JPS Marselis planter 2.000 træer og bidrager til klimatilpasning sammen med Folkekirkens Nødhjælp

Aarhus-koncernen JPS Marselis er indgået en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp. Koncernen ønsker både at gøre en forskel for klimaet og hjælpe de samfund, der lider under klimaforandringerne.

Illustration: Træer i Uganda. Foto: Yilmaz Polat..

Gennem en treårig klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp på i alt 300.000 kroner, bidrager JPS Marselis til en bred klimaindsats bestående af klimatilpasning og katastrofehjælp samt plantning af 2.000 nye træer i Uganda.

Træplantningen skal sikre CO2-optag imens klimatilpasning og katastrofehjælp skal hjælpe dem, der rammes hårdest af klimaforandringerne. JPS Marselis ønsker derved at bidrage til den globale klimaindsats sideløbende med virksomhedens eget fokus på bæredygtighed:

”Plantningen af træer hænger godt sammen med det arbejde, vi allerede gør med bæredygtighed i koncernens virksomheder – særligt i forhold til vores produktion af træprodukter og af vandplanter. Alle vores virksomheder tager vores samfundsansvar meget seriøst,” fortæller Søren Christian Madsen, direktør i JPS Marselis. 

Læs mere om JPS Marselis her

Folkekirkens Nødhjælps klimaaftaler hviler på tre ben. For det første sikrer aftalerne, at der plantes træer i Uganda, som optager CO2 og derved afhjælper CO2-belastningen på klimaet.

For det andet sikre aftalerne bidrag til klimatilpasnings-indsatser, f.eks. via introduktion af nye landbrugsmetoder og klimaresistente afgrøder. Og til sidst bidrager aftalen til en katastrofefond, der gør det muligt for Folkekirkens Nødhjælp at stå klar med nødhjælp, når klimarelaterede katastrofer, som tørke eller oversvømmelse, rammer et samfund. 

Hos Folkekirkens Nødhjælp glæder man sig over det nye samarbejde med JPS Marselis og ser frem til en forøgelse af klimaindsatserne i Uganda:

”Vi er utroligt glade for aftalen med JPS Marselis, der styrker vores klimarbejde i Uganda og hjælper den fattige befolkning med at opbygge samfund, der kan modstå stigende temperaturer, tørke og oversvømmelser.

Der er et stort behov for, at private virksomheder involverer sig i klimaindsatser i udviklingslandene og bidrager til den bredere opfyldelse af verdensmålene. Opgaven er enorm, og vi kan ikke løfte den alene, men har behov for partnerskaber på tværs af sektorer," lyder det fra Birgitte Qvist-Sørensen. 

Se også: Giv et træ til en fattig familie

22.11.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Folkekirkens Nødhjælp tændte 10.000 lys for fred i verden

Chokoladesalg i Wefood støtter unge mødre på flugt i Uganda

02.06.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

31.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Global klimatilpasning: Behov for en holdindsats

13.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Gavmilde danskere og tæt samarbejde med Salling Group sikrer 11 millioner kroner til verdens brændpunkter

06.03.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Salling Group stiller butikker til rådighed for Folkekirkens Nødhjælp

20.02.2023Folkekirkens Nødhjælp

Sponseret

Wefood-konceptet fejrer syv år med succes