falck, CSR rådgiver, DI

 • Nina Movin, adm. direktør, Otto Mønsted

 • Pia Mulvad Reksten, konstitueret afdelingsleder / Arbejdsmarked og Uddannelse, LO

 • Mia Kaspersen, assistant professor, CBS  

 • John Nordbo, Klima- og miljøchef, WWF

 • Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Københavns Fondsbørs/Nasdaq


Prisuddelingen
Vi opfordrer alle virksomheder, der er involveret i prisen – uanset om de er blevet nominerede eller ej - til at deltage, når CSR Rapporteringsprisen 2017 uddeles. Det sker torsdag den 26. oktober, 2017 på Børsen hos Dansk Erhverv i København i forbindelse med årets CSR konference, som sætter fokus på ansvarligt lederskab og som arrangeres i samarbejde med Dansk Erhverv og Erhvervsstyrelsen. Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 26. oktober, 2017 kl. 13.00 - 17.00 til konference, prisuddeling og efterfølgende drinks.  

Sådan bedømmes CSR Rapporteringsprisen 2017
Alle CSR rapporteringer inden for de tre priskategorier vurderes ud fra et fastlagt sæt af kriterier for at afgøre, hvem der skal nomineres til prisen og hvem, der kvalificerer sig til en evt. anerkendelse inden for virksomhedens rapportering om FN's Verdensmål.  

Rapporterne gennemgår en screening i forhold til de fastlagte kriterier forud for, at dommerpanelet vurderer hvilke rapporter, der udmærker sig og afgør hvem, der skal nomineres og vinde.

Kriterier for priskategori 1: Børsnoteret virksomhed med flere end 500 medarbejdere
Alle danske børsnoterede virksomheder med hovedsæde i Danmark og med flere end 500 medarbejdere er automatisk udtaget til vurdering. Vurderingen foretages ud fra fem overordnede kriterier med udgangspunkt i den rapportering, der indeholder virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar. De fem kriterier er:

 1. Lovkrav vedr. redegørelse for samfundsansvar
  - efterlevelse af Årsregnskabslovens oplysningskrav vedr. § 99 a vurderes som en grundlæggende forudsætning for at komme i betragtning til prisen

 2. Den røde tråd
  - en rød tråd vurderes som væsentlig for at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kerneforretning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og balanceret om virksomhedens arbejde med CSR

 3. Mål & tal
  - brug af mål og tal vurderes som afgørende i forhold til at understøtte virksomhedens rapportering om fremdrift og årets resultater

 4. Tillid & rammer
  - en klar referenceramme, forståelig afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring virksomhedens rapportering vurderes som betydningsfuldt i forhold til at skabe tillid til rapporteringen

 5. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen
  - et fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at opnå anerkendelse                       

Kriterier for priskategori 2 & 3: Virksomhed med flere eller færre end 250 medarbejdere
Alle virksomheder, der selv har indstillet deres CSR rapportering, som er registreret i rigsfællesskabet Danmark, Grønland eller Færøerne og har flere eller færre end 250 medarbejdere, vurderes ud fra fire overordnede kriterier, som er:

 1. Den røde tråd
  - en rød tråd vurderes som væsentlig for at skabe en sammenhængende rapportering, der ikke blot iscenesætter CSR i kontekst af virksomhedens kerneforretning, men også formidler logisk, koncist, forståeligt og balanceret om virksomhedens arbejde med CSR

 2. Brug af mål & tal 
  - brug af mål og tal vurderes som afgørende i forhold til at understøtte virksomhedens rapportering om fremdrift og årets resultater

 3. Tillid & rammer
  - en klar referenceramme, forståelig afgrænsning og inddragelse af uvildig tredjepart omkring virksomhedens rapportering vurderes som betydningsfuldt i forhold til at skabe tillid til rapporteringen

 4. Adressering af FN's Verdensmål i rapporteringen
  - et fokus på hvordan virksomheden konkret understøtter FN's Verdensmål vurderes som afgørende i forhold til at opnå anerkendelse

Indstillingsblanket til CSR Rapporteringsprisen 2017.

Hvis du har spørgsmål til CSR Rapporteringsprisen 2017, så tag endelig kontakt til os. Kontakt venligst sekretær i FSR - danske revisorer Mette Conradsen på 33 69 10 21 / mcr@fsr.dk.

08.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 – Mærsks strategiske ESG mål driver rapporteringen om fremdrift

01.11.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022 - STARK Group styrker koblingen mellem det finansielle og ESG i rapporteringen

11.10.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

CSR Prisen 2022: A.P. Møller – Mærsk og STARK Group er best-in-class

29.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

H.K.H. Kronprinsessen uddeler CSR Prisen 2022 blandt otte nominerede virksomheder

08.09.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

Feltet indsnævret: 15 rapporteringer i opløb til CSR Prisen 2022

21.06.2022FSR - danske revisorer

Sponseret

44 rapporteringer om bæredygtighed er med i opløbet til CSR Prisen 2022