"Kaffe i krise - hvordan dit kaffevalg kan hjælpe planeten"

Forestil dig en morgen, et møde eller en hverdag uden en kop kaffe. Det lyder helt skørt, men det kan være virkelighed allerede om 20 år, ifølge World Economic Forum. Og forestil dig samtidig, at du er en del af problemet, hver gang du sætter koppen til munden.

29.09.2023

Sponseret

Slow A/S

Nu skal du ikke få kaffen galt i halsen, for der findes en vej til at nyde god kaffe og samtidig gøre noget godt for kloden og mennesker, men det starter med at forstå, hvorfor traditionel kaffe er et problem.

Kaffe er en af verdens mest elskede drikkevarer og dermed et massivt forbrugsgode, men bag den dampende kop ligger der en række udfordringer, der udspiller sig i kaffebæltet omkring ækvator på tværs af Sydamerika, Afrika og Sydøstasien.

En latte med CO2, pesticider og fattigdom
Fra et klimaperspektiv er afskovning en klar synder. Traditionel kaffe dyrkes hovedsageligt i monokulturer, hvor skovområder ryddes for at give plads til kaffeplanter. Afbrænding eller fældning af tropisk skov fører til massivt tab af naturlige kulstoflagre, og bidrager derfor til øget drivhusgasemission. På tværs af gængse opgørelser af CO2-udledninger er normtallet for kaffe ca. 3-5 kilo udledt CO2 per kilo ristet kaffe. Det betyder, at hver eneste pose kaffe koster i klimaregnskabet og for kloden.

Men det stopper ikke ved klimaet. Kaffeproduktionen har også en ødelæggende effekt på biodiversiteten. Skovrydningen har en negativ indvirkning på lokale økosystemer og truer mange dyre- og plantearter, der er afhængige af skovene. Monokulturer er desuden sårbare over for skadedyr og sygdomme, hvilket fører til omfattende brug af pesticider og herbicider, der forurener jord og vandløb.

Et studie fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har i foråret zoomet ind på problemerne ved kemikalieforbruget i kaffedyrkningen i Brasilien. Her er brugen af de kemiske sprøjtemidler i landbruget steget med små 200% på bare 10 år. Samtidig viser studiet, at man i Brasilien har godkendt ca. 500 nye pesticider til kaffeproduktion siden 2019, hvoraf en tredjedel ikke er godkendt i EU grundet deres giftighed. Det tænker man ikke på, når man nyder dagens dosis kaffe, men set i lyset af det øgede fokus på økologi og fødevarer generelt, så bør 38 millioner kilo pesticider om året i Brasiliens kaffeproduktion alene give stof til eftertanke.

Det er ikke kun naturen, der lider under kemikalieforbruget. Studiet viser også, at pesticiderne efter alt at dømme også kan påvise skadelig effekt på mennesker i kaffeproduktionen med hudlidelser, organskader, hjertekarsygdomme og kræft. Listen over problemer med kaffen er dog meget længere end sygdomme, når vi taler om kaffefarmerne, deres levevilkår og sociale forhold.

Langt størstedelen af verdens kaffe produceres af smallholders, omkring 25 millioner små farmere og deres familier med egen lille kaffeplantage. Selvom kaffe er big business, så kommer det sjældent dem, der dyrker det, til gode. Faktisk lever langt de fleste små farmere en ekstremt presset økonomisk tilværelse med stor usikkerhed – ikke kun for deres ”forretning”, men også for deres familier og lokalsamfund. Basale ting som adgang til sundhedspleje, uddannelse og ordentlige arbejdsforhold er en sjældenhed, hvilket kan virke paradoksalt, når vi som forbrugere betaler +50 kr. for en latte på en café i København. Her peger pilen på kaffens værdikæde, der er kendetegnet ved masser af mellemmænd og trading, hvilket desværre er med til at holde farmerne fast i fattigdom.

Hvad skal du drikke i morgen?
Udfordringerne med traditionel kaffe er meget længere end ovenstående, men ser man på de tre største bæredygtighedsagendaer – klima, natur og levevilkår i værdikæder – så er det svært at give kaffe meget andet end ”DUMPET”.

Betyder det, at vi skal stoppe med at drikke kaffe? Det kan være, at vi ikke selv kommer til at tage den beslutning. Især klodens klima- og biodiversitetsudfordringer er en del af World Economic Forums bastante udmelding om at kaffe, som vi kender det, kan være udrydningstruet i 2045.

Så vi skal i hvert fald til at se anderledes på kaffe – viden forpligter. Vi skal stoppe med at være på autopilot i vores indkøb. Ligesom vi i dag ikke kunne finde på at købe tøj, hvis det er produceret af børn under kummerlige forhold, så skal vi også være kritiske i vores andet hverdagsforbrug, herunder kaffe i virksomheden. I en corporate bæredygtig virkelig og fremtid skal vi hæve barren for de bæredygtige valg – også selvom det ”bare” er kaffe.

Den gode nyhed er, at kaffemarkedet er i bevægelse. I dag findes der bæredygtige kaffeløsninger med regenerative skovlandbrug og masser af investering retur i natur og mennesker. Løsninger, hvor kaffen bidrager positivt til klima, biodiversitet og forbedrede levevilkår. Så ja, du kan sagtens forsætte med at drikke kaffe – du skal bare have styr på, hvad der er i koppen.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ansvarlige indkøb af kaffe

Danskerne elsker kaffe og fri adgang til den på arbejdet er et yndet personalegode. Den bedste smag har den kaffe, som er købt med tanke for ansvarlig dyrkning og salg. CSR.dk finder lommelygten frem og kigger på nogle af dem, der kan hjælpe.

14.12.2023Slow A/S

Sponseret

Slow øger tempoet med opkøb og massiv millioninvestering

29.09.2023Slow A/S

Sponseret

Slow Forest case: kaffe som klimaløsning

29.09.2023Slow A/S

Sponseret

"Kaffe i krise - hvordan dit kaffevalg kan hjælpe planeten"