Kan man sælge CSR?

CSR - altså virksomhedens sociale ansvar - det er vel ikke noget man kan sælge – endsige slippe af med? Alligevel er det blevet et fokuspunkt for NORD, det tidligere Kommunekemi i Nyborg. Og de ser ud til at få succes med det.

NORDs bæredygtighedsnøgle, som anvendes til at optimere kundernes bæredygtighed i forhold til farlig affald (kilde: NORD)..

09.07.2015

Sponseret

Dennis Friis Thaagaard, , Sustainor

FØRST DE INDRE LINJER

Når en virksomhed skal forbedre sin bæredygtighed og dermed leve op til sit sociale ansvar (CSR) er det normalt at starte med at kigge indad: hvad kan vi gøre bedre i vores produktion? Hvad kan vi forbedre i administrationen, på lageret, i behandlingen af vores ansatte, affaldshåndteringen, energiforbruget mv. Dette kan tage meget lang tid at få styr på, og de fleste virksomheder er helt naturligt ikke nået ud over dette stadie endnu.

SÅ KOMMER LEVERANDØRSTYRINGEN

Når man er blevet professionel på de interne linjer, kommer der et tidspunkt, hvor virksomheden kigger ud i værdikæden, og ser et nyt ansvar at forholde sig til. Nu kigger de mod leverandørerne. Da vi betaler vores leverandører, har vi jo en vis indflydelse på kvaliteten af produkterne, vi får leveret. Men vi kan også få indflydelse på forholdene de er produceret under, hvilke materialer de består af, og hvordan de designes til at kunne skilles ad igen efter brug. Her ligger et helt nyt område af CSR begravet. Det kaldes leverandørstyring. Og det er i praktisk ret kompleks, og kan tage lang tid at udvikle – ofte sammen med leverandørerne.

…OG ENDELIG KUNDESTYRINGEN

De få virksomheder som når dette niveau, kan nu få overskud til at se hen mod den anden ende af værdikæden – nemlig mod kunderne. Ofte er det svært at stille krav til sin kunde. Men man kan jo ”nudge” dem til at købe den version af ens produkt, som er mest bæredygtig. Og på den måde få et mere positivt fodaftryk på verden. Eller man kan bruge sin kerneydelse til at gøre kunden mere bæredygtig.

NORD SÆLGER CSR TIL KUNDERNE

Virksomheden som er førende i Danmark indenfor behandling af farligt affald har naturligt et meget stort fokus på bæredygtighed og socialt ansvar. NORD har alle relevante politikker og mål på plads. De har opnået en del certificeringer indenfor miljø og energi. Og hvert år byder på nye forbedringer for deres eget fodaftryk. Leverandørerne har de også godt styr på. Og så har de nu gjort det bemærkelsesværdige, at de har taget ansvar for kundernes håndtering af farligt affald. Da farligt materiale og efterfølgende farligt affald altid vil være en venstrehåndsopgave for langt de fleste virksomheder, så har NORD taget førertrøjen for at sikre bæredygtigheden i håndtering af det farlige affald fra kunderne.

LOVGIVNING OG ETISKE KODEKS

Det er et ret usædvanligt træk, og vækker da også opmærksomhed hos kunderne. Tiltaget er stadig i sin vorden og der udvikles stadig værktøjer, som kan vise hvilke lovkrav den enkelte kunde skal overholde, og hvilke områder den enkelte kunde skal være opmærksom på, hvis de har underskrevet et etisk kodeks, et charter, er certificeret eller med i en brancheforening. Det er et kompleks område, men det afskrækker ikke NORD. Sustainor har udviklet et værktøj til dette, som NORD nu videreudvikler.

EN NY FORM FOR SAMARBEJDE

For at få den relevante viden ud til kunderne har NORD gennemført flere workshops, som bl.a. Sustainor har faciliteret. Her deltager medarbejdere fra miljø, salg, markedsføring og udvikling. Afdelinger der ikke altid har den tætteste kontakt i dagligdagen. Der opstår en stærk energi og det er helt tydeligt, at NORD nu er i en udviklingsproces, som vil komme både kunderne og miljøet til gode.

KAN ANDRE VIRKSOMHEDER GØRE DET SAMME?

NORD er en såkaldt ”ren CSR virksomhed”. Forstået på den måde, at alt hvad de leverer, er vand på deres kunders CSR mølle. Håndtering af farligt affald vil altid hænge tæt sammen med samfundsansvar. Og sådan er der mange virksomheder der har det. Alle der håndterer affald. Alle der leverer ren energi. Alle der forbedrer arbejdsmiljøet. Alle der producerer miljørigtige produkter. Alle der tager et større socialt ansvar end gennemsnittet. Så mange danske virksomheder kunne hjælpe kunderne til at blive mere samfundsansvarlige.

Hvad kan din virksomhed gøre?

18.09.2023Sustainor

Sponseret

Sustainor Backbone opgør enkelt og hurtigt scope 1+2+3 udledningerne

15.05.2023Sustainor

Sponseret

En bølge af grønne krav er på vej fra EU – er jeres virksomhed klar?

15.05.2023Sustainor

Sponseret

ESG-software kommer især landets SMV-virksomheder til gavn

20.02.2023Sustainor

Sponseret

Sådan minimerer du risikoen fra dine leverandører

06.02.2023Sustainor

Sponseret

Vi søger 10 testvirksomheder, som gratis vil prøve Sustainor Backbone det næste år.

29.03.2021Sustainor

Sponseret

Kan man lave en skarp CSR strategi på 4-5 måneder - udelukkende via online rådgivning?